Afsnit X

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap(affald); og pap samt varer deraf

Kap 49

KAPITEL 49 - BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER

Kapitul Navn
49.01 Trykte bøger, brochurer og lignende tryksager, også som enkelte ark
4901.10.00 Som enkeltark, også sammenfoldede
I andre tilfælde
4901.91.00 Ordbøger og leksika, også i hæfter
4901.99.00 Andre varer
49.02 Aviser og tidsskrifter, også illustrerede eller med indhold af reklamer
4902.10.00 Udgivet mindst 4 gange ugentlig
4902.90.00 I andre tilfælde
49.03
4903.00.00 Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn
49.04
4904.00.00 Noder, håndskrevne eller trykte, også indbundne eller illustrerede
49.05 Landkort, søkort og lignende kort af enhver art (herunder atlas, vægkort samt topografiske kort og glober), trykte
4905.10.00 Glober
Andre varer
4905.91.00 I bogform
4905.99.00 I andre tilfælde
49.06
4906.00.00 Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, fremstillet i hånden (originale); håndskrevne tekster; fotografiske reproduktioner på lysfølsomt papir samt karbonkopier af ovennævnte varer
49.07
Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker, der er gangbare eller bliver gangbare i det land, hvor de har eller vil få en godkendt pålydende værdi; stempelpapir; pengesedler; checks; aktier, obligationer og lignende værdipapirer
4907.00.10 Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker
4907.00.30 Pengesedler
4907.00.90 Andre varer
49.08 Overføringsbilleder af enhver art
4908.10.00 Med indhold af ikke-frittet glasmasse
4908.90.00 I andre tilfælde
49.09
4909.00.00 Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr
49.10
4910.00.00 Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke
49.11 Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier
Reklametryksager, varekataloger og lignende varer
4911.10.10 Varekataloger
4911.10.90 Andre varer
Andre tryksager
4911.91.00 Billeder, tegninger og fotografier
4911.99.00 Andre varer

Aftur