Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kapitel 80

KAPITEL 80 - TIN OG VARER DERAF

Kapitel Navn
80.01 Ubearbejdet tin
8001.10.00 Ulegeret tin
8001.20.00 Tinlegeringer
80.02
8002.00.00 Affald og skrot, af tin
80.03
8003.00.00 Stænger, profiler og tråd, af tin
80.07
Andre varer af tin
8007.00.10 Plader og bånd, af tykkelse over 0,2 mm
8007.00.80 Andre varer

Aftur