Afsnit X

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap(affald); og pap samt varer deraf

Kap 48

KAPITEL 48 - PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP

Kapitul Navn
48.01
4801.00.00 Avispapir, i ruller og ark
48.02 Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803; håndgjort papir og pap
4802.10.00 Håndgjort papir og pap
4802.20.00 Råpapir og -pap, af den art der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap
Tapetråpapir
4802.40.10 Træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde
4802.40.90 I andre tilfælde
Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde
4802.54.00 Af vægt under 40 g pr. m²
Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men ikke over 150 g pr. m², i ruller
4802.55.15 Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men under 60 g pr. m²
4802.55.25 Af vægt 60 g pr. m² eller derover, men under 75 g pr. m²
4802.55.30 Af vægt 75 g pr. m² eller derover, men under 80 g pr. m²
4802.55.90 Af vægt 80 g pr. m² eller derover
Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men ikke over 150 g pr. m², i ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand
4802.56.20 Hvis ene sidelængde måler 297 mm og den anden 210 mm (A4-format)
4802.56.80 I andre tilfælde
4802.57.00 I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m² eller derover, men ikke over 150 g pr. m²
Af vægt over 150 g pr. m²
4802.58.10 I ruller
4802.58.90 I andre tilfælde
Andet papir og pap, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den samlede fiber-mængde
I ruller
4802.61.15 Af vægt under 72 g pr. m² og med indhold af mekanisk træmasse på over 50 vægtprocent af den samlede fibermængde
4802.61.80 I andre tilfælde
4802.62.00 I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand
4802.69.00 I andre tilfælde
48.03
Papir, af den art der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, og lignende papir til husholdnings- eller toiletbrug, samt cellulosevat og cellulosefiberdug, også kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller ark
4803.00.10 Cellulosevat
Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), af vægt pr. lag
4803.00.31 Ikke over 25 g pr. m²
4803.00.39 Over 25 g pr. m²
4803.00.90 Andre varer
48.04 Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark, undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803
Kraftliner
Ubleget
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde
4804.11.11 Af vægt under 150 g pr. m²
4804.11.15 Af vægt 150 g pr. m² eller derover, men under 175 g pr. m²
4804.11.19 Af vægt 175 g pr. m² eller derover
4804.11.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde
Bestående af et eller flere ublegede lag og et udvendigt lag, der er bleget, halvbleget eller farvet, af vægt pr. m²
4804.19.12 Under 175 g
4804.19.19 175 g eller derover
4804.19.30 I andre tilfælde
4804.19.90 I andre tilfælde
Sækkepapir
Ubleget
4804.21.10 Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde
4804.21.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
4804.29.10 Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde
4804.29.90 I andre tilfælde
Andet kraftpapir og kraftpap af vægt ikke over 150 g pr. m²
Ubleget
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde
4804.31.51 Kraftpapir til isolering af elektriske kabler og komponenter
4804.31.58 Andre varer
4804.31.80 I andre tilfælde
I andre tilfælde
Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde
4804.39.51 Ensartet bleget i massen
4804.39.58 I andre tilfælde
4804.39.80 I andre tilfælde
Andet kraftpapir og kraftpap af vægt over 150 g pr. m², men under 225 g pr. m²
Ubleget
4804.41.91 Saturating kraft
4804.41.98 Andre varer
4804.42.00 Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde
4804.49.00 I andre tilfælde
Andet kraftpapir og kraftpap af vægt 225 g pr. m² eller derover
4804.51.00 Ubleget
4804.52.00 Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde
I andre tilfælde
4804.59.10 Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den samlede fibermængde
4804.59.90 I andre tilfælde
48.05 Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel
Papir til indlæg i bølgepap (fluting)
4805.11.00 Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)
4805.12.00 Af masse af halm
Andre varer
4805.19.10 Wellenstoff
4805.19.90 Andre varer
Testliner (af genbrugsmasse)
4805.24.00 Af vægt ikke over 150 g pr. m²
4805.25.00 Af vægt over 150 g pr. m²
4805.30.00 Sulfitpapir til indpakning
4805.40.00 Filtrerpapir og filtrerpap
4805.50.00 Kludepapir og kludepap
Andre varer
4805.91.00 Af vægt ikke over 150 g pr. m²
4805.92.00 Af vægt over 150 g pr. m², men under 225 g pr. m²
Af vægt 225 g pr. m² eller derover
4805.93.20 Af genbrugspapir
4805.93.80 I andre tilfælde
48.06 Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir, i ruller og ark
4806.10.00 Ægte pergamentpapir og -pap
4806.20.00 Imiteret pergamentpapir
4806.30.00 Kalkerpapir
Pergamyn og andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir
4806.40.10 Pergamyn
4806.40.90 Andre varer
48.07
Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap, uden imprægnering eller belægning på overfladen, også med indvendig forstærkning, i ruller og ark
4807.00.30 Af genbrugspapir, også belagt med papir
4807.00.80 I andre tilfælde
48.08 Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane flader, samt kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget og perforeret papir, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos. 4803
4808.10.00 Bølgepapir og bølgepap, også perforeret
4808.40.00 Kraftpapir, kreppet eller plisseret, også mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret
4808.90.00 Andre varer
48.09 Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (herunder belagt eller imprægneret papir til stencils eller offsetplader), også med påtryk, i ruller eller ark
