Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Kap 21

KAPITEL 21 - DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN

Kapitul Navn
21.01 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf
Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe
2101.11.00 Ekstrakter, essenser og koncentrater
Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe
2101.12.92 Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe
2101.12.98 Andre varer
Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté
2101.20.20 Ekstrakter, essenser og koncentrater
Tilberedte varer
2101.20.92 På basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté
2101.20.98 I andre tilfælde
Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf
Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger
2101.30.11 Brændt cikorie
2101.30.19 Andre varer
Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie og af andre brændte kaffeerstatninger
2101.30.91 Af brændt cikorie
2101.30.99 I andre tilfælde
21.02 Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere
Levende gær
2102.10.10 Kulturgær
Bagegær
2102.10.31 Tørgær
2102.10.39 Andre varer
2102.10.90 Andre varer
Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer
Inaktiv gær
2102.20.11 I form af tabletter, terninger og lign. eller i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder
2102.20.19 I andre tilfælde
2102.20.90 Andre varer
2102.30.00 Tilberedte bagepulvere
21.03 Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep
2103.10.00 Sojasauce
2103.20.00 Tomatketchup og andre tomatsaucer
Sennepsmel og tilberedt sennep
2103.30.10 Sennepsmel
2103.30.90 Tilberedt sennep
Andre varer
2103.90.10 Flydende mangochutney
2103.90.30 Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2 % vol. eller derover, men ikke over 49,2 % vol., tilsat 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier og andre bestanddele, samt indeholdende 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af 0,5 liter eller derunder
2103.90.90 Andre varer
21.04 Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler
2104.10.00 Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf
2104.20.00 Homogeniserede sammensatte næringsmidler
21.05
Konsumis, også med indhold af kakao
2105.00.10 Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt
Varer med indhold af mælkefedt på
2105.00.91 3 vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent
2105.00.99 7 vægtprocent og derover
21.06 Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet
Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer
2106.10.20 Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent
2106.10.80 I andre tilfælde
Andre varer
2106.90.11 Læskedrikkoncentrat, tilsat andet sødemiddel end sukker eller aromatiseret
2106.90.19 Læskedrikkoncentrat, tilsat sukker eller aromatiseret
2106.90.20 Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer
Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
2106.90.30 Af isoglukose
I andre tilfælde
2106.90.51 Af laktose
2106.90.55 Af glukose eller maltodekstrin
2106.90.59 Af andre sukkerarter
Andre varer
2106.90.92 Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent
2106.90.98 I andre tilfælde

Aftur