Afsnit IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kap 45

KAPITEL 45 - KORK OG VARER DERAF

Kapitul Navn
45.01 Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork
4501.10.00 Naturkork, rå eller groft bearbejdet
4501.90.00 Andre varer
45.02
4502.00.00 Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet eller som er groft tilskåret i firkantede stykker, eller tilskåret i rektangulære eller kvadratiske blokke, plader, folier eller bånd (herunder skarpkantede emner til propper)
45.03 Varer af naturkork
Propper
4503.10.10 Cylindriske
4503.10.90 I andre tilfælde
4503.90.00 Andre varer
45.04 Preskork (med eller uden bindemiddel) og varer deraf
Blokke, tavler, plader, folier og bånd; fliser af enhver form; massive cylindre, herunder rondeller
Propper
4504.10.11 Til mousserende vin, også med påsat skive af naturkork
4504.10.19 I andre tilfælde
Andre varer
4504.10.91 Med bindemiddel
4504.10.99 I andre tilfælde
Andre varer
4504.90.20 Propper
4504.90.80 Andre varer

Aftur