Afsnit IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kap 44

KAPITEL 44 - TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL

Kapitul Navn
44.01 Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former
Brænde
4401.11.00 Af nåletræ
4401.12.00 Af andet træ end nåletræ
Træ i form af flis eller spåner
4401.21.00 Af nåletræ
4401.22.00 Af andet træ
Savsmuld og træaffald agglomereret til blokke, briketter, træpiller eller lignende former
4401.31.00 Træpiller
4401.39.00 Andre varer
Savsmuld og træaffald, ikke agglomereret
4401.40.10 Savsmuld
4401.40.90 Andre varer
44.02 Trækul (herunder kul af nøddeskaller eller af nødder), også agglomereret
4402.10.00 Af bambus
4402.90.00 I andre tilfælde
44.03 Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
Malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler
4403.11.00 Af nåletræ
4403.12.00 Af andet træ end nåletræ
I andre tilfælde, af nåletræ
Af fyr (Pinus spp.), med et tværsnit på 15 cm eller derover
4403.21.10 Rundtræ til opskæring
4403.21.90 Andre varer
4403.22.00 Af fyr (Pinus spp.), andre varer
Af ædelgran (Abies spp.), med et tværsnit på 15 cm eller derover
4403.23.10 Rundtræ til opskæring
4403.23.90 Andre varer
4403.24.00 Af ædelgran (Abies spp.) og gran (Picea spp.), andre varer
Af andet træ, med et tværsnit på 15 cm eller derover
4403.25.10 Rundtræ til opskæring
4403.25.90 Andre varer
4403.26.00 Af andet træ
Andre varer, af tropisk træ
4403.41.00 Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau
Andre varer
4403.49.10 Afrikansk mahogni, iroko og sapelli
4403.49.35 Okoumé og sipo
4403.49.85 Andre varer
I andre tilfælde
4403.91.00 Af eg (Quercus-arter)
4403.93.00 Af bøg (Fagus spp.), med et tværsnit på 15 cm eller derover
4403.94.00 Af bøg (Fagus spp.), andre varer
Af birk (Betula spp.), med et tværsnit på 15 cm eller derover
4403.95.10 Rundtræ til opskæring
4403.95.90 Andre varer
4403.96.00 Af birk (Betula spp.), andre varer
4403.97.00 Af poppel og asp (Populus spp.)
4403.98.00 Af eucalyptus (Eucalyptus spp.)
4403.99.00 I andre tilfælde
44.04 Emner af træ til tøndebånd; stolper, pæle, stokke og lign., kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen; emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lign., groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller på anden måde bearbejdede; træspån og lign.
4404.10.00 Af nåletræ
4404.20.00 Af andet træ
44.05
4405.00.00 Træuld og træmel
44.06 Jernbane- og sporvejssveller af træ
Ikke imprægnerede
4406.11.00 Af nåletræ
4406.12.00 Af andet træ
I andre tilfælde
4406.91.00 Af nåletræ
4406.92.00 Af andet træ
44.07 Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
Af nåletræ
Af fyr (Pinus spp.)
4407.11.10 Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
4407.11.20 Høvlet
4407.11.90 I andre tilfælde
Af ædelgran (Abies spp.) og gran (Picea spp.)
