Afsnit I

Levende dyr; animalske produkter

Kap 02

KAPITEL 2 - KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

Kapitul Navn
02.01 Kød af hornkvæg, fersk eller kølet
0201.10.00 Hele og halve kroppe
Andre udskæringer, ikke udbenet
0201.20.20 »Quartiers compensés«
0201.20.30 Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte
0201.20.50 Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte
0201.20.90 Andre varer
0201.30.00 Udbenet kød
02.02 Kød af hornkvæg, frosset
0202.10.00 Hele og halve kroppe
Andre udskæringer, ikke udbenet
0202.20.10 »Quartiers compensés«
0202.20.30 Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte
0202.20.50 Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte
0202.20.90 Andre varer
Udbenet kød
0202.30.10 Forfjerdinger, hele eller opskåret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok; »quartiers compensés«, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel eller opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i ét stykke
0202.30.50 Udskæringer benævnt »crop«, »chuck and blade« og »brisket«
0202.30.90 Andre varer
02.03 Svinekød, fersk, kølet eller frosset
Fersk eller kølet
Hele og halve kroppe
0203.11.10 Af tamsvin
0203.11.90 Af andre svin
Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
Af tamsvin
0203.12.11 Skinke og stykker deraf
0203.12.19 Bov og stykker deraf
0203.12.90 Af andre svin
Andre varer
Af tamsvin
0203.19.11 Forende og stykker deraf
0203.19.13 Kam og stykker deraf
0203.19.15 Brystflæsk og stykker deraf
Andre varer
0203.19.55 Udbenet
0203.19.59 I andre tilfælde
0203.19.90 Af andre svin
Frosset
Hele og halve kroppe
0203.21.10 Af tamsvin
0203.21.90 Af andre svin
Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
Af tamsvin
0203.22.11 Skinke og stykker deraf
0203.22.19 Bov og stykker deraf
0203.22.90 Af andre svin
Andre varer
Af tamsvin
0203.29.11 Forende og stykker deraf
0203.29.13 Kam og stykker deraf
0203.29.15 Brystflæsk og stykker deraf
Andre varer
0203.29.55 Udbenet
0203.29.59 I andre tilfælde
0203.29.90 Af andre svin
02.04 Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset
0204.10.00 Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet
Andet kød af får, fersk eller kølet
0204.21.00 Hele og halve kroppe
Andre udskæringer, ikke udbenet
0204.22.10 Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger
0204.22.30 Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)
0204.22.50 Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte
0204.22.90 Andre varer
0204.23.00 Udbenet kød
0204.30.00 Hele og halve kroppe af lam, frosset
Andet kød af får, frosset
0204.41.00 Hele og halve kroppe
Andre udskæringer, ikke udbenet
0204.42.10 Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger
0204.42.30 Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)
0204.42.50 Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte
0204.42.90 Andre varer
Udbenet kød
0204.43.10 Af lam
0204.43.90 I andre tilfælde
Kød af geder
Fersk eller kølet
0204.50.11 Hele og halve kroppe
0204.50.13 Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger
0204.50.15 Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)
0204.50.19 Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte
Andre varer
0204.50.31 Ikke udbenet kød
0204.50.39 Udbenet kød
Frosset
0204.50.51 Hele og halve kroppe
0204.50.53 Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger
0204.50.55 Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)
0204.50.59 Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte
Andre varer
0204.50.71 Ikke udbenet kød
0204.50.79 Udbenet kød
02.05
Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset
0205.00.20 Fersk eller kølet
0205.00.80 Frosset
02.06 Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset
Af hornkvæg, fersk eller kølet
0206.10.10 Til fremstilling af farmaceutiske produkter
I andre tilfælde
0206.10.95 Nyretap og mellemgulv
0206.10.98 Andre varer
Af hornkvæg, frosset
0206.21.00 Tunger
0206.22.00 Lever
Andre varer
0206.29.10 Til fremstilling af farmaceutiske produkter
I andre tilfælde
0206.29.91 Nyretap og mellemgulv
0206.29.99 Andre varer
0206.30.00 Af svin, fersk eller kølet
Af svin, frosset
0206.41.00 Lever
0206.49.00 Andre varer
Andre varer, ferske eller kølede
0206.80.10 Til fremstilling af farmaceutiske produkter
I andre tilfælde
0206.80.91 Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr
