Afsnit I

Levende dyr; animalske produkter

Kap 01

KAPITEL 1 - LEVENDE DYR

Kapitul Navn
01.01 Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende
Heste
0101.21.00 Racerene avlsdyr
Andre varer
0101.29.10 Til slagtning
0101.29.90 I andre tilfælde
0101.30.00 Æsler
0101.90.00 Andre varer
01.02 Hornkvæg, levende
Kvæg
Racerene avlsdyr
0102.21.10 Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)
0102.21.30 Køer
0102.21.90 Andre varer
Andre varer
0102.29.05 Af underslægterne Bibos eller Poephagus
I andre tilfælde
0102.29.10 Af vægt 80 kg og derunder
Af vægt over 80 kg, men ikke over 160 kg
0102.29.21 Til slagtning
0102.29.29 I andre tilfælde
Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg
0102.29.41 Til slagtning
0102.29.49 I andre tilfælde
Af vægt over 300 kg
Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)
0102.29.51 Til slagtning
0102.29.59 I andre tilfælde
Køer
0102.29.61 Til slagtning
0102.29.69 I andre tilfælde
Andre varer
0102.29.91 Til slagtning
0102.29.99 I andre tilfælde
Bøfler
0102.31.00 Racerene avlsdyr
Andre varer
0102.39.10 Tamkvæg
0102.39.90 Andre varer
Andre varer
0102.90.20 Racerene avlsdyr
Andre varer
0102.90.91 Tamkvæg
0102.90.99 Andre varer
01.03 Svin, levende
0103.10.00 Racerene avlsdyr
Andre varer
Af vægt under 50 kg
0103.91.10 Tamsvin
0103.91.90 Andre varer
Af vægt 50 kg og derover
Tamsvin
0103.92.11 Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg eller derover
0103.92.19 Andre varer
0103.92.90 Andre varer
01.04 Får og geder, levende
Får
0104.10.10 Racerene avlsdyr
Andre varer
0104.10.30 Lam (dyr et år og derunder)
0104.10.80 Andre varer
Geder
0104.20.10 Racerene avlsdyr
0104.20.90 Andre varer
01.05 Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende
Af vægt 185 g og derunder
Høns af arten Gallus domesticus
Avls- og formeringshønekyllinger
0105.11.11 Æglægningsracer
0105.11.19 Andre varer
Andre varer
0105.11.91 Æglægningsracer
0105.11.99 Andre varer
0105.12.00 Kalkuner
0105.13.00 Ænder
0105.14.00 Gæs
0105.15.00 Perlehøns
I andre tilfælde
0105.94.00 Høns af arten Gallus domesticus
Andre varer
0105.99.10 Ænder
0105.99.20 Gæs
0105.99.30 Kalkuner
0105.99.50 Perlehøns
01.06 Andre dyr, levende
Pattedyr
0106.11.00 Primater
0106.12.00 Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)
0106.13.00 Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)
Kaniner og harer
0106.14.10 Tamkaniner
0106.14.90 Andre varer
0106.19.00 Andre varer
0106.20.00 Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
Fugle
0106.31.00 Rovfugle
0106.32.00 Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)
0106.33.00 Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae)
Andre fugle
0106.39.10 Duer
0106.39.80 Andre fugle
Insekter
0106.41.00 Bier
0106.49.00 Andre insekter
0106.90.00 Andre levende dyr

Aftur