Afsnit VIII

Huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Kap 43

KAPITEL 43 - PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF

Kapitul Navn
43.01 Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under pos. 4101, 4102 eller 4103
4301.10.00 Af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben
4301.30.00 Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, også uden hoved, hale eller ben
4301.60.00 Af ræv, hele, også uden hoved, hale eller ben
4301.80.00 Andre pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben
4301.90.00 Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder
43.02 Garvede eller beredte pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip), også sammensatte (uden tilføjelse af andre materialer), undtagen varer henhørende under pos. 4303
Pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben, ikke sammensatte
4302.11.00 Af mink
Af andre dyr
4302.19.15 Af bæver, bisamrotte eller ræv
4302.19.35 Af kanin eller hare
Af sæl af enhver art
4302.19.41 Af grønlandssælunger (»whitecoats«) eller klapmydsunger (»blue-backs«)
4302.19.49 I andre tilfælde
Af får eller lam
4302.19.75 Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer eller lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam
4302.19.80 Af andre dyr
4302.19.99 I andre tilfælde
4302.20.00 Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, ikke sammensatte
Hele pelsskind samt stykker eller afklip deraf, sammensatte
4302.30.10 Rykkede pelsskind
Andre varer
4302.30.25 Af kanin eller hare
Af sæl af enhver art
4302.30.51 Af grønlandssælunger (»whitecoats«) eller klapmydsunger (»blue-backs«)
4302.30.55 I andre tilfælde
4302.30.99 I andre tilfælde
43.03 Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind
Beklædningsgenstande og tilbehør dertil
4303.10.10 Af pelsskind af grønlandssælunger (»whitecoats«) eller klapmydsunger (»blue-backs«)
4303.10.90 I andre tilfælde
4303.90.00 Andre varer
43.04
4304.00.00 Kunstigt pelsskind og varer deraf

Aftur