Afsnit IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Kap 24

KAPITEL 24 - TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER

Kapitul Navn
24.01 Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald
Tobak, ikke strippet
2401.10.35 »Light air cured« tobak
2401.10.60 »Sun cured« Orient
2401.10.70 »Dark air cured« tobak
2401.10.85 »Flue cured« tobak
2401.10.95 I andre tilfælde
Tobak, delvis eller helt strippet
2401.20.35 »Light air cured« tobak
2401.20.60 »Sun cured« Orient
2401.20.70 »Dark air cured« tobak
2401.20.85 »Flue cured« tobak
2401.20.95 I andre tilfælde
2401.30.00 Tobaksaffald
24.02 Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning
2402.10.00 Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak
Cigaretter med indhold af tobak
2402.20.10 Med indhold af kryddernellike
2402.20.90 I andre tilfælde
2402.90.00 Andre varer
24.03 Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak
Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet
2403.11.00 Vandpibetobak som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel
Andre varer
2403.19.10 I pakninger af nettovægt 500 g og derunder
2403.19.90 I andre tilfælde
Andre varer
2403.91.00 Homogeniseret eller rekonstitueret tobak
Andre varer
2403.99.10 Skrå og snus
2403.99.90 Andre varer

Aftur