0206.80.99 Varer af får og geder
Andre varer, frosset
0206.90.10 Til fremstilling af farmaceutiske produkter
I andre tilfælde
0206.90.91 Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr
0206.90.99 Varer af får og geder
02.07 Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105
Af høns af arten Gallus domesticus
Ikke udskåret, fersk eller kølet
0207.11.10 Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 83 pct.-høns)
0207.11.30 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)
0207.11.90 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form
Ikke udskåret, frosset
0207.12.10 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)
0207.12.90 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form
Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet
Udskårne stykker
0207.13.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.13.20 Halve og kvarte
0207.13.30 Hele vinger, også uden vingespids
0207.13.40 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.13.50 Bryst og stykker deraf
0207.13.60 Lår og stykker deraf
0207.13.70 Andre varer
Slagtebiprodukter
0207.13.91 Lever
0207.13.99 Andre varer
Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset
Udskårne stykker
0207.14.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.14.20 Halve eller kvarte
0207.14.30 Hele vinger, også uden vingespids
0207.14.40 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.14.50 Bryst og stykker deraf
0207.14.60 Lår og stykker deraf
0207.14.70 Andre varer
Slagtebiprodukter
0207.14.91 Lever
0207.14.99 Andre varer
Af kalkun
Ikke udskåret, fersk eller kølet
0207.24.10 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)
0207.24.90 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form
Ikke udskåret, frosset
0207.25.10 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)
0207.25.90 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form
Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet
Udskårne stykker
0207.26.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.26.20 Halve eller kvarte
0207.26.30 Hele vinger, også uden vingespids
0207.26.40 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.26.50 Bryst og stykker deraf
Lår og stykker deraf
0207.26.60 Underlår og stykker deraf
0207.26.70 Andre varer
0207.26.80 Andre varer
Slagtebiprodukter
0207.26.91 Lever
0207.26.99 Andre varer
Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset
Udskårne stykker
0207.27.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.27.20 Halve eller kvarte
0207.27.30 Hele vinger, også uden vingespids
0207.27.40 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.27.50 Bryst og stykker deraf
Lår og stykker deraf
0207.27.60 Underlår og stykker deraf
0207.27.70 Andre varer
0207.27.80 Andre varer
Slagtebiprodukter
0207.27.91 Lever
0207.27.99 Andre varer
Af ænder
Ikke udskåret, fersk eller kølet
0207.41.20 Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 85 pct.-ænder)
0207.41.30 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)
0207.41.80 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form
Ikke udskåret, frosset
0207.42.30 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)
0207.42.80 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form
0207.43.00 Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet
Andre varer, fersk eller kølet
Udskårne stykker
0207.44.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.44.21 Halve eller kvarte
0207.44.31 Hele vinger, også uden vingespids
0207.44.41 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.44.51 Bryst og stykker deraf
0207.44.61 Lår og stykker deraf
0207.44.71 Andepaletots
0207.44.81 Andre varer
Slagtebiprodukter
0207.44.91 Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)
0207.44.99 Andre varer
Andre varer, frosset
Udskårne stykker
0207.45.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.45.21 Halve eller kvarte
0207.45.31 Hele vinger, også uden vingespids
0207.45.41 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.45.51 Bryst og stykker deraf
0207.45.61 Lår og stykker deraf
0207.45.71 Andepaletots
0207.45.81 Andre varer
Slagtebiprodukter
Lever
0207.45.93 Fed lever (»foies gras«)
0207.45.95 Andre varer
0207.45.99 Andre varer
Af gæs
Ikke udskåret, fersk eller kølet
0207.51.10 Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)
