Afsnit X

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap(affald); og pap samt varer deraf

Kap 47

KAPITEL 47 - PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD)

Kapitul Navn
47.01
Mekanisk træmasse
4701.00.10 Termomekanisk træmasse
4701.00.90 Anden mekanisk træmasse
47.02
4702.00.00 Dissolvingmasse af kemisk træmasse
47.03 Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse
Ubleget
4703.11.00 Af nåletræ
4703.19.00 Af andet træ
Halvbleget eller bleget
4703.21.00 Af nåletræ
4703.29.00 Af andet træ
47.04 Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse
Ubleget
4704.11.00 Af nåletræ
4704.19.00 Af andet træ
Halvbleget eller bleget
4704.21.00 Af nåletræ
4704.29.00 Af andet træ
47.05
4705.00.00 Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces
47.06 Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald) eller af andre celluloseholdige materialer
4706.10.00 Af bomuldslinters
4706.20.00 Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald)
4706.30.00 I andre tilfælde, af bambus
I andre tilfælde
4706.91.00 Mekanisk masse
4706.92.00 Kemisk masse
4706.93.00 Fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces
47.07 Genbrugspapir og -pap (affald)
4707.10.00 Af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap
4707.20.00 Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen
Af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (fx aviser, blade og lignende tryksager)
4707.30.10 Gamle og usolgte aviser og ugeblade, telefonbøger, brochurer og reklametryksager
4707.30.90 Andre varer
Andre varer, herunder usorteret affald
4707.90.10 Usorteret
4707.90.90 Sorteret

Aftur