4407.12.10 Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
4407.12.20 Høvlet
4407.12.90 I andre tilfælde
Andre varer
4407.19.10 Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
4407.19.20 Høvlet
4407.19.90 I andre tilfælde
Af tropisk træ
Mahogni (Swietenia-arter)
4407.21.10 Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.21.91 Høvlet
4407.21.99 I andre tilfælde
Virola, imbuia og balsa
4407.22.10 Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.22.91 Høvlet
4407.22.99 I andre tilfælde
Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau
4407.25.10 Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.25.30 Høvlet
4407.25.50 Slebet
4407.25.90 I andre tilfælde
Hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti og alan
4407.26.10 Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.26.30 Høvlet
4407.26.50 Slebet
4407.26.90 I andre tilfælde
Sapelli
4407.27.10 Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.27.91 Høvlet
4407.27.99 I andre tilfælde
Iroko
4407.28.10 Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.28.91 Høvlet
4407.28.99 I andre tilfælde
Andre varer
Abura, afrikansk mahogni, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola
4407.29.15 Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.29.20 Para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, høvlet
I andre tilfælde
4407.29.83 Høvlet
4407.29.85 Slebet
4407.29.95 I andre tilfælde
Af andet tropisk træ
4407.29.96 Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.29.97 Slebet
4407.29.98 I andre tilfælde
I andre tilfælde
Af eg (Quercus-arter)
4407.91.15 Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
Høvlet
4407.91.31 Ikke-sammensatte parketstaver
4407.91.39 Andre varer
4407.91.90 I andre tilfælde
4407.92.00 Af bøg (Fagus-arter)
Af løn (Acer-arter)
4407.93.10 Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.93.91 Slebet
4407.93.99 I andre tilfælde
Af kirsebærtræ (Prunus-arter)
4407.94.10 Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.94.91 Slebet
4407.94.99 I andre tilfælde
Af ask (Fraxinus-arter)
4407.95.10 Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.95.91 Slebet
4407.95.99 I andre tilfælde
Af birk (Betula spp.)
4407.96.10 Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.96.91 Slebet
4407.96.99 I andre tilfælde
Af poppel og asp (Populus spp.)
4407.97.10 Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.97.91 Slebet
4407.97.99 I andre tilfælde
I andre tilfælde
4407.99.27 Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4407.99.40 Slebet
4407.99.90 I andre tilfælde
44.08 Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm
Af nåletræ
4408.10.15 Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4408.10.91 Træ til fremstilling af blyanter
4408.10.98 Andre varer
Af tropisk træ
Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau
4408.31.11 Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4408.31.21 Høvlet
4408.31.25 Slebet
4408.31.30 I andre tilfælde
Andre varer
Afrikansk mahogni, hvid lauan, limba, mahogni (Swietenia-arter), obeche, okoumé, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, sapelli, sipo og virola
4408.39.15 Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4408.39.21 Høvlet
4408.39.30 I andre tilfælde
Andre varer
4408.39.55 Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4408.39.70 Træ til fremstilling af blyanter
Andre varer
4408.39.85 Af tykkelse 1 mm og derunder
4408.39.95 Af tykkelse over 1 mm
I andre tilfælde
4408.90.15 Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
I andre tilfælde
4408.90.35 Træ til fremstilling af blyanter
Andre varer
4408.90.85 Af tykkelse 1 mm og derunder
4408.90.95 Af tykkelse over 1 mm
44.09 Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende
Af nåletræ
4409.10.11 Rammelister til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande
4409.10.18 Andre varer
Af andet træ
4409.21.00 Af bambus
4409.22.00 Af tropisk træ
I andre tilfælde
4409.29.10 Rammelister til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande
Andre varer
4409.29.91 Ikke-sammensatte parketstave
4409.29.99 Andre varer
44.10 Spånplader, OSB-plader og lignende plader (fx waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
Af træ
Spånplader
4410.11.10 Ubearbejdet eller kun slebne
4410.11.30 Belagt med papir imprægneret med melaminplast
4410.11.50 Belagt med dekorative plastplader
4410.11.90 I andre tilfælde
OSB-plader
4410.12.10 Ubearbejdet eller kun slebne
4410.12.90 I andre tilfælde
4410.19.00 Andre varer
4410.90.00 I andre tilfælde
44.11 Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
Halvhårde fiberplader (MDF)
Af tykkelse 5 mm og derunder
4411.12.10 Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen
4411.12.90 I andre tilfælde
Af tykkelse over 5 mm, men ikke over 9 mm
4411.13.10 Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen
4411.13.90 I andre tilfælde
Af tykkelse over 9 mm
4411.14.10 Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen
4411.14.90 I andre tilfælde
Andre varer
Med densitet over 0,8 g/cm³
4411.92.10 Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen
4411.92.90 I andre tilfælde
Med densitet over 0,5 g/cm³, men ikke over 0,8 g/cm³
4411.93.10 Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen
4411.93.90 I andre tilfælde
Med densitet 0,5 g/cm³ og derunder
4411.94.10 Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen
4411.94.90 I andre tilfælde
44.12 Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter
4412.10.00 Af bambus
Andet krydsfinér udelukkende bestående af plader af træ (bortset fra bambus), hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse
Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ
4412.31.10 Af afrikansk mahogni, hvid lauan, limba, lyserød meranti, mahogni (Swietenia-arter), mørkerød meranti, obeche, okoumé, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, sapelli, sipo eller virola
4412.31.90 I andre tilfælde
4412.33.00 Andre varer, med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ af sorterne el (Alnus spp.), ask (Fraxinus spp.), bøg (Fagus spp.), birk (Betula spp.), kirsebær (Prunus spp.), ægte kastanje (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hikkori (Carya spp.), hestekastanje (Aesculus spp.), lind (Tilia spp.), ahorn (Acer spp.), eg (Quercus spp.), platan (Platanus spp.), poppel og asp (Populus spp.), robinie (Robinia spp.), tulipantræ (Liriodendron spp.) eller valnød (Juglans spp.)
