Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 55

KAPITEL 55 - KORTE KEMOFIBRE

Kapitul Navn
55.01 Bånd (tow) af syntetiske filamenter
5501.10.00 Af nylon eller andre polyamider
5501.20.00 Af polyestere
5501.30.00 Af acrylakryl eller modakryl
5501.40.00 Af polypropylen
5501.90.00 I andre tilfælde
55.02 Bånd (tow) af regenererede filamenter
5502.10.00 Af celluloseacetat
5502.90.00 I andre tilfælde
55.03 Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
Af nylon eller andre polyamider
5503.11.00 Af aramider
5503.19.00 I andre tilfælde
5503.20.00 Af polyestere
5503.30.00 Af akryl eller modakryl
5503.40.00 Af polypropylen
5503.90.00 I andre tilfælde
55.04 Korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
5504.10.00 Af viskose
5504.90.00 Af andre regenererede fibre
55.05 Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
Af syntetiske fibre
5505.10.10 Af nylon eller andre polyamider
5505.10.30 Af polyestere
5505.10.50 Af akryl eller modakryl
5505.10.70 Af polypropylen
5505.10.90 Af andre syntetiske fibre
5505.20.00 Af regenererede fibre
55.06 Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
5506.10.00 Af nylon eller andre polyamider
5506.20.00 Af polyestere
5506.30.00 Af akryl eller modakryl
5506.40.00 Af polypropylen
5506.90.00 Af andre syntetiske fibre
55.07
5507.00.00 Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
55.08 Sytråd af korte kemofibre, også i detailsalgsoplægninger
Af syntetiske fibre
5508.10.10 Ikke i detailsalgsoplægninger
5508.10.90 I detailsalgsoplægninger
Af regenererede fibre
5508.20.10 Ikke i detailsalgsoplægninger
5508.20.90 I detailsalgsoplægninger
55.09 Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger
Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte fibre af nylon eller andre polyamider
5509.11.00 Enkelttrådet
5509.12.00 Flertrådet eller kabelslået
Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte polyesterfibre
5509.21.00 Enkelttrådet
5509.22.00 Flertrådet eller kabelslået
Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte fibre af akryl eller modakryl
5509.31.00 Enkelttrådet
5509.32.00 Flertrådet eller kabelslået
Andet garn, med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte syntetiske fibre
5509.41.00 Enkelttrådet
5509.42.00 Flertrådet eller kabelslået
Andet garn, af korte polyesterfibre
5509.51.00 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte regenererede fibre
5509.52.00 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår
5509.53.00 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld
5509.59.00 I andre tilfælde
Andet garn, af korte fibre af akryl eller modakryl
5509.61.00 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår
5509.62.00 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld
5509.69.00 I andre tilfælde
Andet garn
5509.91.00 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår
5509.92.00 Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld
5509.99.00 I andre tilfælde
55.10 Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger
Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte regenererede fibre
5510.11.00 Enkelttrådet
5510.12.00 Flertrådet eller kabelslået
5510.20.00 Andet garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår
5510.30.00 Andet garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld
5510.90.00 Andet garn
55.11 Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
5511.10.00 Af korte syntetiske fibre, med indhold på 85 vægtprocent eller derover af disse fibre
5511.20.00 Af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre
5511.30.00 Af korte regenererede fibre
55.12 Vævet stof med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte syntetiske fibre
Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte polyesterfibre
5512.11.00 Ubleget eller bleget
I andre tilfælde
5512.19.10 Trykt
5512.19.90 I andre tilfælde
Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte fibre af akryl eller modakryl
5512.21.00 Ubleget eller bleget
I andre tilfælde
5512.29.10 Trykt
5512.29.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
5512.91.00 Ubleget eller bleget
I andre tilfælde
5512.99.10 Trykt
5512.99.90 I andre tilfælde
55.13 Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt 170 g eller derunder pr. m²
