Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 51

KAPITEL 51 - ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR

Kapitul Navn
51.01 Uld, ikke kartet eller kæmmet
Uvasket uld, herunder skindvasket uld
5101.11.00 Klippet uld
5101.19.00 Andre varer
Affedtet, ikke karboniseret
5101.21.00 Klippet uld
5101.29.00 Andre varer
5101.30.00 Karboniseret
51.02 Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet
Fine dyrehår
5102.11.00 Af kashmirged
I andre tilfælde
5102.19.10 Af angorakanin
5102.19.30 Af alpaka, lama og vikunna
5102.19.40 Af kamel (herunder dromedar), yakokse, angoraged, tibetansk ged og lignende geder
5102.19.90 Af kanin (undtagen angorakanin), hare, bæver, bæverrotte og bisamrotte
5102.20.00 Grove dyrehår
51.03 Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale
Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehår
5103.10.10 Ikke karboniseret
5103.10.90 Karboniseret
5103.20.00 Andet affald af uld eller fine dyrehår
5103.30.00 Affald af grove dyrehår
51.04
5104.00.00 Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår
51.05 Uld samt fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet (herunder kæmmet uld i småstykker)
5105.10.00 Kartet uld
Uldtops og andet kæmmet uld
5105.21.00 Kæmmet uld i småstykker
5105.29.00 Andre varer
Fine dyrehår, kartet eller kæmmet
5105.31.00 Af kashmirged
5105.39.00 I andre tilfælde
5105.40.00 Grove dyrehår, kartet eller kæmmet
51.06 Garn af kartet uld, ikke i detailsalgsoplægninger
Med indhold af uld på 85 vægtprocent eller derover
5106.10.10 Ubleget
5106.10.90 I andre tilfælde
Med indhold af uld på under 85 vægtprocent
5106.20.10 Med indhold af uld og fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover
I andre tilfælde
5106.20.91 Ubleget
5106.20.99 I andre tilfælde
51.07 Garn af kæmmet uld, ikke i detailsalgsoplægninger
Med indhold af uld på 85 vægtprocent eller derover
5107.10.10 Ubleget
5107.10.90 I andre tilfælde
Med indhold af uld på under 85 vægtprocent
Med indhold af uld og fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover
5107.20.10 Ubleget
5107.20.30 I andre tilfælde
I andre tilfælde
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte syntetiske fibre
5107.20.51 Ubleget
5107.20.59 I andre tilfælde
Blandet på anden måde
5107.20.91 Ubleget
5107.20.99 I andre tilfælde
51.08 Garn af fine dyrehår, kartet eller kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger
Kartet
5108.10.10 Ubleget
5108.10.90 I andre tilfælde
Kæmmet
5108.20.10 Ubleget
5108.20.90 I andre tilfælde
51.09 Garn af uld eller fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger
Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover
5109.10.10 I nøgler, strenge eller fed af vægt over 125 g, men ikke over 500 g
5109.10.90 I andre tilfælde
5109.90.00 I andre tilfælde
51.10
5110.00.00 Garn af grove dyrehår eller af hestehår (herunder overspundet garn af hestehår), også i detailsalgsoplægninger
51.11 Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår
Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover
5111.11.00 Af vægt ikke over 300 g pr. m²
5111.19.00 I andre tilfælde
5111.20.00 I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre
I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte kemofibre
5111.30.10 Af vægt ikke over 300 g pr. m²
5111.30.80 Af vægt over 300 g pr. m²
I andre tilfælde
5111.90.10 Med indhold af tekstilmaterialer henhørende under kapitel 50 på over 10 vægtprocent
I andre tilfælde
5111.90.91 Af vægt ikke over 300 g pr. m²
5111.90.98 Af vægt over 300 g pr. m²
51.12 Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår
Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover
5112.11.00 Af vægt ikke over 200 g pr. m²
5112.19.00 I andre tilfælde
5112.20.00 I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre
I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte kemofibre
5112.30.10 Af vægt ikke over 200 g pr. m²
5112.30.80 Af vægt over 200 g pr. m²
I andre tilfælde
5112.90.10 Med indhold af tekstilmaterialer henhørende under kapitel 50 på over 10 vægtprocent
I andre tilfælde
5112.90.91 Af vægt ikke over 200 g pr. m²
5112.90.98 Af vægt over 200 g pr. m²
51.13
5113.00.00 Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

Aftur