4412.34.00 Andre varer, med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ af sorter, som ikke er anført i underposition 441233
4412.39.00 Andre varer, med begge udvendige lag af nåletræ
Andre varer
Stavlimet eller bloklimet finér
4412.94.10 Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ
4412.94.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
4412.99.30 Indeholdende mindst et lag spånplader
I andre tilfælde
Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ
4412.99.40 Af ask, avnbøg, birk, bøg, eg, el, elm, hestekastanje, hickory, kirsebær, lind, løn, platan, poppel, robinie (uægte akacie), tulipantræ, valnød eller ægte kastanje
4412.99.50 I andre tilfælde
4412.99.85 I andre tilfælde
44.13
4413.00.00 Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler
44.14
Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande
4414.00.10 Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel
4414.00.90 Af andet træ
44.15 Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ
Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande; kabeltromler
4415.10.10 Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande
4415.10.90 Kabeltromler
Lastpaller og lign.; pallerammer
4415.20.20 Flade paller; pallerammer
4415.20.90 Andre varer
44.16
4416.00.00 Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver
44.17
4417.00.00 Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtøj
44.18 Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte gulvbrædder og tagspån (»shingles« og »shakes«), af træ
Vinduer, glasdøre og rammer dertil
4418.10.10 Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel
4418.10.50 Af nåletræ
4418.10.90 I andre tilfælde
Døre og rammer dertil, samt dørtærskler
4418.20.10 Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel
4418.20.50 Af nåletræ
4418.20.80 I andre tilfælde
4418.40.00 Forskallinger til betonstøbning
4418.50.00 Tagspån (»shingles« og »shakes«)
4418.60.00 Stolper og bjælker
Sammensatte gulvbrædder
Af bambus eller med mindst et toplag (slidlag) af bambus
4418.73.10 Til mosaikgulve
4418.73.90 Andre varer
4418.74.00 Andre varer, til mosaikgulve
4418.75.00 Andre varer, flerlag
4418.79.00 I andre tilfælde
Andre varer
4418.91.00 Af bambus
Andre varer
4418.99.10 Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ)
4418.99.90 Andre varer
44.19 Bordservice og køkkenudstyr, af træ
Af bambus
4419.11.00 Skærebrætter og lignende brætter
4419.12.00 Spisepinde
4419.19.00 Andre varer
Andre varer
4419.90.10 Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel
4419.90.90 Af andet træ
44.20 Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94
Statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ
4420.10.11 Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel
4420.10.19 Af andet træ
Andre varer
4420.90.10 Indlagt træ og træmosaik
Andre varer
4420.90.91 Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel
4420.90.99 I andre tilfælde
44.21 Andre varer af træ
4421.10.00 Bøjler til tøj
Andre varer
4421.91.00 Af bambus
Andre varer
4421.99.10 Af træfiberplader og lign.
Andre varer
4421.99.91 Ligkister
4421.99.99 Andre varer

Aftur