Afsnit II

Vegetabilske produkter

Kap 07

KAPITEL 7 - SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE

Kapitul Navn
07.01 Kartofler, friske eller kølede
0701.10.00 Læggekartofler
Andre varer
0701.90.10 Til fremstilling af stivelse
I andre tilfælde
0701.90.50 Nye kartofler, i perioden 1. januar til 30. juni
0701.90.90 Andre varer
07.02
0702.00.00 Tomater, friske eller kølede
07.03 Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede
Skalotteløg og andre spiseløg (bortset fra hvidløg)
Spiseløg, bortset fra skalotteløg og hvidløg
0703.10.11 Sætteløg
0703.10.19 Andre løg
0703.10.90 Skalotteløg
0703.20.00 Hvidløg
0703.90.00 Porrer og andre Allium-arter
07.04 Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede
0704.10.00 Blomkål
0704.20.00 Rosenkål
Andre varer
0704.90.10 Hvidkål og rødkål
0704.90.90 Andre varer
07.05 Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede
Salat
0705.11.00 Hovedsalat
0705.19.00 Andre varer
Cikorie
0705.21.00 Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum
0705.29.00 Andre varer
07.06 Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede
0706.10.00 Gulerødder og majroer
Andre varer
0706.90.10 Knoldselleri
0706.90.30 Peberrod (Cochlearia armoracia)
0706.90.90 Andre varer
07.07
Agurker og asier, friske eller kølede
0707.00.05 Agurker (undtagen drueagurker) og asier
0707.00.90 Drueagurker
07.08 Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede
0708.10.00 Ærter (Pisum sativum)
0708.20.00 Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
0708.90.00 Andre bælgfrugter
07.09 Andre grøntsager, friske eller kølede
0709.20.00 Asparges
0709.30.00 Auberginer
0709.40.00 Selleri, undtagen knoldselleri
Svampe og trøfler
0709.51.00 Svampe af slægten Agaricus
Andre varer
0709.59.10 Kantareller
0709.59.30 Rørhatte
0709.59.50 Trøfler
0709.59.90 Andre varer
Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta
0709.60.10 Sød peber
Andre varer
0709.60.91 Af slægten Capsicum, bestemt til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af Capsicum
0709.60.95 Til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider
0709.60.99 I andre tilfælde
0709.70.00 Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat
Andre varer
0709.91.00 Artiskokker
Oliven
0709.92.10 Ikke til fremstilling af olie
0709.92.90 I andre tilfælde
Græskar og courgetter (Cucurbita-arter)
0709.93.10 Courgetter
0709.93.90 Andre varer
Andre varer
0709.99.10 Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)
0709.99.20 Bladbeder og kardoner
0709.99.40 Kapers
0709.99.50 Fennikel
0709.99.60 Sukkermajs
0709.99.90 Andre varer
07.10 Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne
0710.10.00 Kartofler
Bælgfrugter, også udbælgede
0710.21.00 Ærter (Pisum sativum)
0710.22.00 Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
0710.29.00 Andre varer
0710.30.00 Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat
0710.40.00 Sukkermajs
Andre grøntsager
0710.80.10 Oliven
Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta
0710.80.51 Sød peber
0710.80.59 Andre varer
Svampe
0710.80.61 Af slægten Agaricus
0710.80.69 Andre varer
0710.80.70 Tomater
0710.80.80 Artiskokker
0710.80.85 Asparges
0710.80.95 Andre varer
0710.90.00 Blandinger af grøntsager
07.11 Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring
Oliven
0711.20.10 Ikke til fremstilling af olie
0711.20.90 I andre tilfælde
0711.40.00 Agurker og asier
Svampe og trøfler
0711.51.00 Svampe af slægten Agaricus
0711.59.00 Andre varer
Andre grøntsager; blandinger af grøntsager
Grøntsager
0711.90.10 Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, undtagen sød peber
0711.90.30 Sukkermajs
0711.90.50 Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)
0711.90.70 Kapers
0711.90.80 Andre varer
0711.90.90 Blandinger af grøntsager
07.12 Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte
0712.20.00 Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)
Svampe, judasøre (Auricularia-arter), bævresvamp (Tremella-arter) og trøfler
0712.31.00 Svampe af slægten Agaricus
0712.32.00 Judasøre (Auricularia-arter)
0712.33.00 Bævresvamp (Tremella-arter)
0712.39.00 Andre varer
Andre grøntsager; blandinger af grøntsager
0712.90.05 Kartofler, også snittede, men ikke yderligere tilberedte
Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)
0712.90.11 Hybrider, til udsæd
0712.90.19 Andre varer
0712.90.30 Tomater
0712.90.50 Gulerødder
0712.90.90 Andre varer
07.13 Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede
Ærter (Pisum sativum)
0713.10.10 Til udsæd
0713.10.90 I andre tilfælde
0713.20.00 Kikærter
Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
0713.31.00 Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek
0713.32.00 Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis)
Havebønner (Phaseolus vulgaris)
0713.33.10 Til udsæd
0713.33.90 I andre tilfælde
0713.34.00 Bambarajordnødder (Vigna subterranea eller Voandzeia subterranea)
0713.35.00 Vignabønner (Vigna unguiculata)
0713.39.00 Andre varer
0713.40.00 Linser
0713.50.00 Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor)
0713.60.00 Ærtebønner (Cajanus cajan)
0713.90.00 Andre varer
07.14 Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, batater (søde kartofler) og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer
0714.10.00 Maniokrod
Batater (søde kartofler)
0714.20.10 Friske, hele, bestemt til menneskeføde
0714.20.90 I andre tilfælde
0714.30.00 Yams (Dioscorea-arter)
0714.40.00 Taro (Colocasia-arter)
0714.50.00 Yautia (Xanthosoma-arter)
Andre varer
0714.90.20 Arrowroot, saleprod og lignende rødder med stort indhold af stivelse
0714.90.90 Andre varer

Aftur