Afsnit VII

Plast og varer deraf; gummi og varer deraf

Kap 40

KAPITEL 40 - GUMMI OG VARER DERAF

Kapitul Navn
40.01 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter i ubearbejdet form eller som plader eller bånd
4001.10.00 Naturlig gummilatex, også forvulkaniseret
Naturgummi i andre former
4001.21.00 »Smoked sheets«
4001.22.00 Teknisk specificeret naturgummi (TSNR)
4001.29.00 Andre varer
4001.30.00 Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter
40.02 Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd; blandinger af produkter henhørende under pos. 4001 med produkter henhørende under denne position, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd
Styrenbutadiengummi (SBR); styrenbutadiencarboxylgummi (XSBR)
4002.11.00 Latex
Andre varer
4002.19.10 Styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation (E-SBR), i baller
4002.19.20 Blokcopolymerer af styrenbutadienstyren, fremstillet ved opløsningspolymerisation (SBS, termoplastiske elastomerer), i granulater, smuld eller pulvere
4002.19.30 Styrenbutadiengummi, fremstillet ved opløsningspolymerisation (S-SBR), i baller
4002.19.90 Andre varer
4002.20.00 Butadiengummi (BR)
Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR); halogeneret isobutenisoprengummi (CIIR eller BIIR)
4002.31.00 Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR)
4002.39.00 Andre varer
Kloroprengummi (klorbutadiengummi) (CR)
4002.41.00 Latex
4002.49.00 Andre varer
Akrylonitrilbutadiengummi (NBR)
4002.51.00 Latex
4002.59.00 Andre varer
4002.60.00 Isoprengummi (IR)
4002.70.00 Gummi af ethylenpropylendien (ikke konjugeret) (ethenpropengummi) (EPDM)
4002.80.00 Blandinger af produkter henhørende under pos. 4001 med produkter henhørende under denne position
Andre varer
4002.91.00 Latex
Andre varer
4002.99.10 Varer modificeret ved tilsætning af plast
4002.99.90 Andre varer
40.03
4003.00.00 Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd
40.04
4004.00.00 Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt pulver eller granulater deraf
40.05 Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd
4005.10.00 Gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid
4005.20.00 Opløsninger; dispersioner undtagen varer henhørende under pos. 400510
Andre varer
4005.91.00 Plader og bånd
4005.99.00 Andre varer
40.06 Ikke-vulkaniseret gummi i andre former (fx stænger, rør og profiler) samt varer af ikke-vulkaniseret gummi (fx rondeller og ringe)
4006.10.00 Slidbanegummi (»camel-back«)
4006.90.00 Andre varer
40.07
4007.00.00 Tråde og snore af blødgummi
40.08 Plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi
Af cellegummi (skumgummi og lign.)
4008.11.00 Plader, bånd og strimler
4008.19.00 Andre varer
Af anden gummi
Plader, bånd og strimler
4008.21.10 Gulvbelægningsmaterialer og måtter
4008.21.90 Andre varer
4008.29.00 Andre varer
40.09 Rør og slanger af blødgummi, også med fittings (fx muffer, rørknæ, forbindelsesstykker)
Ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer
4009.11.00 Uden fittings
4009.12.00 Med fittings
Forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med metal
4009.21.00 Uden fittings
4009.22.00 Med fittings
Forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med tekstilmaterialer
4009.31.00 Uden fittings
4009.32.00 Med fittings
Forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer
4009.41.00 Uden fittings
4009.42.00 Med fittings
40.10 Driv- og transportremme af blødgummi
Transportremme
4010.11.00 Forstærket udelukkende med metal
4010.12.00 Forstærket udelukkende med tekstilmaterialer
4010.19.00 I andre tilfælde
Drivremme
4010.31.00 Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller, med omkreds på over 60 cm, men ikke over 180 cm
4010.32.00 Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langsgående riller, med omkreds på over 60 cm, men ikke over 180 cm
4010.33.00 Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller, med omkreds på over 180 cm, men ikke over 240 cm
4010.34.00 Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langsgående riller, med omkreds på over 180 cm, men ikke over 240 cm
4010.35.00 Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på over 60 cm, men ikke over 150 cm
4010.36.00 Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på over 150 cm, men ikke over 198 cm
4010.39.00 Andre varer
40.11 Nye dæk, af gummi
4011.10.00 Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler)
Af den art der anvendes til busser og lastbiler
4011.20.10 Med belastningsevne 121 eller derunder
4011.20.90 Med belastningsevne over 121
4011.30.00 Af den art der anvendes til luftfartøjer
4011.40.00 Af den art der anvendes til motorcykler
4011.50.00 Af den art der anvendes til cykler
4011.70.00 Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og -maskiner
4011.80.00 Af den art, der anvendes til entreprenør- eller minedriftskøretøjer og -maskiner
4011.90.00 I andre tilfælde
40.12 Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi
Regummerede dæk
4012.11.00 Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler)
4012.12.00 Af den art der anvendes til busser og lastbiler
4012.13.00 Af den art der anvendes til luftfartøjer
4012.19.00 I andre tilfælde
4012.20.00 Brugte dæk
Andre varer
4012.90.20 Massive og hule ringe
4012.90.30 Slidbaner til dæk
4012.90.90 Fælgbånd
40.13 Slanger af gummi
4013.10.00 Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler), busser eller lastbiler
4013.20.00 Af den art der anvendes til cykler
4013.90.00 I andre tilfælde
40.14 Hygiejniske eller farmaceutiske artikler (herunder sutter), af blødgummi, også med dele af hårdgummi
4014.10.00 Præservativer
4014.90.00 Andre varer
40.15 Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil, af blødgummi
Handsker, vanter og luffer
4015.11.00 Til kirurgisk brug
4015.19.00 I andre tilfælde
4015.90.00 Andre varer
40.16 Andre varer af blødgummi
4016.10.00 Af cellegummi (skumgummi og lign.)
I andre tilfælde
4016.91.00 Gulvbelægningsmaterialer og måtter
4016.92.00 Viskelæder
4016.93.00 Pakninger, underlagskiver og lignende varer
4016.94.00 Stødfangere (fendere), også oppustelige, til både og skibe
4016.95.00 Andre oppustelige varer
Andre varer
Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705
4016.99.52 Bestående af sammenklæbet metal og gummi
4016.99.57 I andre tilfælde
I andre tilfælde
4016.99.91 Bestående af sammenklæbet metal og gummi
4016.99.97 I andre tilfælde
40.17
4017.00.00 Hårdgummi (fx ebonit) i enhver form, herunder affald og skrot; varer af hårdgummi

Aftur