Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 34

KAPITEL 34 - SÆBE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSE- OG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS

Kapitul Navn
34.01 Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler
Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler
3401.11.00 Til toiletbrug (herunder til medicinsk brug)
3401.19.00 I andre tilfælde
Sæbe i anden form
3401.20.10 Flager, granulater eller pulvere
3401.20.90 I anden form
3401.30.00 Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe
34.02 Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401
Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg
Anionaktive stoffer
3402.11.10 Vandige opløsninger med indhold af dinatrium alkyl[oxydi(benzensulfonat)] på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent
3402.11.90 Andre varer
3402.12.00 Kationaktive stoffer
3402.13.00 Nonionaktive stoffer
3402.19.00 Andre stoffer
Præparater i pakninger til detailsalg
3402.20.20 Overfladeaktive præparater
3402.20.90 Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler
Andre varer
3402.90.10 Overfladeaktive præparater
3402.90.90 Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler
34.03 Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler) samt præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler
Med indhold af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler
3403.11.00 Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer
Andre varer
3403.19.10 Præparater, der indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, men ikke som karaktergivende bestanddel
3403.19.20 Smøremidler med et biobaseret kulstofindhold på mindst 25 %, og som er mindst 60 % bionedbrydelige
3403.19.80 Andre varer
I andre tilfælde
3403.91.00 Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer
3403.99.00 Andre varer
34.04 Syntetisk voks og tilberedt voks
3404.20.00 Af poly(oxyethylen) (polyethylenglykol)
3404.90.00 Andre varer
34.05 Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve, karrosserier, glasvarer eller metalvarer), skurepasta og skurepulver og lignende varer (herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater), undtagen voks henhørende under pos. 3404
3405.10.00 Skocreme og lignende præparater til behandling af fodtøj eller læder
3405.20.00 Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk
3405.30.00 Polermidler og lignende præparater til karrosserier, undtagen polermidler til metalvarer
3405.40.00 Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater
Andre varer
3405.90.10 Pudse- og polermidler til metalvarer
3405.90.90 Andre varer
34.06
3406.00.00 Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer
34.07
3407.00.00 Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, pakninger til detailsalg, i plader, hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, på basis af gips (af brændt gips eller calciumsulfat)

Aftur