Afsnit I Levende dyr; animalske produkter
Kap 01 KAPITEL 1 - LEVENDE DYR
Kap 02 KAPITEL 2 - KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER
Kap 03 KAPITEL 3 - FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR
Kap 04 KAPITEL 4 - MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
Kap 05 KAPITEL 5 - DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
Afsnit II Vegetabilske produkter
Kap 06 KAPITEL 6 - LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE
Kap 07 KAPITEL 7 - SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE
Kap 08 KAPITEL 8 - SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG MELONER
Kap 09 KAPITEL 9 - KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER
Kap 10 KAPITEL 10 - KORN
Kap 11 KAPITEL 11 - MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN
Kap 12 KAPITEL 12 - OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER
Kap 13 KAPITEL 13 - SCHELLAK OG LIGN.; KARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER
Kap 14 KAPITEL 14 - VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
Afsnit III Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks
Kap 15 KAPITEL 15 - ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS
Afsnit IV Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger
Kap 16 KAPITEL 16 - TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR
Kap 17 KAPITEL 17 - SUKKER OG SUKKERVARER
Kap 18 KAPITEL 18 - KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF
Kap 19 KAPITEL 19 - TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK
Kap 20 KAPITEL 20 - VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE
Kap 21 KAPITEL 21 - DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN
Kap 22 KAPITEL 22 - DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE
Kap 23 KAPITEL 23 - REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER
Kap 24 KAPITEL 24 - TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER
Afsnit V Mineralske produkter
Kap 25 KAPITEL 25 - SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT
Kap 26 KAPITEL 26 - MALME, SLAGGER OG ASKE
Kap 27 KAPITEL 27 - MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS
Afsnit VI Produkter fra kemiske og nærstående industrier
Kap 28 KAPITEL 28 - UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER
Kap 29 KAPITEL 29 - ORGANISKE KEMIKALIER
Kap 30 KAPITEL 30 - FARMACEUTISKE PRODUKTER
Kap 31 KAPITEL 31 - GØDNINGSSTOFFER
Kap 32 KAPITEL 32 - GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH
Kap 33 KAPITEL 33 - FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER
Kap 34 KAPITEL 34 - SÆBE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSE- OG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS
Kap 35 KAPITEL 35 - PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER
Kap 36 KAPITEL 36 - KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER
Kap 37 KAPITEL 37 - FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER
Kap 38 KAPITEL 38 - DIVERSE KEMISKE PRODUKTER
Afsnit VII Plast og varer deraf; gummi og varer deraf
Kap 39 KAPITEL 39 - PLAST OG VARER DERAF
Kap 40 KAPITEL 40 - GUMMI OG VARER DERAF
Afsnit VIII Huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme
Kap 41 KAPITEL 41 - RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER
Kap 42 KAPITEL 42 - VARER AF LÆDER; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME
Kap 43 KAPITEL 43 - PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF
Afsnit IX Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer
Kap 44 KAPITEL 44 - TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL
Kap 45 KAPITEL 45 - KORK OG VARER DERAF
Kap 46 KAPITEL 46 - KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER
Afsnit X Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap(affald); og pap samt varer deraf
Kap 47 KAPITEL 47 - PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD)
Kap 48 KAPITEL 48 - PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP
Kap 49 KAPITEL 49 - BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER
Afsnit XI Tekstilvarer
Kap 50 KAPITEL 50 - NATURSILKE
Kap 51 KAPITEL 51 - ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR
Kap 52 KAPITEL 52 - BOMULD
Kap 53 KAPITEL 53 - ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN
Kap 54 KAPITEL 54 - ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endeløse kemofibre
Kap 55 KAPITEL 55 - KORTE KEMOFIBRE
Kap 56 KAPITEL 56 - VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF
Kap 57 KAPITEL 57 - GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING AF TEKSTILMATERIALER
Kap 58 KAPITEL 58 - SÆRLIGE VÆVEDE STOFFER; TUFTEDE TEKSTILSTOFFER; BLONDER OG KNIPLINGER; TAPISSERIER; POSSEMENTARTIKLER; BRODERIER
Kap 59 KAPITEL 59 - IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL
Kap 60 KAPITEL 60 - TRIKOTAGESTOF
Kap 61 KAPITEL 61 - BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE
Kap 62 KAPITEL 62 - BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE
Kap 63 KAPITEL 63 - ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE
Afsnit XII Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske og ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår
Kap 64 KAPITEL 64 - FODTØJ, GAMACHER OG LIGN.; DELE DERTIL
Kap 65 KAPITEL 65 - HOVEDBEKLÆDNING OG DELE DERTIL
Kap 66 KAPITEL 66 - PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL
Kap 67 KAPITEL 67 - BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR
Afsnit XIII Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer
Kap 68 KAPITEL 68 - VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER
Kap 69 KAPITEL 69 - KERAMISKE PRODUKTER
Kap 70 KAPITEL 70 - GLAS OG GLASVARER
Afsnit XIV Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter
Kap 71 KAPITEL 71 - NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER
Afsnit XV Uædle metaller og varer deraf
Kap 72 KAPITEL 72 - JERN OG STÅL
Kap 73 KAPITEL 73 - VARER AF JERN OG STÅL
Kap 74 KAPITEL 74 - KOBBER OG VARER DERAF
Kap 75 KAPITEL 75 - NIKKEL OG VARER DERAF
Kap 76 KAPITEL 76 - ALUMINIUM OG VARER DERAF
Kap 78 KAPITEL 78 - BLY OG VARER DERAF
Kap 79 KAPITEL 79 - ZINK OG VARER DERAF
Kap 80 KAPITEL 80 - TIN OG VARER DERAF
Kap 81 KAPITEL 81 - ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER
Kap 82 KAPITEL 82 - VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER
Kap 83 KAPITEL 83 - DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER
Afsnit XVI Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, elektrisk materiel; dele dertil;lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil
Kap 84 KAPITEL 84 - ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL
Kap 85 KAPITEL 85 - ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
Afsnit XVII Transportmidler
Kap 86 KAPITEL 86 - LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART
Kap 87 KAPITEL 87 - KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
Kap 88 KAPITEL 88 - LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL
Kap 89 KAPITEL 89 - SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL
Afsnit XVIII Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil
Kap 90 KAPITEL 90 - OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
Kap 91 KAPITEL 91 - URE OG DELE DERTIL
Kap 92 KAPITEL 92 - MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
Afsnit XIX Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil
Kap 93 KAPITEL 93 - VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
Afsnit XX Diverse varer
Kap 94 KAPITEL 94 - MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER, PUDER OG LIGN.; LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET; LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED LYS OG LIGNENDE VARER; PRÆFABRIKEREDE BYGNINGER
Kap 95 KAPITEL 95 - LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
Kap 96 KAPITEL 96 - DIVERSE
Afsnit XXI Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter
Kap 97 KAPITEL 97 - KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
Kap 98 KAPITEL 98 - KOMPLETTE INDUSTRIELLE ANLÆG