Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 32

KAPITEL 32 - GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH

Kapitul Navn
32.01 Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf
3201.10.00 Quebrachoekstrakt
3201.20.00 Mimosabarkekstrakt
Andre varer
3201.90.20 Sumakekstrakt, valoneaekstrakt, egetræekstrakt eller kastanjetræekstrakt
3201.90.90 Andre varer
32.02 Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug
3202.10.00 Syntetiske organiske garvestoffer
3202.90.00 Andre varer
32.03
Vegetabilske eller animalske farvestoffer (herunder farvestofekstrakter, men ikke dyrekul), også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af vegetabilske eller animalske farvestoffer
3203.00.10 Vegetabilske farvestoffer samt præparater på basis deraf
3203.00.90 Animalske farvestoffer samt præparater på basis deraf
32.04 Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede
Syntetiske organiske farvestoffer samt præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af sådanne farvestoffer
3204.11.00 Dispersionsfarvestoffer samt præparater på basis deraf
3204.12.00 Syre-farvestoffer, også metalliserede, samt præparater på basis deraf; bejdsefarvestoffer samt præparater på basis deraf
3204.13.00 Basiske farvestoffer samt præparater på basis deraf
3204.14.00 Direkt-farvestoffer samt præparater på basis deraf
3204.15.00 Kype-farvestoffer (også som pigmenter) samt præparater på basis deraf
3204.16.00 Reaktive farvestoffer samt præparater på basis deraf
3204.17.00 Pigmenter samt præparater på basis deraf
3204.19.00 Andre varer, herunder blandinger af farvestoffer henhørende under mindst to af underpositionerne 320411 til 320419
3204.20.00 Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt)
3204.90.00 Andre varer
32.05
3205.00.00 Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter
32.06 Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, undtagen varer henhørende under pos. 3203, 3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede
Pigmenter og præparater på basis af titandioxid
3206.11.00 Med indhold af titandioxid på 80 vægtprocent og derover, beregnet på tørsubstansen
3206.19.00 I andre tilfælde
3206.20.00 Pigmenter og præparater på basis af kromforbindelser
Andre farvestoffer og andre præparater
3206.41.00 Ultramarin og præparater på basis deraf
3206.42.00 Lithopone samt andre pigmenter og præparater på basis af zinksulfid
Andre varer
3206.49.10 Magnetit
3206.49.70 Andre varer
3206.50.00 Uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer
32.07 Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien; glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager
3207.10.00 Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver samt lignende præparater
Ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober og lignende præparater
3207.20.10 Engober
3207.20.90 Andre varer
3207.30.00 Flydende glansmetalpræparater og lignende præparater
Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager
3207.40.40 Glas, i form af flager af længde 0,1 mm og derover, men ikke over 3,5 mm og af tykkelse 2 mikrometer og derover, men ikke over 5 mikrometer; glas, i form af pulver eller granulat, med indhold af silicium-dioxid på 99 vægtprocent og derover
3207.40.85 Andre varer
32.08 Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikke-vandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel
På basis af polyestere
3208.10.10 Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel
3208.10.90 Andre varer
På basis af akryl- eller vinylpolymerer
3208.20.10 Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel
3208.20.90 Andre varer
I andre tilfælde
Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel
3208.90.11 Polyuretan af 2,2-(tert-butylimino)diethanol og af 4,4-metylendicyclohexyl diisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimetylacetamid, med indhold af polymer på 48 vægtprocent og derover
3208.90.13 Copolymer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimetylacetamid, med indhold af polymer på 48 vægtprocent og derover
3208.90.19 Andre varer
Andre varer
3208.90.91 På basis af syntetiske polymerer
3208.90.99 På basis af kemisk modificerede naturlige polymerer
32.09 Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et vandigt medium
3209.10.00 På basis af akryl- eller vinylpolymerer
3209.90.00 I andre tilfælde
32.10
Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder
3210.00.10 Lakker og anden maling på basis af tørrende olier
3210.00.90 Andre varer
32.11
3211.00.00 Tilberedte sikkativer
32.12 Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet eller pakket til detailsalg
3212.10.00 Prægefolie
3212.90.00 Andre varer
32.13 Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager
3213.10.00 Farver i assortimenter
3213.90.00 Andre varer
32.14 Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter og lign.
Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartelmasse
3214.10.10 Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.
3214.10.90 Spartelmasse
3214.90.00 Andre varer
32.15 Trykfarver, blæk, tusch og lignende farver, også koncentreret eller i fast form
Trykfarver
Sorte
3215.11.00 Trykfarver, sorte
I andre tilfælde
3215.19.00 Trykfarver, undt sorte
Andre varer
3215.90.20 Blækpatroner (uden integreret printerhoved), som er beregnet til indsætning i apparater henhørende under underpos. 844331, 844332 eller 844339, og som har mekaniske eller elektriske komponenter; fast blæk i industrielt fremstillede former til indsætning i apparater henhørende under underpos 844331, 844332 eller 844339
3215.90.70 Andre varer

Aftur