Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 54

KAPITEL 54 - ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endeløse kemofibre

Kapitul Navn
54.01 Sytråd af endeløse kemofibre, også i detailsalgsoplægninger
Af endeløse syntetiske fibre
Ikke i detailsalgsoplægninger
Omspundet garn (»core yarn«)
5401.10.12 Polyesterfibre omspundet med bomuldsfibre
5401.10.14 I andre tilfælde
Andet garn
5401.10.16 Tekstureret garn
5401.10.18 Andet garn
5401.10.90 I detailsalgsoplægninger
Af endeløse regenererede fibre
5401.20.10 Ikke i detailsalgsoplægninger
5401.20.90 I detailsalgsoplægninger
54.02 Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder syntetiske monofilamenter af finhed under 67 decitex
Garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, også tekstureret
5402.11.00 Af aramider
5402.19.00 I andre tilfælde
5402.20.00 Garn med høj styrke, af polyestere, også tekstureret
Tekstureret garn
5402.31.00 Af nylon eller andre polyamider, af finhed ikke over 50 tex pr. tråd
5402.32.00 Af nylon eller andre polyamider, af finhed over 50 tex pr. tråd
5402.33.00 Af polyestere
5402.34.00 Af polypropylen
5402.39.00 Af andre syntetiske fibre
Andet garn, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet 50 omgange og derunder pr. meter
5402.44.00 Elastomergarn
5402.45.00 Andet garn, af nylon eller andre polyamider
5402.46.00 Andet garn, af polyestere, delvis orienteret
5402.47.00 Andet garn, af polyestere
5402.48.00 Andet garn, af polypropylen
5402.49.00 Andre varer
Andet garn, enkelttrådet, snoet mere end 50 omgange pr. meter
5402.51.00 Af nylon eller andre polyamider
5402.52.00 Af polyestere
5402.53.00 Af polypropylen
5402.59.00 I andre tilfælde
Andet garn, flertrådet eller kabelslået
5402.61.00 Af nylon eller andre polyamider
5402.62.00 Af polyestere
5402.63.00 Af polypropylen
5402.69.00 I andre tilfælde
54.03 Garn af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder regenererede monofilamenter af finhed under 67 decitex
5403.10.00 Garn med høj styrke, af viskose
Andet garn, enkelttrådet
5403.31.00 Af viskose, ikke snoet eller snoet 120 omgange og derunder pr. meter
5403.32.00 Af viskose, snoet mere end 120 omgange pr. meter
5403.33.00 Af acetat
5403.39.00 I andre tilfælde
Andet garn, flertrådet eller kabelslået
5403.41.00 Af viskose
5403.42.00 Af acetat
5403.49.00 I andre tilfælde
54.04 Syntetiske monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af syntetisk materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm
Monofilamenter
5404.11.00 Elastiske
5404.12.00 I andre tilfælde, af polypropylen
5404.19.00 I andre tilfælde
Andre varer
5404.90.10 Af polypropylen
5404.90.90 Af andet syntetisk materiale
54.05
5405.00.00 Regenererede monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm
54.06
5406.00.00 Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
54.07 Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos. 5404
5407.10.00 Vævet stof fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider eller af polyestere
Vævet stof fremstillet af strimler eller lignende
Af polyethylen eller polypropylen, af bredde
5407.20.11 Under 3 m
5407.20.19 3 m eller derover
5407.20.90 I andre tilfælde
5407.30.00 Vævet stof som nævnt i bestemmelse 9 til afsnit XI
Andet vævet stof, med indhold af endeløse fibre af nylon eller andre polyamider på 85 vægtprocent eller derover
5407.41.00 Ubleget eller bleget
5407.42.00 Farvet
5407.43.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5407.44.00 Trykt
Andet vævet stof, med indhold af teksturerede endeløse polyesterfibre på 85 vægtprocent eller derover
5407.51.00 Ubleget eller bleget
5407.52.00 Farvet
5407.53.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5407.54.00 Trykt
Andet vævet stof, med indhold af endeløse polyesterfibre på 85 vægtprocent eller derover
Med indhold af ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre på 85 vægtprocent eller derover
5407.61.10 Ubleget eller bleget
5407.61.30 Farvet
5407.61.50 Fremstillet af garn af forskellige farver
5407.61.90 Trykt
I andre tilfælde
5407.69.10 Ubleget eller bleget
5407.69.90 I andre tilfælde
Andet vævet stof, med indhold af endeløse syntetiske fibre på 85 vægtprocent eller derover
5407.71.00 Ubleget eller bleget
5407.72.00 Farvet
5407.73.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5407.74.00 Trykt
Andet vævet stof, med indhold af endeløse syntetiske fibre på under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld
5407.81.00 Ubleget eller bleget
5407.82.00 Farvet
5407.83.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5407.84.00 Trykt
Andet vævet stof
5407.91.00 Ubleget eller bleget
5407.92.00 Farvet
5407.93.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5407.94.00 Trykt
54.08 Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos. 5405
5408.10.00 Vævet stof fremstillet af garn med høj styrke, af viskose
Andet vævet stof, med indhold af endeløse regenererede fibre, strimler eller lignende på 85 vægtprocent eller derover
5408.21.00 Ubleget eller bleget
Farvet
5408.22.10 Af bredde over 135 cm, men ikke over 155 cm, med taft-, serge- eller satinbinding
5408.22.90 I andre tilfælde
5408.23.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5408.24.00 Trykt
Andet vævet stof
5408.31.00 Ubleget eller bleget
5408.32.00 Farvet
5408.33.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5408.34.00 Trykt

Aftur