Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 35

KAPITEL 35 - PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER

Kapitul Navn
35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim
Kasein
3501.10.10 Til fremstilling af regenererede tekstilfibre
3501.10.50 Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer
3501.10.90 I andre tilfælde
Andre varer
3501.90.10 Kaseinlim
3501.90.90 Andre varer
35.02 Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater
Ægalbumin
Tørret
3502.11.10 Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde
3502.11.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
3502.19.10 Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde
3502.19.90 I andre tilfælde
Mælkealbumin (laktalbumin), herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner
3502.20.10 Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde
I andre tilfælde
3502.20.91 Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere etc.)
3502.20.99 I andre tilfælde
Andre varer
Albuminer, undtagen ægalbumin og mælkealbumin (laktalbumin)
3502.90.20 Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde
3502.90.70 I andre tilfælde
3502.90.90 Albuminater og andre albuminderivater
35.03
Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen kaseinlim henhørende under pos. 3501
3503.00.10 Gelatine og gelatinederivater
3503.00.80 Andre varer
35.04
Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med kromsalt
3504.00.10 Koncentrater af mælkeproteiner som nævnt i supplerende bestemmelse 1 til dette kapitel
3504.00.90 I andre tilfælde
35.05 Dekstrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse
Dekstrin og anden modificeret stivelse
3505.10.10 Dekstrin
Anden modificeret stivelse
3505.10.50 Stivelse, esterificeret eller etherificeret
3505.10.90 Andre varer
Lim
3505.20.10 Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på under 25 vægtprocent
3505.20.30 Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent
3505.20.50 Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 55 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent
3505.20.90 Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 80 vægtprocent og derover
35.06 Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.
3506.10.00 Varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.
Andre varer
Klæbemidler på basis af polymerer henhørende under pos. 3901-3913 eller gummi
3506.91.10 Optisk klare free-film klæbemidler og optisk klare hærdende flydende klæbemidler, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af fladskærme eller berøringsfølsomme skærmpaneler
3506.91.90 Andre varer
3506.99.00 Andre varer
35.07 Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet
3507.10.00 Osteløbe og koncentrater deraf
Andre varer
3507.90.30 Lipoprotein lipase; aspergillus alkalin protease
3507.90.90 Andre varer

Aftur