Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Kap 19

KAPITEL 19 - TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK

Kapitul Navn
19.01 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet
1901.10.00 Tilberedte næringsmidler egnet til spædbørn og småbørn, i pakninger til detailsalg
1901.20.00 Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905
Andre varer
Maltekstrakt
1901.90.11 Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover
1901.90.19 I andre tilfælde
Andre varer
1901.90.91 Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404
1901.90.99 I andre tilfælde
19.02 Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt
Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt
1902.11.00 Med indhold af æg
I andre tilfælde
1902.19.10 Uden indhold af mel af blød hvede
1902.19.90 I andre tilfælde
Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt
1902.20.10 Med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent
1902.20.30 Med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent
I andre tilfælde
1902.20.91 Kogte
1902.20.99 I andre tilfælde
Andre pastaprodukter
1902.30.10 Tørrede
1902.30.90 I andre tilfælde
Couscous
1902.40.10 Ikke tilberedt
1902.40.90 I andre tilfælde
19.03
1903.00.00 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.
19.04 Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (fx cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet
Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter
1904.10.10 Varer af majs
1904.10.30 Varer af ris
1904.10.90 Andre varer
Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn
1904.20.10 Blandinger af »mysli-typen« baseret på ikke-ristede kornflager
Andre varer
1904.20.91 Varer af majs
1904.20.95 Varer af ris
1904.20.99 Andre varer
1904.30.00 Bulgur
Andre varer
1904.90.10 Varer af ris
1904.90.80 Andre varer
19.05 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse
1905.10.00 Knækbrød
Honningkager og lignende
1905.20.10 Med indhold af sakkarose på under 30 vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som sakkarose)
1905.20.30 Med indhold af sakkarose på 30 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som sakkarose)
1905.20.90 Med indhold af sakkarose på 50 vægtprocent og derover (herunder invertsukker, beregnet som sakkarose)
Søde kiks, biskuitter og småkager; vafler
Søde kiks, biskuitter og småkager
Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao
1905.31.11 I pakninger af nettovægt 85 g og derunder
1905.31.12 Smákøkur
1905.31.19 I andre tilfælde
I andre tilfælde
1905.31.30 Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover
I andre tilfælde
1905.31.91 Dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag
1905.31.99 Andre varer
Vafler
1905.32.05 Med et vandindhold på over 10 vægtprocent
I andre tilfælde
Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao
1905.32.11 I pakninger af nettovægt 85 g og derunder
1905.32.19 I andre tilfælde
I andre tilfælde
1905.32.91 Saltede, også med fyld
1905.32.99 I andre tilfælde
Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer
1905.40.10 Tvebakker og kryddere
1905.40.90 Andre varer
Andre varer
1905.90.10 Usyret brød (»Matze«)
1905.90.20 Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse
Andre varer
1905.90.30 Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker og ikke over 5 vægtprocent fedt
1905.90.45 Kiks, biskuitter og småkager
1905.90.55 Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede
Andre varer
1905.90.70 Med indhold af sakkarose, invertsukker eller isoglukose på 5 vægtprocent eller derover
1905.90.80 I andre tilfælde
1905.90.91 Rugbrød
1905.90.92 Kage (form- og skærekage, lagkagebunde o l)
1905.90.93 Wienerbrød o.t.

Aftur