Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Kap 17

KAPITEL 17 - SUKKER OG SUKKERVARER

Kapitul Navn
17.01 Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form
Råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer
Roesukker
1701.12.10 Til raffinering
1701.12.90 I andre tilfælde
Rørsukker som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel
1701.13.10 Til raffinering
1701.13.90 I andre tilfælde
Andet rørsukker
1701.14.10 Til raffinering
1701.14.90 I andre tilfælde
Andre varer
1701.91.00 Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer
I andre tilfælde
1701.99.10 Hvidt sukker
1701.99.90 Andre varer
17.02 Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel
Laktose og laktosesirup
1702.11.00 Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover
1702.19.00 I andre tilfælde
Ahornsukker og ahornsirup
1702.20.10 Ahornsukker i fast form med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer
1702.20.90 Andre varer
Glukose og glukosesirup, uden indhold af fruktose eller med et fruktoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent
1702.30.10 Isoglukose
Andre varer
1702.30.50 I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret
1702.30.90 I andre tilfælde
Glukose og glukosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker
1702.40.10 Isoglukose
1702.40.90 Andre varer
1702.50.00 Kemisk ren fruktose
Anden fruktose og fruktosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtprocent, undtagen invertsukker
1702.60.10 Isoglukose
1702.60.80 Inulinsirup
1702.60.95 Andre varer
Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose
1702.90.10 Kemisk ren maltose
1702.90.30 Isoglukose
1702.90.50 Maltodekstrin og maltodekstrinsirup
Karamel
1702.90.71 Med et sakkaroseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og derover
I andre tilfælde
1702.90.75 I form af pulver, også agglomereret
1702.90.79 I andre tilfælde
1702.90.80 Inulinsirup
1702.90.95 Andre varer
17.03 Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker
1703.10.00 Melasse af rørsukker
1703.90.00 Andre varer
17.04 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)
Tyggegummi, også overtrukket med sukker
1704.10.10 Med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) på under 60 vægtprocent
1704.10.90 Med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) på 60 vægtprocent og derover
Andre varer
1704.90.10 Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent sakkarose, uden tilsætning af andre stoffer
1704.90.30 Hvid chokolade
1704.90.35 hvít sjokuláta yvir 1 kg
Andre varer
1704.90.51 Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover
1704.90.53 Marcipan i pakninger af nettovægt under 2 kg
1704.90.55 Halspastiller og hostebolsjer
1704.90.61 Dragévarer
Andre varer
1704.90.65 Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer
1704.90.71 Bolsjer og lign., også fyldte
1704.90.75 Karameller
Andre varer
1704.90.81 Fremstillet ved presning eller støbning
1704.90.92 Lakridsvarer
1704.90.94 Nougat i pakning af nettovægt 2 kg og derover
1704.90.95 Nougat i pakning af nettovægt under 2 kg
1704.90.99 I andre tilfælde

Aftur