Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 53

KAPITEL 53 - ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN

Kapitul Navn
53.01 Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
5301.10.00 Hør, rå eller rødnet
Hør, brækket, skættet, heglet eller på anden måde beredt, men ikke spundet
5301.21.00 Brækket eller skættet
5301.29.00 I andre tilfælde
5301.30.00 Blår og affald af hør
53.02 Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
5302.10.00 Hamp, rå eller rødnet
5302.90.00 Andre varer
53.03 Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
5303.10.00 Jute og andre bastfibre, rå eller rødnet
5303.90.00 Andre varer
53.05
5305.00.00 Kokos, abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, ikke andetsteds tariferet, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
53.06 Garn af hør
Enkelttrådet
Ikke i detailsalgsoplægninger
5306.10.10 Af finhed 833,3 decitex eller derover (ikke over 12 metrisk nummerering)
5306.10.30 Af finhed under 833,3 decitex, men ikke under 277,8 decitex (over 12, men ikke over 36 metrisk nummerering)
5306.10.50 Af finhed under 277,8 decitex (over 36 metrisk nummerering)
5306.10.90 I detailsalgsoplægninger
Flertrådet eller kabelslået
5306.20.10 Ikke i detailsalgsoplægninger
5306.20.90 I detailsalgsoplægninger
53.07 Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303
5307.10.00 Enkelttrådet
5307.20.00 Flertrådet eller kabelslået
53.08 Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn
5308.10.00 Kokosgarn
Hampegarn
5308.20.10 Ikke i detailsalgsoplægninger
5308.20.90 I detailsalgsoplægninger
Andre varer
Ramiegarn
5308.90.12 Af finhed 277,8 decitex eller derover (ikke over 36 metrisk nummerering)
5308.90.19 Af finhed under 277,8 decitex (over 36 metrisk nummering)
5308.90.50 Papirgarn
5308.90.90 Andre varer
53.09 Vævet stof af hør
Med indhold af hør på 85 vægtprocent eller derover
Ubleget eller bleget
5309.11.10 Ubleget
5309.11.90 Bleget
5309.19.00 I andre tilfælde
Med indhold af hør på under 85 vægtprocent
5309.21.00 Ubleget eller bleget
5309.29.00 I andre tilfælde
53.10 Vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303
Ubleget
5310.10.10 Af bredde 150 cm eller derunder
5310.10.90 Af bredde over 150 cm
5310.90.00 I andre tilfælde
53.11
Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn
5311.00.10 Af ramie
5311.00.90 Andre varer

Aftur