Afsnit I

Levende dyr; animalske produkter

Kap 05

KAPITEL 5 - DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

Kapitul Navn
05.01
0501.00.00 Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår
05.02 Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår
0502.10.00 Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf
0502.90.00 Andre varer
05.04
0504.00.00 Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget
05.05 Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer
Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun
0505.10.10 Urensede
0505.10.90 I andre tilfælde
0505.90.00 Andre varer
05.06 Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner
0506.10.00 Ossein og ben behandlet med syre
0506.90.00 Andre varer
05.07 Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf
0507.10.00 Elfenben; pulver og affald af elfenben
0507.90.00 Andre varer
05.08
0508.00.00 Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf
05.10
0510.00.00 Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede
05.11 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde
0511.10.00 Tyresæd
Andre varer
Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3
0511.91.10 Fiskeaffald
0511.91.90 Andre varer
I andre tilfælde
0511.99.10 Sener og nerver; afklip og lignende affald af rå huder og skind
Naturlige animalske vaskesvampe
0511.99.31 Rå varer
0511.99.39 Andre varer
0511.99.85 Andre varer

Aftur