Afsnit VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Kap 37

KAPITEL 37 - FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER

Kapitul Navn
37.01 Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter
3701.10.00 Til røntgenstråler
3701.20.00 Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«)
3701.30.00 Andre plader og film, med mindst en sidelængde over 255 mm
Andre varer
3701.91.00 Til farveoptagelser (polykromatiske)
3701.99.00 I andre tilfælde
37.02 Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede
3702.10.00 Til røntgenstråler
Andre film, ikke perforerede, af bredde 105 mm og derunder
Til farveoptagelser (polykromatiske)
3702.31.91 Farvenegativfilm - af bredde 75 mm og derover, men ikke over 105 mm, og - af længde 100 m og derover,bestemt til fremstilling af instant picture-film
3702.31.97 I andre tilfælde
Andre, med sølvhalogenemulsion
Af bredde 35 mm og derunder
3702.32.10 Mikrofilm; film til grafisk brug
3702.32.20 Andre varer
3702.32.85 Af bredde over 35 mm
3702.39.00 Andre varer
Andre film, ikke perforerede, af bredde over 105 mm
3702.41.00 Af bredde over 610 mm og af længde over 200 m, til farveoptagelser (polykromatiske)
3702.42.00 Af bredde over 610 mm og af længde over 200 m, undtagen til farveoptagelser
3702.43.00 Af bredde over 610 mm og af længde ikke over 200 m
3702.44.00 Af bredde over 105 mm, men ikke over 610 mm
Andre film til farveoptagelser (polykromatiske)
3702.52.00 Af bredde ikke over 16 mm
3702.53.00 Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde ikke over 30 m, til lysbilleder
3702.54.00 Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde ikke over 30 m, undtagen til lysbilleder
3702.55.00 Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde over 30 m
3702.56.00 Af bredde over 35 mm
Andre varer
Af bredde ikke over 35 mm og af længde ikke over 30 m
3702.96.10 Mikrofilm; film til grafisk brug
3702.96.90 Andre varer
Af bredde ikke over 35 mm og af længde over 30 m
3702.97.10 Mikrofilm; film til grafisk brug
3702.97.90 Andre varer
3702.98.00 Af bredde over 35 mm
37.03 Lysfølsomt fotografisk papir, pap og tekstilstof, ikke eksponeret
3703.10.00 I ruller af bredde over 610 mm
3703.20.00 Andre varer, til farveoptagelser (polykromatiske)
3703.90.00 Andre varer
37.04
Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte
3704.00.10 Plader og film
3704.00.90 Andre varer
37.05 Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte
Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte
3705.00.10 Til reproduktion ved offset
3705.00.90 Andre varer
37.06 Kinematografiske film, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor, eksponerede og fremkaldte
Af bredde 35 mm eller derover
3706.10.20 Bestående alene af lydspor; negative film; mellempositive film
3706.10.99 Andre positive film
I andre tilfælde
3706.90.52 Bestående alene af lydspor; negative film; mellempositive film; filmjournaler
Andre positive film, af bredde
3706.90.91 Under 10 mm
3706.90.99 10 mm og derover
37.07 Kemiske præparater til fotografisk brug (undtagen lakker, lim, klister og lignende præparater); ublandede produkter til fotografisk brug, i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse
3707.10.00 Lysfølsomme emulsioner
Andre varer
Fremkaldere og fiksersalte
3707.90.21 Termoplastiske eller elektrostatiske tonerpatroner (uden bevægelige dele) til indsætning i apparater henhørende under underposition 844331, 844332 eller 844339
3707.90.29 Andre varer
3707.90.90 Andre varer

Aftur