Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 50

KAPITEL 50 - NATURSILKE

Kapitul Navn
50.01
5001.00.00 Kokoner, anvendelige til afhaspning
50.02
5002.00.00 Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet
50.03
5003.00.00 Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
50.04
Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke), ikke i detailsalgsoplægninger
5004.00.10 Ubleget, afkogt eller bleget
5004.00.90 I andre tilfælde
50.05
Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger
5005.00.10 Ubleget, afkogt eller bleget
5005.00.90 I andre tilfælde
50.06
Garn af natursilke eller affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut
5006.00.10 Garn af natursilke
5006.00.90 Garn af bourettesilke eller andet affald af natursilke; fishgut
50.07 Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke
5007.10.00 Af bourettesilke
Andre varer, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, undtagen bourettesilke, på 85 vægtprocent og derover
Crepestoffer
5007.20.11 Ublegede, afkogte eller blegede
5007.20.19 I andre tilfælde
Pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer, helt af natursilke (ikke blandet med schappesilke, bourettesilke eller andre tekstilmaterialer)
5007.20.21 Med taftbinding, ubleget eller kun afkogt
I andre tilfælde
5007.20.31 Med taftbinding
5007.20.39 I andre tilfælde
Andre varer
5007.20.41 Åbne stoffer
Andre varer
5007.20.51 Ublegede, afkogte eller blegede
5007.20.59 Farvede
Af garn af forskellige farver
5007.20.61 Af bredde over 57 cm, men ikke over 75 cm
5007.20.69 I andre tilfælde
5007.20.71 Trykte
Andre varer
5007.90.10 Ublegede, afkogte eller blegede
5007.90.30 Farvede
5007.90.50 Af garn af forskellige farver
5007.90.90 Trykte

Aftur