Afsnit IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kap 46

KAPITEL 46 - KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER

Kapitul Navn
46.01 Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd; flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede, også i form af færdigvarer (fx måtter, tæpper og skærme)
Måtter, tæpper og skærme af vegetabilske materialer
Af bambus
4601.21.10 Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer
4601.21.90 Af andre flettematerialer
Af spanskrør
4601.22.10 Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer
4601.22.90 Af andre flettematerialer
I andre tilfælde
4601.29.10 Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer
4601.29.90 Af andre flettematerialer
Andre varer
Af bambus
4601.92.05 Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd
Andre varer
4601.92.10 Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer
4601.92.90 Af andre flettematerialer
Af spanskrør
4601.93.05 Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd
Andre varer
4601.93.10 Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer
4601.93.90 Af andre flettematerialer
Af andre vegetabilske materialer
4601.94.05 Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd
Andre varer
4601.94.10 Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer
4601.94.90 Af andre flettematerialer
I andre tilfælde
4601.99.05 Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd
Andre varer
4601.99.10 Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer
4601.99.90 Af andre flettematerialer
46.02 Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer eller af de under pos. 4601 hørende varer; varer af luffa
Af vegetabilske materialer
4602.11.00 Af bambus
4602.12.00 Af spanskrør
I andre tilfælde
4602.19.10 Flaskehylstre
4602.19.90 Andre varer
4602.90.00 I andre tilfælde

Aftur