Afsnit VIII

Huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Kap 41

KAPITEL 41 - RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER

Kapitul Navn
41.01 Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede
Hele huder og skind, ikke spaltet, af vægt pr. skind ikke over 8 kg i kun tørret stand, 10 kg i tørsaltet stand, eller 16 kg i frisk, vådsaltet eller på anden måde konserveret stand
4101.20.10 Friske
4101.20.30 Vådsaltede
4101.20.50 Tørrede eller tørsaltede
4101.20.80 I andre tilfælde
Hele huder og skind, af vægt over 16 kg pr. stk
4101.50.10 Friske
4101.50.30 Vådsaltede
4101.50.50 Tørrede eller tørsaltede
4101.50.90 I andre tilfælde
4101.90.00 Andre varer, herunder kruponer og halve kruponer
41.02 Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 c) til dette kapitel
Med uld
4102.10.10 Af lam
4102.10.90 Af får
Uden uld
4102.21.00 Picklede
4102.29.00 I andre tilfælde
41.03 Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 b) eller c) til dette kapitel
4103.20.00 Af reptiler
4103.30.00 Af svin
4103.90.00 I andre tilfælde
41.04 Garvede eller »crust« huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte
I våd tilstand (herunder wet-blue)
Narvlæder, ikke spaltet; narvlæder, spaltet
4104.11.10 Hele huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler), med areal pr. stk. ikke over 2,6 m² (28 kvadratfod)
Andre varer
Af hornkvæg (herunder bøfler)
4104.11.51 Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4104.11.59 Andre varer
4104.11.90 I andre tilfælde
Andre varer
4104.19.10 Hele huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler), med areal pr. stk. ikke over 2,6 m² (28 kvadratfod)
Andre varer
Af hornkvæg (herunder bøfler)
4104.19.51 Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4104.19.59 Andre varer
4104.19.90 I andre tilfælde
I tør tilstand (»crust«-læder)
Narvlæder, ikke spaltet; narvlæder, spaltet
Hele huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler), med areal pr. stk. ikke over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4104.41.11 Af indiske »kips«, også uden hoved og ben, af nettovægt 4,5 kg og derunder pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer
4104.41.19 I andre tilfælde
Andre varer
Af hornkvæg (herunder bøfler)
4104.41.51 Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4104.41.59 Andre varer
4104.41.90 I andre tilfælde
Andre varer
Hele huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler), med areal pr. stk. ikke over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4104.49.11 Af indiske »kips«, også uden hoved og ben, af nettovægt 4,5 kg og derunder pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer
4104.49.19 I andre tilfælde
Andre varer
Af hornkvæg (herunder bøfler)
4104.49.51 Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4104.49.59 Andre varer
4104.49.90 I andre tilfælde
41.05 Garvede eller »crust« skind af får og lam, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte
4105.10.00 I våd tilstand (herunder wet-blue)
I tør tilstand (»crust« skind)
4105.30.10 Vegetabilsk forgarvet, af skind af indiske hårfår (métis), også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer
4105.30.90 I andre tilfælde
41.06 Garvede eller »crust« skind af andre dyr, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte
Af geder eller gedekid
4106.21.00 I våd tilstand (herunder wet-blue)
I tør tilstand (»crust« skind)
4106.22.10 Vegetabilsk forgarvet, af skind af indiske geder, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer
4106.22.90 I andre tilfælde
Af svin
4106.31.00 I våd tilstand (herunder wet-blue)
4106.32.00 I tør tilstand (»crust« skind)
Af reptiler
4106.40.10 Vegetabilsk forgarvet
4106.40.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
4106.91.00 I våd tilstand (herunder wet-blue)
4106.92.00 I tør tilstand (»crust« skind)
41.07 Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114
Hele huder og skind
Narvlæder, ikke spaltet
Læder af hele huder af hornkvæg (herunder bøfler), med areal pr. stk. ikke over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4107.11.11 Boxcalf
4107.11.19 Andre varer
4107.11.90 Andre varer
Narvlæder, spaltet
Læder af hele huder af hornkvæg (herunder bøfler), med areal pr. stk. ikke over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4107.12.11 Boxcalf
4107.12.19 Andre varer
Andre varer
4107.12.91 Læder af hornkvæg (herunder bøfler)
4107.12.99 Læder af dyr af hestefamilien
Andre varer
4107.19.10 Læder af hele huder af hornkvæg (herunder bøfler), med areal pr. stk. ikke over 2,6 m² (28 kvadratfod)
4107.19.90 Andre varer
Andre varer, herunder sider
Narvlæder, ikke spaltet
4107.91.10 Sålelæder
4107.91.90 Andre varer
Narvlæder, spaltet
4107.92.10 Læder af hornkvæg (herunder bøfler)
4107.92.90 Læder af dyr af hestefamilien
Andre varer
4107.99.10 Læder af hornkvæg (herunder bøfler)
4107.99.90 Læder af dyr af hestefamilien
41.12
4112.00.00 Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af får og lam, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114
41.13 Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af andre dyr, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114
4113.10.00 Af geder eller gedekid
4113.20.00 Af svin
4113.30.00 Af reptiler
4113.90.00 I andre tilfælde
41.14 Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder
Semsgarvet læder (vaskeskind)
4114.10.10 Af fåre- eller lammeskind
4114.10.90 Af andre skind
4114.20.00 Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder
41.15 Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller; afklip og andet affald af læder eller af kunstlæder, ikke anvendeligt til fremstilling af lædervarer; læderstøv, læderpulver og lædermel
4115.10.00 Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller
4115.20.00 Afklip og andet affald af læder eller af kunstlæder, ikke anvendeligt til fremstilling af lædervarer; læderstøv, læderpulver og lædermel

Aftur