Ubleget eller bleget
Af korte polyesterfibre, lærredsvævet
5513.11.20 Af bredde 165 cm og derunder
5513.11.90 Af bredde over 165 cm
5513.12.00 Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5513.13.00 Andet vævet stof af korte polyesterfibre
5513.19.00 Andet vævet stof
Farvet
5513.21.00 Af korte polyesterfibre, lærredsvævet
Andet vævet stof af korte polyesterfibre
5513.23.10 Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5513.23.90 I andre tilfælde
5513.29.00 Andet vævet stof
Fremstillet af garn af forskellige farver
5513.31.00 Af korte polyesterfibre, lærredsvævet
5513.39.00 Andet vævet stof
Trykt
5513.41.00 Af korte polyesterfibre, lærredsvævet
5513.49.00 Andet vævet stof
55.14 Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt over 170 g pr. m²
Ubleget eller bleget
5514.11.00 Af korte polyesterfibre, lærredsvævet
5514.12.00 Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
Andet vævet stof
5514.19.10 Af korte polyesterfibre
5514.19.90 I andre tilfælde
Farvet
5514.21.00 Af korte polyesterfibre, lærredsvævet
5514.22.00 Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5514.23.00 Andet vævet stof af korte polyesterfibre
5514.29.00 Andet vævet stof
Fremstillet af garn af forskellige farver
5514.30.10 Af korte polyesterfibre, lærredsvævet
5514.30.30 Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5514.30.50 Andet vævet stof af korte polyesterfibre
5514.30.90 Andet vævet stof
Trykt
5514.41.00 Af korte polyesterfibre, lærredsvævet
5514.42.00 Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)
5514.43.00 Andet vævet stof af korte polyesterfibre
5514.49.00 Andet vævet stof
55.15 Andet vævet stof af korte syntetiske fibre
Af korte polyesterfibre
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte fibre af viskose
5515.11.10 Ubleget eller bleget
5515.11.30 Trykt
5515.11.90 I andre tilfælde
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre
5515.12.10 Ubleget eller bleget
5515.12.30 Trykt
5515.12.90 I andre tilfælde
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller kartede fine dyrehår
5515.13.11 Ubleget eller bleget
5515.13.19 I andre tilfælde
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår
5515.13.91 Ubleget eller bleget
5515.13.99 I andre tilfælde
I andre tilfælde
5515.19.10 Ubleget eller bleget
5515.19.30 Trykt
5515.19.90 I andre tilfælde
Af korte fibre af akryl eller modakryl
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre
5515.21.10 Ubleget eller bleget
5515.21.30 Trykt
5515.21.90 I andre tilfælde
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller kartede fine dyrehår
5515.22.11 Ubleget eller bleget
5515.22.19 I andre tilfælde
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår
5515.22.91 Ubleget eller bleget
5515.22.99 I andre tilfælde
5515.29.00 I andre tilfælde
Andet vævet stof
Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre
5515.91.10 Ubleget eller bleget
5515.91.30 Trykt
5515.91.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
5515.99.20 Ubleget eller bleget
5515.99.40 Trykt
5515.99.80 I andre tilfælde
55.16 Vævet stof af korte regenererede fibre
Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte regenererede fibre
5516.11.00 Ubleget eller bleget
5516.12.00 Farvet
5516.13.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5516.14.00 Trykt
Med indhold på under 85 vægtprocent af korte regenererede fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre
5516.21.00 Ubleget eller bleget
5516.22.00 Farvet
Fremstillet af garn af forskellige farver
5516.23.10 Jacquardvævet, af bredde 140 cm og derover (madraslærred)
5516.23.90 Andre varer
5516.24.00 Trykt
Med indhold på under 85 vægtprocent af korte regenererede fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår
5516.31.00 Ubleget eller bleget
5516.32.00 Farvet
5516.33.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5516.34.00 Trykt
Med indhold på under 85 vægtprocent af korte regenererede fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld
5516.41.00 Ubleget eller bleget
5516.42.00 Farvet
5516.43.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5516.44.00 Trykt
I andre tilfælde
5516.91.00 Ubleget eller bleget
5516.92.00 Farvet
5516.93.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
5516.94.00 Trykt

Aftur