Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Kap 23

KAPITEL 23 - REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER

Kapitul Navn
23.01 Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever
2301.10.00 Mel, pulver og pellets af kød eller slagtebiprodukter; fedtegrever
2301.20.00 Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr
23.02 Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter
Af majs
2302.10.10 Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder
2302.10.90 I andre tilfælde
Af hvede
2302.30.10 Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og derunder, forudsat at ikke over 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt mere end 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er 1,5 vægtprocent og derover
2302.30.90 I andre tilfælde
Af andre kornsorter
Af ris
2302.40.02 Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder
2302.40.08 I andre tilfælde
I andre tilfælde
2302.40.10 Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og derunder, forudsat at ikke over 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt mere end 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er 1,5 vægtprocent og derover
2302.40.90 I andre tilfælde
2302.50.00 Af bælgfrugter
23.03 Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af pellets
Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter
Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på
2303.10.11 Over 40 vægtprocent
2303.10.19 40 vægtprocent og derunder
2303.10.90 Andre varer
Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling
2303.20.10 Roeaffald
2303.20.90 Andre varer
2303.30.00 Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling
23.04
2304.00.00 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af pellets
23.05
2305.00.00 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets
23.06 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305
2306.10.00 Af bomuldsfrø
2306.20.00 Af hørfrø
2306.30.00 Af solsikkefrø
Af rybs- eller rapsfrø
2306.41.00 Af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre
2306.49.00 I andre tilfælde
2306.50.00 Af kokosnødder eller kopra
2306.60.00 Af palmenødder eller palmekerner
I andre tilfælde
2306.90.05 Af majskim
I andre tilfælde
Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie
2306.90.11 Med et indhold af olivenolie på 3 vægtprocent og derunder
2306.90.19 Med et indhold af olivenolie på over 3 vægtprocent
2306.90.90 Andre varer
23.07
Vinbærme; rå vinsten
Vinbærme
2307.00.11 Med et totalt alkoholindhold på 7,9 % mas og derunder og et tørstofindhold på 25 vægtprocent og derover
2307.00.19 I andre tilfælde
2307.00.90 Rå vinsten
23.08
Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet
Presserester fra vindruer
2308.00.11 Med et totalt alkoholindhold på 4,3 % mas og derunder og et tørstofindhold på 40 vægtprocent og derover
2308.00.19 I andre tilfælde
2308.00.40 Agern og hestekastanjer; presserester fra andre frugter end vindruer
2308.00.90 Andre varer
23.09 Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder
Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg
Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger, maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger henhørende under underpos. 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 og 21069055 eller mælkeprodukter
Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger
Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder
2309.10.11 Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
2309.10.13 Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
2309.10.15 Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent
2309.10.19 Med indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og derover
Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent
2309.10.31 Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
2309.10.33 Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
2309.10.39 Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover
Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent
2309.10.51 Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
2309.10.53 Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
2309.10.59 Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover
2309.10.70 Uden indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter
2309.10.90 I andre tilfælde
Andre varer
2309.90.10 »Solubles« af fisk eller havpattedyr
2309.90.20 Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel
Andre varer, herunder tilsætningsfoder (premixes)
Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger, maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger henhørende under underpos. 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 og 21069055 eller mælkeprodukter
Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger
Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder
2309.90.31 Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
2309.90.33 Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
2309.90.35 Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent
2309.90.39 Med indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og derover
Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent
2309.90.41 Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
2309.90.43 Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
2309.90.49 Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover
Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent
2309.90.51 Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
2309.90.53 Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
2309.90.59 Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover
2309.90.70 Uden indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter
I andre tilfælde
2309.90.91 Roeaffald tilsat melasse
2309.90.96 Andre varer

Aftur