Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 31

KAPITEL 31 - GØDNINGSSTOFFER

Kapitul Navn
31.01
3101.00.00 Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter
31.02 Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
Urinstof, også i vandig opløsning
3102.10.10 Urinstof med indhold af kvælstof på over 45 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen)
3102.10.90 Andre varer
Ammoniumsulfat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat
3102.21.00 Ammoniumsulfat
3102.29.00 Andre varer
Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning
3102.30.10 I vandig opløsning
3102.30.90 I andre tilfælde
Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi
3102.40.10 Med indhold af kvælstof på 28 vægtprocent og derunder
3102.40.90 Med indhold af kvælstof på over 28 vægtprocent
3102.50.00 Natriumnitrat
3102.60.00 Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat
3102.80.00 Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning
3102.90.00 Andre varer, herunder blandinger, der ikke er nævnt i ovenstående underpositioner
31.03 Fosforholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
Superfosfater
3103.11.00 Med indhold af difosforpentaoxid (P2O5) på over 35 vægtprocent
3103.19.00 I andre tilfælde
3103.90.00 Andre varer
31.04 Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
Kaliumklorid
3104.20.10 Med indhold af kalium beregnet som K2O på 40 vægtprocent og derunder (beregnet på grundlag af tørsubstansen)
3104.20.50 Med indhold af kalium beregnet som K2O på over 40 vægtprocent, men ikke over 62 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen)
3104.20.90 Med indhold af kalium beregnet som K2O på over 62 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen)
3104.30.00 Kaliumsulfat
3104.90.00 Andre varer
31.05 Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, fosfor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder
3105.10.00 Varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder
Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer kvælstof, fosfor og kalium
3105.20.10 Med indhold af kvælstof på over 10<B> </B>vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen)
3105.20.90 I andre tilfælde
3105.30.00 Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)
3105.40.00 Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat), også blandet med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)
Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og fosfor
3105.51.00 Med indhold af nitrater og fosfater
3105.59.00 I andre tilfælde
3105.60.00 Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer fosfor og kalium
Andre varer
3105.90.20 Med indhold af kvælstof på over 10 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen)
3105.90.80 I andre tilfælde

Aftur