4809.20.00 Selvkopierende papir
4809.90.00 Andre varer
48.10 Papir og pap belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, også med bindemiddel, uden anden belægning, også med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde
4810.13.00 I ruller
4810.14.00 I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand
4810.19.00 I andre tilfælde
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde
4810.22.00 »Light weight coated« (LWC) papir
Andre varer
4810.29.30 I ruller
4810.29.80 I andre tilfælde
Kraftpapir og kraftpap, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug
4810.31.00 Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt ikke over 150 g pr. m²
Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt over 150 g pr. m²
4810.32.10 Belagt med kaolin
4810.32.90 I andre tilfælde
4810.39.00 I andre tilfælde
Andet papir og pap
Flerlaget
4810.92.10 Med alle lag bleget
4810.92.30 Med kun et af yderlagene bleget
4810.92.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
4810.99.10 Bleget papir og pap, belagt med kaolin
4810.99.80 I andre tilfælde
48.11 Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809 og 4810
4811.10.00 Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt
Papir og pap, belagt med klæbestof
Selvklæbende
4811.41.20 Af bredde ikke over 10 cm og med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi
4811.41.90 I andre tilfælde
4811.49.00 I andre tilfælde
Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med plast (undtagen klæbestof)
4811.51.00 Bleget, af vægt over 150 g pr. m²
4811.59.00 I andre tilfælde
4811.60.00 Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med voks, paraffin, stearin, olie eller glycerin
4811.90.00 Andet papir og pap samt cellulosevat og cellulosefiberdug
48.12
4812.00.00 Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse
48.13 Cigaretpapir, også tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre
4813.10.00 I hæfter eller i form af hylstre
4813.20.00 I ruller af bredde ikke over 5 cm
I andre tilfælde
4813.90.10 I ruller af bredde over 5 cm, men ikke over 15 cm
4813.90.90 I andre tilfælde
48.14 Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir
4814.20.00 Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir, der på overfladen er overtrukket eller belagt med et lag plast, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret
Andre varer
4814.90.10 Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, belagt med et gennemsigtigt beskyttelseslag af plast
4814.90.70 Andre varer
48.16 Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker
4816.20.00 Selvkopierende papir
4816.90.00 Andre varer
48.17 Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.
4817.10.00 Konvolutter
4817.20.00 Lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort
4817.30.00 Æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.
48.18 Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug
Toiletpapir
4818.10.10 Af vægt pr. lag ikke over 25 g pr. m²
4818.10.90 Af vægt pr. lag over 25 g pr. m²
Lommetørklæder, renseservietter og håndklæder
4818.20.10 Lommetørklæder og renseservietter
Håndklæder
4818.20.91 I ruller
4818.20.99 I andre tilfælde
4818.30.00 Duge og servietter
4818.50.00 Beklædningsgenstande og tilbehør dertil
Andre varer
4818.90.10 Varer, af den art der anvendes til kirurgisk, medicinsk eller sanitær brug, ikke i pakninger til detailsalg
4818.90.90 Andre varer
48.19 Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug; kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer af papir eller pap, af den art der anvendes i kontorer, butikker og lign.
4819.10.00 Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap
4819.20.00 Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap
4819.30.00 Sække og poser af bredde i bunden 40 cm eller derover
4819.40.00 Andre sække og poser, herunder kræmmerhuse
4819.50.00 Andre emballagegenstande, herunder omslag til grammofonplader
4819.60.00 Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, af den art der anvendes i kontorer, butikker og lign.
48.20 Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer, stilehæfter, skriveunderlag, samlebind og dokumentomslag, blanketsæt og kopieringssæt samt lignende varer af papir eller pap; album til prøver eller samlinger samt bogomslag, af papir eller pap
Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer
4820.10.10 Protokoller, regnskabsbøger, ordrebøger og kvitteringsblokke
4820.10.30 Notesbøger, brevpapirsblokke og notesblokke
4820.10.50 Dagbøger
4820.10.90 Andre varer
4820.20.00 Stilehæfter
4820.30.00 Samlebind (bortset fra bogomslag) og dokumentomslag
4820.40.00 Blanketsæt og kopieringssæt
4820.50.00 Album til prøver eller samlinger
4820.90.00 Andre varer
48.21 Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også med påtryk
Med påtryk
4821.10.10 Selvklæbende
4821.10.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
4821.90.10 Selvklæbende
4821.90.90 I andre tilfælde
48.22 Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap, også perforerede eller hærdede
4822.10.00 Af den art der anvendes til opvinding af tekstilgarn
4822.90.00 I andre tilfælde
48.23 Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug
4823.20.00 Filtrerpapir og filtrerpap
4823.40.00 Diagrampapir i ruller, ark eller skiver
Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller pap
4823.61.00 Af bambus
I andre tilfælde
4823.69.10 Bakker, fade og tallerkener
4823.69.90 Andre varer
Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse
4823.70.10 Ægemballage af papirmasse
4823.70.90 Andre varer
Andre varer
4823.90.40 Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug
4823.90.85 Andre varer

Aftur