Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 30

KAPITEL 30 - FARMACEUTISKE PRODUKTER

Kapitul Navn
30.01 Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, tørrede, også pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organo-terapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet
Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter
3001.20.10 Fra mennesker
3001.20.90 I andre tilfælde
Andre varer
3001.90.20 Fra mennesker
I andre tilfælde
3001.90.91 Heparin og salte deraf
3001.90.98 Andre varer
30.02 Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera, andre blodbestanddele og immunologiske produkter, også modificerede eller fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter
Antisera, andre blodbestanddele og immunologiske produkter, også modificerede eller fremstillet ved bioteknologiske processer
3002.11.00 Testkit til diagnosticering af malaria
3002.12.00 Antisera og andre blodbestanddele
3002.13.00 Immunologiske produkter, ublandede, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg
3002.14.00 Immunologiske produkter, blandede, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg
3002.15.00 Immunologiske produkter, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg
3002.19.00 Andre varer
3002.20.00 Vacciner til mennesker
3002.30.00 Vacciner til veterinær brug
Andre varer
3002.90.10 Menneskeblod
3002.90.30 Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug
3002.90.50 Kulturer af mikroorganismer
3002.90.90 Andre varer
30.03 Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg
3003.10.00 Med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf
3003.20.00 Andre varer, med indhold af antibiotika
Andre varer, med indhold af hormoner eller andre varer henhørende under pos. 2937
3003.31.00 Med indhold af insulin
3003.39.00 I andre tilfælde
Andre varer, med indhold af alkaloider eller derivater deraf
3003.41.00 Med indhold af efedrin eller salte deraf
3003.42.00 Med indhold af pseudoefedrin (INN) eller salte deraf
3003.43.00 Med indhold af norefedrin eller salte deraf
3003.49.00 Andre varer
3003.60.00 Andre varer, indeholdende aktive stoffer mod malaria beskrevet i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel
3003.90.00 I andre tilfælde
30.04 Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand (herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg
3004.10.00 Med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf
3004.20.00 Andre varer, med indhold af antibiotika
Andre varer, med indhold af hormoner eller andre varer henhørende under pos. 2937
3004.31.00 Med indhold af insulin
3004.32.00 Med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater eller strukturelle analogstoffer deraf
3004.39.00 Andre varer
Andre varer, med indhold af alkaloider eller derivater deraf
3004.41.00 Med indhold af efedrin eller salte deraf
3004.42.00 Med indhold af pseudoefedrin (INN) eller salte deraf
3004.43.00 Med indhold af norefedrin eller salte deraf
3004.49.00 Andre varer
3004.50.00 Andre varer, med indhold af vitaminer eller andre varer henhørende under pos. 2936
3004.60.00 Andre varer, indeholdende aktive stoffer mod malaria beskrevet i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel
3004.90.00 Andre varer
30.05 Vat, bind og lignende varer (fx bandager, hæfteplastre, omslag), imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse
3005.10.00 Hæfteplastre og andre varer med klæbelag
Andre varer
3005.90.10 Vat samt varer deraf
Andre varer
Af tekstilmaterialer
3005.90.31 Gaze samt varer deraf
3005.90.50 Andre varer
3005.90.99 I andre tilfælde
30.06 Farmaceutiske produkter som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel
Steril catgut, lignende sterile suturmaterialer (herunder steril resorberbar kirurgisk og dental tråd), samt steril vævslim til sårlukning efter kirurgiske indgreb; sterile laminaria; sterile resorberbare blodstillende midler til kirurgisk eller dental brug; sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare
3006.10.10 Steril catgut
3006.10.30 Sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare
3006.10.90 Andre varer
3006.20.00 Reagensmidler til blodtypebestemmelse
3006.30.00 Kontrastmidler til røntgenundersøgelser; diagnostiske reagensmidler til ind- eller udvortes brug
3006.40.00 Dentalcement og andre tandfyldningsmidler; cement til sammensætning af knoglebrud
3006.50.00 Æsker og lignende med førstehjælpsudstyr
3006.60.00 Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner, andre produkter henhørende under pos. 2937 eller sæddræbende midler
3006.70.00 Gelpræparater til brug ved behandling af mennesker eller dyr som smøremiddel til kropsdele ved kirurgiske indgreb eller fysiske undersøgelser eller som kontakt mellem kropsdele og medicinske instrumenter
Andre varer
3006.91.00 Artikler, der er identificerbare til stomipleje
3006.92.00 Farmaceutiske produkter i form af affald

Aftur