Afsnit II

Vegetabilske produkter

Kap 11

KAPITEL 11 - MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN

Kapitul Navn
11.01
Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug
Hvedemel
1101.00.11 Af hård hvede
1101.00.15 Af blød hvede og spelt
1101.00.90 Mel af blandsæd af hvede og rug
11.02 Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug
Majsmel
1102.20.10 Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder
1102.20.90 I andre tilfælde
Andre varer
1102.90.10 Bygmel
1102.90.30 Havremel
1102.90.50 Rismel
1102.90.70 Rugmel
1102.90.90 Andre varer
11.03 Gryn og groft mel samt pellets af korn
Gryn og groft mel
Af hvede
1103.11.10 Af hård hvede
1103.11.90 Af blød hvede og spelt
Af majs
1103.13.10 Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder
1103.13.90 I andre tilfælde
Af andre kornsorter
1103.19.20 Af rug eller byg
1103.19.40 Af havre
1103.19.50 Af ris
1103.19.90 Af andre kornsorter
Pellets
1103.20.25 Af rug eller byg
1103.20.30 Af havre
1103.20.40 Af majs
1103.20.50 Af ris
1103.20.60 Af hvede
1103.20.90 Af andre kornsorter
11.04 Korn, bearbejdet på anden måde (fx afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet
Korn, valset eller i flager
Af havre
1104.12.10 Valset
1104.12.90 Flager
Af andre kornsorter
1104.19.10 Af hvede
1104.19.30 Af rug
1104.19.50 Af majs
Af byg
1104.19.61 Valset
1104.19.69 Flager
I andre tilfælde
1104.19.91 Flager af ris
1104.19.99 Andre varer
Andet bearbejdet korn (fx afskallet, afrundet, skåret eller knust)
Af havre
1104.22.40 Afskallet, også skåret eller knust
1104.22.50 Afrundet (perlegryn)
1104.22.95 I andre tilfælde
Af majs
1104.23.40 Afskallet, også skåret eller knust; afrundet (perlegryn)
1104.23.98 I andre tilfælde
Af andre kornsorter
Af byg
1104.29.04 Afskallet, også skåret eller knust
1104.29.05 Afrundet (perlegryn)
1104.29.08 I andre tilfælde
Af andre kornsorter
1104.29.17 Afskallet, også skåret eller knust
1104.29.30 Afrundet (perlegryn)
Kun knust
1104.29.51 Af hvede
1104.29.55 Af rug
1104.29.59 Af andre kornsorter
I andre tilfælde
1104.29.81 Af hvede
1104.29.85 Af rug
1104.29.89 Af andre kornsorter
Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet
1104.30.10 Af hvede
1104.30.90 Af andre kornsorter
11.05 Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler
1105.10.00 Mel og pulver
1105.20.00 Flager, granulater og pellets
11.06 Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714 eller af varer henhørende under kapitel 8
1106.10.00 Af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713
Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde henhørende under pos. 0714
1106.20.10 Denatureret
1106.20.90 I andre tilfælde
Af varer henhørende under kapitel 8
1106.30.10 Af bananer
1106.30.90 Af andre varer
11.07 Malt, også brændt
Ikke brændt
Af hvede
1107.10.11 Formalet
1107.10.19 I andre tilfælde
Af andre kornsorter
1107.10.91 Formalet
1107.10.99 I andre tilfælde
1107.20.00 Brændt
11.08 Stivelse; inulin
Stivelse
1108.11.00 Hvedestivelse
1108.12.00 Majsstivelse
1108.13.00 Kartoffelstivelse
1108.14.00 Maniokstivelse
Anden stivelse
1108.19.10 Risstivelse
1108.19.90 Anden stivelse
1108.20.00 Inulin
11.09
1109.00.00 Hvedegluten, også tørret

Aftur