Afsnit II

Vegetabilske produkter

Kap 10

KAPITEL 10 - KORN

Kapitul Navn
10.01 Hvede og blandsæd af hvede og rug
Hård hvede
1001.11.00 Til udsæd
1001.19.00 I andre tilfælde
Andre varer
Til udsæd
1001.91.10 Spelt
1001.91.20 Blød hvede og blandsæd af hvede og rug
1001.91.90 Andre varer
1001.99.00 I andre tilfælde
10.02 Rug
1002.10.00 Til udsæd
1002.90.00 I andre tilfælde
10.03 Byg
1003.10.00 Til udsæd
1003.90.00 I andre tilfælde
10.04 Havre
1004.10.00 Til udsæd
1004.90.00 I andre tilfælde
10.05 Majs
Til udsæd
Hybridmajs
1005.10.13 Trihybrider
1005.10.15 Enkelthybrider
1005.10.18 Andre varer
1005.10.90 Andre varer
1005.90.00 I andre tilfælde
10.06 Ris
Uafskallet ris
1006.10.10 Til udsæd
I andre tilfælde
1006.10.30 Rundkornet
1006.10.50 Middelkornet
Langkornet
1006.10.71 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3
1006.10.79 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
Afskallet ris (hinderis)
Skoldet (parboiled)
1006.20.11 Rundkornet
1006.20.13 Middelkornet
Langkornet
1006.20.15 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3
1006.20.17 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
I andre tilfælde
1006.20.92 Rundkornet
1006.20.94 Middelkornet
Langkornet
1006.20.96 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3
1006.20.98 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret
Delvis sleben ris
Skoldet (parboiled)
1006.30.21 Rundkornet
1006.30.23 Middelkornet
Langkornet
1006.30.25 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3
1006.30.27 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
I andre tilfælde
1006.30.42 Rundkornet
1006.30.44 Middelkornet
Langkornet
1006.30.46 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3
1006.30.48 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
Sleben ris
Skoldet (parboiled)
1006.30.61 Rundkornet
1006.30.63 Middelkornet
Langkornet
1006.30.65 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3
1006.30.67 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
I andre tilfælde
1006.30.92 Rundkornet
1006.30.94 Middelkornet
Langkornet
1006.30.96 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3
1006.30.98 Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
1006.40.00 Brudris
10.07 Sorghum
Til udsæd
1007.10.10 Hybridsorghum, til udsæd
1007.10.90 I andre tilfælde
1007.90.00 I andre tilfælde
10.08 Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter
1008.10.00 Boghvede
Hirse
1008.21.00 Til udsæd
1008.29.00 I andre tilfælde
1008.30.00 Kanariefrø
1008.40.00 Fonio (Digitaria-arter)
1008.50.00 Quinoa (Chenopodium quinoa)
1008.60.00 Triticale
1008.90.00 Andre kornsorter

Aftur