Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Kap 16

KAPITEL 16 - TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Kapitul Navn
16.01
Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf
1601.00.10 Varer af lever
Andre varer
1601.00.91 Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt
1601.00.99 Andre varer
16.02 Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede
1602.10.00 Homogeniserede tilberedninger
Af lever fra dyr af enhver art
1602.20.10 Af gåse- eller andelever
1602.20.90 I andre tilfælde
Af fjerkræ henhørende under pos. 0105
Af kalkuner
Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover
1602.31.11 Udelukkende med indhold af kød af kalkuner, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt
1602.31.19 I andre tilfælde
1602.31.80 I andre tilfælde
Af høns af arten Gallus domesticus
Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover
1602.32.11 Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt
1602.32.19 I andre tilfælde
1602.32.30 Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent
1602.32.90 I andre tilfælde
Af andet fjerkræ
Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover
1602.39.21 Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt
1602.39.29 I andre tilfælde
1602.39.85 I andre tilfælde
Af svin
Skinke og stykker deraf
1602.41.10 Af tamsvin
1602.41.90 Af andre svin
Bov og stykker deraf
1602.42.10 Af tamsvin
1602.42.90 Af andre svin
Andre varer, herunder blandinger
Af tamsvin
Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på 80 vægtprocent og derover (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)
1602.49.11 Kam (uden nakke) og stykker deraf, herunder blandinger af kam og skinke
1602.49.13 Nakke og stykker deraf, herunder blandinger af nakke og bov
1602.49.15 Andre blandinger med indhold af skinke, bov, kam eller nakke, og stykker deraf
1602.49.19 Andre varer
1602.49.30 Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på 40 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)
1602.49.50 Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på under 40 vægtprocent (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)
1602.49.90 Af andre svin
Af hornkvæg
1602.50.10 Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt; blandinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter
Andre varer
1602.50.31 Corned beef i hermetisk lukkede pakninger
1602.50.95 I andre tilfælde
Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art
1602.90.10 Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art
Andre varer
1602.90.31 Af vildt eller kanin
Andre varer
1602.90.51 Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin
I andre tilfælde
Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg
1602.90.61 Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt; blandinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter
1602.90.69 I andre tilfælde
I andre tilfælde
1602.90.91 Af får
1602.90.95 Af geder
1602.90.99 Andre varer
16.03
Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr
1603.00.10 I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder
1603.00.80 I andre tilfælde
16.04 Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn
Fisk, hele eller i stykker, undtagen hakket
1604.11.00 Laks
Sild
1604.12.10 Filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), også for-friturestegt, frosset
Andre varer
1604.12.91 I hermetisk lukkede pakninger
1604.12.99 I andre tilfælde
Sardin, sardinel og brisling
Sardin
1604.13.11 I olivenolie
1604.13.19 I andre tilfælde
1604.13.90 Andre varer
Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter)
Tunfisk og bugstribet bonit
Bugstribet bonit
1604.14.21 I vegetabilsk olie
I andre tilfælde
1604.14.26 Filet (såkaldte »loins«)
1604.14.28 Andre varer
Gulfinnet tun (Thunnus albacares)
1604.14.31 I vegetabilsk olie
I andre tilfælde
1604.14.36 Filet (såkaldte »loins«)
1604.14.38 Andre varer
Andre varer
1604.14.41 I vegetabilsk olie
I andre tilfælde
1604.14.46 Filet (såkaldte »loins«)
1604.14.48 Andre varer
1604.14.90 Bonit (Sarda-arter)
Makrel
Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus
1604.15.11 Filet
1604.15.19 Andre varer
1604.15.90 Af arten Scomber australasicus
1604.16.00 Ansjos
1604.17.00 Ål
1604.18.00 Hajfinner
Andre varer
1604.19.10 Salmonidae, undtagen laks
Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
1604.19.31 Filet (såkaldte »loins«)
1604.19.39 Andre varer
1604.19.50 Fisk af arten Orcynopsis unicolor
Andre varer
1604.19.91 Filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), også for-friturestegt, frosset
Andre varer
1604.19.92 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604.19.93 Sej (Pollachius virens)
1604.19.94 Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)
1604.19.95 Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)
1604.19.97 Andre varer
Anden fisk, tilberedt eller konserveret
1604.20.05 Tilberedninger af surimi
Andre varer
1604.20.10 Laks
1604.20.30 Salmonidae, undtagen laks
1604.20.40 Ansjos
1604.20.50 Sardin, bonit, makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, fisk af arten Orcynopsis unicolor
1604.20.70 Tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af slægten Euthynnus
1604.20.90 Andre fisk
Kaviar og kaviarerstatning
1604.31.00 Kaviar
1604.32.00 Kaviarerstatning
16.05 Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret
1605.10.00 Krabber
Rejer
Ikke i hermetisk lukkede pakninger
1605.21.10 I pakninger af nettovægt 2 kg og derunder
1605.21.90 I andre tilfælde
1605.29.00 Andre varer
Hummer
1605.30.10 Kogt hummerkød, bestemt til fremstilling af hummersmør, postejer, supper og saucer
1605.30.90 I andre tilfælde
1605.40.00 Andre krebsdyr
Bløddyr
1605.51.00 Østers
1605.52.00 Kammuslinger, herunder almindelig kammusling
Muslinger
1605.53.10 I hermetisk lukkede pakninger
1605.53.90 I andre tilfælde
1605.54.00 Tiarmede blæksprutter
1605.55.00 Ottearmet blæksprutte
1605.56.00 Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger
1605.57.00 Søøre
1605.58.00 Snegle, undtagen havsnegle
1605.59.00 Andre varer
Andre hvirvelløse vanddyr
1605.61.00 Søpølser
1605.62.00 Søpindsvin
1605.63.00 Gopler
1605.69.00 Andre varer

Aftur