Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 36

KAPITEL 36 - KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER

Kapitul Navn
36.01
3601.00.00 Krudt
36.02
3602.00.00 Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt
36.03
Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer
3603.00.20 Tændsnore
3603.00.30 Detonerende tændsnor
3603.00.40 Fænghætter
3603.00.50 Sprængkapsler
3603.00.60 Tændsatser
3603.00.80 Elektriske detonatorer
36.04 Fyrværkeriartikler, signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler
3604.10.00 Fyrværkeriartikler
3604.90.00 Andre varer
36.05
3605.00.00 Tændstikker, undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604
36.06 Ferro-cerium og andre pyrofore legeringer af enhver form; varer af brændbare materialer som nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel
3606.10.00 Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form, af den art der anvendes til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med et rumindhold på 300 cm³ eller derunder
Andre varer
3606.90.10 Ferro-cerium og andre pyrofore legeringer af enhver form
3606.90.90 Andre varer

Aftur