0207.51.90 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form
Ikke udskåret, frosset
0207.52.10 Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)
0207.52.90 Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form
0207.53.00 Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet
Andre varer, fersk eller kølet
Udskårne stykker
0207.54.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.54.21 Halve eller kvarte
0207.54.31 Hele vinger, også uden vingespids
0207.54.41 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.54.51 Bryst og stykker deraf
0207.54.61 Lår og stykker deraf
0207.54.71 Gåsepaletots
0207.54.81 Andre varer
Slagtebiprodukter
0207.54.91 Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)
0207.54.99 Andre varer
Andre varer, frosset
Udskårne stykker
0207.55.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.55.21 Halve eller kvarte
0207.55.31 Hele vinger, også uden vingespids
0207.55.41 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.55.51 Bryst og stykker deraf
0207.55.61 Lår og stykker deraf
0207.55.71 Gåsepaletots
0207.55.81 Andre varer
Slagtebiprodukter
Lever
0207.55.93 Fed lever (»foies gras«)
0207.55.95 Andre varer
0207.55.99 Andre varer
Af perlehøns
0207.60.05 Ikke udskåret, fersk, kølet eller frosset
Andre varer, fersk, kølet eller frosset
Udskårne stykker
0207.60.10 Udbenet
Ikke udbenet
0207.60.21 Halve eller kvarte
0207.60.31 Hele vinger, også uden vingespids
0207.60.41 Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser
0207.60.51 Bryst og stykker deraf
0207.60.61 Lår og stykker deraf
0207.60.81 Andre varer
Slagtebiprodukter
0207.60.91 Lever
0207.60.99 Andre varer
02.08 Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset
Af kaniner eller harer
0208.10.10 Af tamkaniner
0208.10.90 I andre tilfælde
0208.30.00 Af primater
Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)
0208.40.10 Kød af hvaler
0208.40.20 Kød af sæler
0208.40.80 I andre tilfælde
0208.50.00 Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
0208.60.00 Af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)
Andre varer
0208.90.10 Af tamduer
0208.90.30 Af vildt, undtagen kaniner og harer
0208.90.60 Af rensdyr
0208.90.70 Frølår
0208.90.98 I andre tilfælde
02.09 Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget
Af svin
Svinespæk
0209.10.11 Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage
0209.10.19 Tørret eller røget
0209.10.90 Andet fedt af svin
0209.90.00 Andre varer
02.10 Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter
Svinekød
Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
Af tamsvin
Saltet eller i saltlage
0210.11.11 Skinke og stykker deraf
0210.11.19 Bov og stykker deraf
Tørret eller røget
0210.11.31 Skinke og stykker deraf
0210.11.39 Bov og stykker deraf
0210.11.90 Af andre svin
Brystflæsk og stykker deraf
Af tamsvin
0210.12.11 Saltet eller i saltlage
0210.12.19 Tørret eller røget
0210.12.90 Af andre svin
Andre varer
Af tamsvin
Saltet eller i saltlage
0210.19.10 Baconsider eller spencers
0210.19.20 ³/4 sider eller midterstykker
0210.19.30 Forende og stykker deraf
0210.19.40 Kam og stykker deraf
0210.19.50 Andre varer
Tørret eller røget
0210.19.60 Forende og stykker deraf
0210.19.70 Kam og stykker deraf
Andre varer
0210.19.81 Udbenet
0210.19.89 I andre tilfælde
0210.19.90 Af andre svin
Kød af hornkvæg
0210.20.10 Ikke udbenet
0210.20.90 Udbenet
Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter
0210.91.00 Af primater
Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)
0210.92.10 Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)
I andre tilfælde
0210.92.91 Kød
0210.92.92 Slagtebiprodukter
0210.92.99 Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter
0210.93.00 Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
Andre varer
Kød
0210.99.10 Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret
Kød af får og geder
0210.99.21 Ikke udbenet
0210.99.29 Udbenet
0210.99.31 Af rensdyr
0210.99.39 Andre varer
Spiselige slagtebiprodukter
Af tamsvin
0210.99.41 Lever
0210.99.49 Andre varer
Af hornkvæg
0210.99.51 Nyretappe
0210.99.59 Andre varer
I andre tilfælde
Lever af fjerkræ
0210.99.71 Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), saltede eller i saltlage
0210.99.79 Andre varer
0210.99.85 Andre varer
0210.99.90 Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

Aftur