Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 52

KAPITEL 52 - BOMULD

Kapitul Navn
52.01
Bomuld, ikke kartet eller kæmmet
5201.00.10 Hygroskopisk (vandsugende) eller bleget
5201.00.90 I andre tilfælde
52.02 Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
5202.10.00 Garnaffald
Andre varer
5202.91.00 Opkradset tekstilmateriale
5202.99.00 Andre varer
52.03
5203.00.00 Bomuld, kartet eller kæmmet
52.04 Sytråd af bomuld, også i detailsalgsoplægninger
Ikke i detailsalgsoplægninger
5204.11.00 Med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover
5204.19.00 I andre tilfælde
5204.20.00 I detailsalgsoplægninger
52.05 Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, ikke i detailsalgsoplægninger
Enkelttrådet garn af ikke-kæmmede fibre
5205.11.00 Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering)
5205.12.00 Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering)
5205.13.00 Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering)
5205.14.00 Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering)
Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)
5205.15.10 Af finhed under 125 decitex, men ikke under 83,33 decitex (over 80, men ikke over 120 metrisk nummerering)
5205.15.90 Af finhed under 83,33 decitex (over 120 metrisk nummerering)
Enkelttrådet garn af kæmmede fibre
5205.21.00 Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering)
5205.22.00 Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering)
5205.23.00 Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering)
5205.24.00 Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering)
5205.26.00 Af finhed under 125 decitex, men ikke under 106,38 decitex (over 80, men ikke over 94 metrisk nummerering)
5205.27.00 Af finhed under 106,38 decitex, men ikke under 83,33 decitex (over 94, men ikke over 120 metrisk nummerering)
5205.28.00 Af finhed under 83,33 decitex (over 120 metrisk nummerering)
Flertrådet eller kabelslået garn af ikke-kæmmede fibre
5205.31.00 Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.32.00 Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.33.00 Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.34.00 Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.35.00 Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
Flertrådet eller kabelslået garn af kæmmede fibre
5205.41.00 Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.42.00 Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.43.00 Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.44.00 Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.46.00 Af finhed pr. tråd på under 125 decitex, men ikke under 106,38 decitex (over 80, men ikke over 94 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.47.00 Af finhed pr. tråd på under 106,38 decitex, men ikke under 83,33 decitex (over 94, men ikke over 120 metrisk nummerering pr. tråd)
5205.48.00 Af finhed pr. tråd på under 83,33 decitex (over 120 metrisk nummerering pr. tråd)
52.06 Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, ikke i detailsalgsoplægninger
Enkelttrådet garn af ikke-kæmmede fibre
5206.11.00 Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering)
5206.12.00 Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering)
5206.13.00 Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering)
5206.14.00 Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125  decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering)
5206.15.00 Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)
Enkelttrådet garn af kæmmede fibre
5206.21.00 Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering)
5206.22.00 Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering)
5206.23.00 Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering)
5206.24.00 Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering)
5206.25.00 Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)
Flertrådet eller kabelslået garn af ikke-kæmmede fibre
5206.31.00 Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering pr. tråd)
5206.32.00 Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tråd)
5206.33.00 Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tråd)
5206.34.00 Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
5206.35.00 Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
Flertrådet eller kabelslået garn af kæmmede fibre
5206.41.00 Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering pr. tråd)
5206.42.00 Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tråd)
5206.43.00 Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tråd)
5206.44.00 Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
5206.45.00 Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
52.07 Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
5207.10.00 Med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover
5207.90.00 I andre tilfælde
52.08 Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt 200 g eller derunder pr. m²
Ubleget
Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m²
5208.11.10 Bandager, kompresser og gazebind
5208.11.90 Andre varer
Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m²
Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m², men ikke over 130 g pr. m², af bredde
5208.12.16 165 cm eller derunder
5208.12.19 Over 165 cm
Lærredsvævet, af vægt over 130 g pr. m², af bredde
5208.12.96 165 cm eller derunder
5208.12.99 Over 165 cm
5208.13.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5208.19.00 Andre varer
Bleget
Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m²
5208.21.10 Bandager, kompresser og gazebind
5208.21.90 Andre varer
Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m²
Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m², men ikke over 130 g pr. m², af bredde
5208.22.16 165 cm eller derunder
5208.22.19 Over 165 cm
Lærredsvævet, af vægt over 130 g pr. m², af bredde
5208.22.96 165 cm eller derunder
5208.22.99 Over 165 cm
5208.23.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5208.29.00 Andre varer
Farvet
5208.31.00 Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m²
Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m²
Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m², men ikke over 130 g pr. m², af bredde
5208.32.16 165 cm eller derunder
5208.32.19 Over 165 cm
Lærredsvævet, af vægt over 130 g pr. m², af bredde
5208.32.96 165 cm eller derunder
5208.32.99 Over 165 cm
5208.33.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5208.39.00 Andre varer
Fremstillet af garn af forskellige farver
5208.41.00 Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m²
5208.42.00 Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m²
5208.43.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5208.49.00 Andre varer
Trykt
5208.51.00 Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m²
5208.52.00 Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m²
Andre varer
5208.59.10 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5208.59.90 Andre varer
52.09 Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m²
Ubleget
5209.11.00 Lærredsvævet
5209.12.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5209.19.00 Andre varer
Bleget
5209.21.00 Lærredsvævet
5209.22.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5209.29.00 Andre varer
Farvet
5209.31.00 Lærredsvævet
5209.32.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5209.39.00 Andre varer
Fremstillet af garn af forskellige farver
5209.41.00 Lærredsvævet
5209.42.00 Denimstof
5209.43.00 Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5209.49.00 Andre varer
Trykt
5209.51.00 Lærredsvævet
5209.52.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5209.59.00 Andre varer
52.10 Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt 200 g eller derunder pr. m²
Ubleget
5210.11.00 Lærredsvævet
5210.19.00 Andre varer
Bleget
5210.21.00 Lærredsvævet
5210.29.00 Andre varer
Farvet
5210.31.00 Lærredsvævet
5210.32.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5210.39.00 Andre varer
Fremstillet af garn af forskellige farver
5210.41.00 Lærredsvævet
5210.49.00 Andre varer
Trykt
5210.51.00 Lærredsvævet
5210.59.00 Andre varer
52.11 Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt over 200 g pr. m²
Ubleget
5211.11.00 Lærredsvævet
5211.12.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5211.19.00 Andre varer
5211.20.00 Bleget
Farvet
5211.31.00 Lærredsvævet
5211.32.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5211.39.00 Andre varer
Fremstillet af garn af forskellige farver
5211.41.00 Lærredsvævet
5211.42.00 Denimstof
5211.43.00 Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
Andre varer
5211.49.10 Jacquardvævet
5211.49.90 Andre varer
Trykt
5211.51.00 Lærredsvævet
5211.52.00 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5211.59.00 Andre varer
52.12 Andet vævet stof af bomuld
Af vægt 200 g eller derunder pr. m²
Ubleget
5212.11.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.11.90 Blandet på anden måde
Bleget
5212.12.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.12.90 Blandet på anden måde
Farvet
5212.13.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.13.90 Blandet på anden måde
Af garn af forskellige farver
5212.14.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.14.90 Blandet på anden måde
Trykt
5212.15.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.15.90 Blandet på anden måde
Af vægt over 200 g pr. m²
Ubleget
5212.21.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.21.90 Blandet på anden måde
Bleget
5212.22.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.22.90 Blandet på anden måde
Farvet
5212.23.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.23.90 Blandet på anden måde
Af garn af forskellige farver
5212.24.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.24.90 Blandet på anden måde
Trykt
5212.25.10 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør
5212.25.90 Blandet på anden måde

Aftur