Afsnit I

Levende dyr; animalske produkter

Kap 04

KAPITEL 4 - MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

Kapitul Navn
04.01 Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler
Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder
0401.10.10 I pakninger med indhold af 2 liter og derunder
0401.10.90 I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
3 vægtprocent og derunder
0401.20.11 I pakninger med indhold af 2 liter og derunder
0401.20.19 I andre tilfælde
Over 3 vægtprocent
0401.20.91 I pakninger med indhold af 2 liter og derunder
0401.20.99 I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 6 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent
0401.40.10 I pakninger med indhold af 2 liter og derunder
0401.40.90 I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 10 vægtprocent
21 vægtprocent og derunder
0401.50.11 I pakninger med indhold af 2 liter og derunder
0401.50.19 I andre tilfælde
Over 21 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent
0401.50.31 I pakninger med indhold af 2 liter og derunder
0401.50.39 I andre tilfælde
Over 45 vægtprocent
0401.50.91 I pakninger med indhold af 2 liter og derunder
0401.50.99 I andre tilfælde
04.02 Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler
I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler
0402.10.11 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.10.19 I andre tilfælde
Tilsat sukker eller andre sødemidler
0402.10.91 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.10.99 I andre tilfælde
I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler
Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder
0402.21.11 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.21.18 I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 27 vægtprocent
0402.21.91 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.21.99 I andre tilfælde
Tilsat sukker eller andre sødemidler
Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder
0402.29.11 Specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt 500 g og derunder og med fedtindhold på over 10 vægtprocent
Andre varer
0402.29.15 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.29.19 I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 27 vægtprocent
0402.29.91 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.29.99 I andre tilfælde
I anden form
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler
0402.91.10 Med fedtindhold på 8 vægtprocent og derunder
0402.91.30 Med fedtindhold på over 8 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent
Med fedtindhold på over 10 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent
0402.91.51 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.91.59 I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 45 vægtprocent
0402.91.91 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.91.99 I andre tilfælde
Tilsat sukker eller andre sødemidler
0402.99.10 Med fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derunder
Med fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent
0402.99.31 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.99.39 I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 45 vægtprocent
0402.99.91 I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
0402.99.99 I andre tilfælde
04.03 Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
Yoghurt
Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på
0403.10.11 3 vægtprocent og derunder
0403.10.13 Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
0403.10.19 Over 6 vægtprocent
Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på
0403.10.31 3 vægtprocent og derunder
0403.10.33 Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
0403.10.39 Over 6 vægtprocent
Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på
0403.10.51 1,5 vægtprocent og derunder
0403.10.53 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0403.10.59 Over 27 vægtprocent
I anden form, med indhold af mælkefedt på
0403.10.91 3 vægtprocent og derunder
0403.10.93 Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
0403.10.99 Over 6 vægtprocent
Andre varer
Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
I pulverform, som granulat eller i anden fast form
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på
0403.90.11 1,5 vægtprocent og derunder
0403.90.13 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0403.90.19 Over 27 vægtprocent
Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på
0403.90.31 1,5 vægtprocent og derunder
0403.90.33 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0403.90.39 Over 27 vægtprocent
I anden form
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på
0403.90.51 3 vægtprocent og derunder
0403.90.53 Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
0403.90.59 Over 6 vægtprocent
Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på
0403.90.61 3 vægtprocent og derunder
0403.90.63 Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
0403.90.69 Over 6 vægtprocent
Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på
0403.90.71 1,5 vægtprocent og derunder
0403.90.73 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0403.90.79 Over 27 vægtprocent
I anden form, med indhold af mælkefedt på
0403.90.91 3 vægtprocent og derunder
0403.90.93 Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
0403.90.99 Over 6 vægtprocent
04.04 Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet
Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler
I pulverform, som granulat eller i anden fast form
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (kvælstofindhold × 6,38) på
15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på
0404.10.02 1,5 vægtprocent og derunder
0404.10.04 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.10.06 Over 27 vægtprocent
Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på
0404.10.12 1,5 vægtprocent og derunder
0404.10.14 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.10.16 Over 27 vægtprocent
Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (kvælstofindhold × 6,38) på
15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på
0404.10.26 1,5 vægtprocent og derunder
0404.10.28 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.10.32 Over 27 vægtprocent
Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på
0404.10.34 1,5 vægtprocent og derunder
0404.10.36 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.10.38 Over 27 vægtprocent
Andre varer
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (kvælstofindhold × 6,38) på
15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på
0404.10.48 1,5 vægtprocent og derunder
0404.10.52 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.10.54 Over 27 vægtprocent
Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på
0404.10.56 1,5 vægtprocent og derunder
0404.10.58 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.10.62 Over 27 vægtprocent
Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (kvælstofindhold × 6,38) på
15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på
0404.10.72 1,5 vægtprocent og derunder
0404.10.74 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.10.76 Over 27 vægtprocent
Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på
0404.10.78 1,5 vægtprocent og derunder
0404.10.82 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.10.84 Over 27 vægtprocent
Andre varer
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på
0404.90.21 1,5 vægtprocent og derunder
0404.90.23 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.90.29 Over 27 vægtprocent
Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på
0404.90.81 1,5 vægtprocent og derunder
0404.90.83 Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent
0404.90.89 Over 27 vægtprocent
04.05 Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter
Smør
Med fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder
Naturligt smør
0405.10.11 I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder
0405.10.19 I andre tilfælde
0405.10.30 Rekombineret smør
0405.10.50 Vallesmør
0405.10.90 I andre tilfælde
Smørbare mælkefedtprodukter
0405.20.10 Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
0405.20.30 Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent
0405.20.90 Med fedtindhold på over 75 vægtprocent, men under 80 vægtprocent
Andre varer
0405.90.10 Med fedtindhold på 99,3 vægtprocent og derover og med vandindhold på 0,5 vægtprocent og derunder
0405.90.90 I andre tilfælde
04.06 Ost og ostemasse
Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse
Med fedtindhold på 40 vægtprocent og derunder
0406.10.30 Mozzarella, også i væske
0406.10.50 I andre tilfælde
0406.10.80 I andre tilfælde
0406.20.00 Ost af enhver art, revet eller i pulverform
Smelteost, ikke revet eller i pulverform
0406.30.10 Fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost (såkaldt Schabziger), i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på 56 vægtprocent og derunder
I andre tilfælde
Med fedtindhold i ostemassen på 36 vægtprocent og derunder og med fedtindhold i tørstoffet på
0406.30.31 48 vægtprocent og derunder
0406.30.39 Over 48 vægtprocent
0406.30.90 Med fedtindhold i ostemassen på over 36 vægtprocent
Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af Penicillium roqueforti
0406.40.10 Roquefort
0406.40.50 Gorgonzola
0406.40.90 Anden blåskimmelost
Anden ost
0406.90.01 Til forarbejdning
I andre tilfælde
0406.90.13 Emmentaler
0406.90.15 Gruyère og Sbrinz
0406.90.17 Bergkäse og Appenzell
0406.90.18 Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or og Tête de Moine
0406.90.21 Cheddar
0406.90.23 Edam
0406.90.25 Tilsit
0406.90.29 Kashkaval
0406.90.32 Feta
0406.90.35 Kefalotyri
0406.90.37 Finlandia
0406.90.39 Jarlsberg
Andre varer
0406.90.50 Ost af fåremælk eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind
Andre varer
Med fedtindhold i ostemassen på 40 vægtprocent og derunder og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på
47 vægtprocent og derunder
0406.90.61 Grana Padano og Parmigiano Reggiano
0406.90.63 Fiore Sardo og Pecorino
0406.90.69 Andre varer
Over 47 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent
0406.90.73 Provolone
0406.90.74 Maasdam
0406.90.75 Asiago, Caciocavallo, Montasio og Ragusano
0406.90.76 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo og Samsø
0406.90.78 Gouda
0406.90.79 Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin og Taleggio
0406.90.81 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby og Monterey
0406.90.82 Camembert
0406.90.84 Brie
0406.90.85 Kefalograviera og Kasseri
Anden ost, med vandindhold i den fedtfri ostemasse på
0406.90.86 Over 47 vægtprocent, men ikke over 52 vægtprocent
0406.90.89 Over 52 vægtprocent, men ikke over 62 vægtprocent
0406.90.92 Over 62 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent
0406.90.93 Over 72 vægtprocent
0406.90.99 I andre tilfælde
04.07 Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte
Befrugtede æg til udrugning
0407.11.00 Af høns af arten Gallus domesticus
I andre tilfælde
Af fjerkræ, undtagen af høns af arten Gallus domesticus
0407.19.11 Af kalkuner eller gæs
0407.19.19 I andre tilfælde
0407.19.90 I andre tilfælde
Andre friske æg
0407.21.00 Af høns af arten Gallus domesticus
I andre tilfælde
0407.29.10 Af fjerkræ, undtagen af høns af arten Gallus domesticus
0407.29.90 I andre tilfælde
Andre æg
0407.90.10 Af fjerkræ
0407.90.90 I andre tilfælde
04.08 Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler
Æggeblommer
Tørrede
0408.11.20 Uegnet til menneskeføde
0408.11.80 I andre tilfælde
I andre tilfælde
0408.19.20 Uegnet til menneskeføde
I andre tilfælde
0408.19.81 Flydende
0408.19.89 I andre tilfælde, også frosne
Andre varer
Tørrede
0408.91.20 Uegnet til menneskeføde
0408.91.80 I andre tilfælde
I andre tilfælde
0408.99.20 Uegnet til menneskeføde
0408.99.80 I andre tilfælde
04.09
0409.00.00 Naturlig honning
04.10
0410.00.00 Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

Aftur