Afsnit II

Vegetabilske produkter

Kap 12

KAPITEL 12 - OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER

Kapitul Navn
12.01 Sojabønner, også knuste
1201.10.00 Til udsæd
1201.90.00 I andre tilfælde
12.02 Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, også afskallede eller knuste
1202.30.00 Til udsæd
Andre varer
1202.41.00 Med skal
1202.42.00 Afskallede, også knuste
12.03
1203.00.00 Kopra
12.04
Hørfrø, også knuste
1204.00.10 Til udsæd
1204.00.90 I andre tilfælde
12.05 Rybsfrø og rapsfrø, også knuste
Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre
1205.10.10 Til udsæd
1205.10.90 I andre tilfælde
1205.90.00 Andre varer
12.06
Solsikkefrø, også knuste
1206.00.10 Til udsæd
I andre tilfælde
1206.00.91 Afskallede; uafskallede med grå- og hvidstribet skal
1206.00.99 I andre tilfælde
12.07 Andre olieholdige frø og frugter, også knuste
1207.10.00 Palmenødder og -kerner
Bomuldsfrø
1207.21.00 Til udsæd
1207.29.00 I andre tilfælde
1207.30.00 Ricinusfrø
Sesamfrø
1207.40.10 Til udsæd
1207.40.90 I andre tilfælde
Sennepsfrø
1207.50.10 Til udsæd
1207.50.90 I andre tilfælde
1207.60.00 Saflorfrø (Carthamus tinctorius)
1207.70.00 Melonfrø
Andre varer
Valmuefrø
1207.91.10 Til udsæd
1207.91.90 I andre tilfælde
Andre varer
1207.99.20 Til udsæd
I andre tilfælde
1207.99.91 Hampefrø
1207.99.96 Andre varer
12.08 Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel
1208.10.00 Sojabønnemel
1208.90.00 Andre varer
12.09 Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd
1209.10.00 Sukkerroefrø
Grøntfoderfrø
1209.21.00 Lucernefrø
Kløverfrø (Trifolium-arter)
1209.22.10 Rødkløver (Trifolium pratense L.)
1209.22.80 Anden kløver
Svingelfrø
1209.23.11 Engsvingel (Festuca pratensis Huds.)
1209.23.15 Rød svingel (Festuca rubra L.)
1209.23.80 Andre varer
1209.24.00 Engrapgræsfrø (Poa pratensis L.)
Rajgræsfrø (Lolium multiflorum Lam. og Lolium perenne L.)
1209.25.10 Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum Lam.)
1209.25.90 Almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)
Andre varer
1209.29.45 Timothéfrø; vikke; rapgræs (Poa palustris L. og Poa trivialis L.); hundegræs (Dactylis glomerata L.); hvene (Agrostis-arter)
1209.29.50 Lupin
1209.29.60 Foderroefrø (Beta vulgaris var. alba)
1209.29.80 Andre varer
1209.30.00 Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster
Andre varer
Grøntsagsfrø
1209.91.30 Rødbedefrø (Beta vulgaris var. conditiva)
1209.91.80 Andre grøntsagsfrø
Andre varer
1209.99.10 Frø af skovtræer
Andre varer
1209.99.91 Frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, undtagen varer henhørende under pos. 120930
1209.99.99 Andre varer
12.10 Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin
1210.10.00 Humle, ikke formalet, pulveriseret eller som pellets
Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin
1210.20.10 Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets, lupulin-beriget; lupulin
1210.20.90 I andre tilfælde
12.11 Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign., friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede
1211.20.00 Ginsengrod
1211.30.00 Kokablade
1211.40.00 Valmuestrå eller -stængler
1211.50.00 Ephedra
Andre varer
1211.90.30 Tonkabønner
1211.90.86 Andre varer
12.12 Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet
Tang og andre alger
1212.21.00 Egnet til menneskeføde
1212.29.00 I andre tilfælde
Andre varer
Sukkerroer
1212.91.20 Tørrede, også formalede
1212.91.80 I andre tilfælde
1212.92.00 Johannesbrød
1212.93.00 Sukkerrør
1212.94.00 Cikorierødder
Andre varer
Frø af johannesbrød
1212.99.41 Med skal, ikke knust eller formalet
1212.99.49 I andre tilfælde
1212.99.95 Andre varer
12.13
1213.00.00 Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets
12.14 Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets
1214.10.00 Mel og pellets af lucerne
Andre varer
1214.90.10 Runkelroer, kålroer og andre foderrodfrugter
1214.90.90 Andre varer

Aftur