Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 56

KAPITEL 56 - VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF

Kapitul Navn
56.01 Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer
Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat
Af bomuld
5601.21.10 Hygroskopisk
5601.21.90 I andre tilfælde
Af kemofibre
5601.22.10 Ruller med en diameter på 8 mm og derunder
5601.22.90 Andre varer
5601.29.00 I andre tilfælde
5601.30.00 Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer
56.02 Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
Nålefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting (stitch-bonding)
Hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
Nålefilt
5602.10.11 Af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303
5602.10.19 Af andre tekstilmaterialer
Stof fremstillet ved hjælp af kædesting (stitch-bonding)
5602.10.31 Af uld eller fine dyrehår
5602.10.38 Af andre tekstilmaterialer
5602.10.90 Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
Andet filt, hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
5602.21.00 Af uld eller fine dyrehår
5602.29.00 Af andre tekstilmaterialer
5602.90.00 Andre varer
56.03 Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
Af endeløse kemofibre
Af vægt ikke over 25 g pr. m²
5603.11.10 Overtrukket eller belagt
5603.11.90 I andre tilfælde
Af vægt over 25 g pr. m², men ikke over 70 g pr. m²
5603.12.10 Overtrukket eller belagt
5603.12.90 I andre tilfælde
Af vægt over 70 g pr. m², men ikke over 150 g pr. m²
5603.13.10 Overtrukket eller belagt
5603.13.90 I andre tilfælde
Af vægt over 150 g pr. m²
5603.14.10 Overtrukket eller belagt
5603.14.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
Af vægt ikke over 25 g pr. m²
5603.91.10 Overtrukket eller belagt
5603.91.90 I andre tilfælde
Af vægt over 25 g pr. m², men ikke over 70 g pr. m²
5603.92.10 Overtrukket eller belagt
5603.92.90 I andre tilfælde
Af vægt over 70 g pr. m², men ikke over 150 g pr. m²
5603.93.10 Overtrukket eller belagt
5603.93.90 I andre tilfælde
Af vægt over 150 g pr. m²
5603.94.10 Overtrukket eller belagt
5603.94.90 I andre tilfælde
56.04 Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast
5604.10.00 Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil
Andre varer
5604.90.10 Garn af høj styrke, af polyestere, af nylon eller andre polyamider eller af viskose, imprægneret eller overtrukket
5604.90.90 Andre varer
56.05
5605.00.00 Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal
56.06
Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chaînettegarn«)
5606.00.10 Krimmergarn (»chaînettegarn«)
Andre varer
5606.00.91 Overspundet garn
5606.00.99 Andre varer
56.07 Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast
Af sisal eller andre agavefibre
5607.21.00 Binde- og pressegarn
5607.29.00 Andre varer
Af polyethylen eller polypropylen
5607.41.00 Binde- og pressegarn
Andre varer
Af finhed over 50000 decitex (5 g/m)
5607.49.11 Flettede
5607.49.19 I andre tilfælde
5607.49.90 Af finhed ikke over 50000 decitex (5 g/m)
Af andre syntetiske fibre
Af nylon eller andre polyamider eller af polyestere
Af finhed over 50000 decitex (5 g/m)
5607.50.11 Flettede
5607.50.19 I andre tilfælde
5607.50.30 Af finhed ikke over 50000 decitex (5 g/m)
5607.50.90 Af andre syntetiske fibre
I andre tilfælde
5607.90.20 Af abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee) eller andre hårde bladfibre; af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303
5607.90.90 I andre tilfælde
56.08 Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk; konfektionerede fiskenet samt andre konfektionerede net, af tekstilmaterialer
Af kemofibre
Konfektionerede fiskenet
5608.11.20 Af sejlgarn, reb og tovværk
5608.11.80 I andre tilfælde
Andre varer
Konfektionerede net
Af nylon eller andre polyamider
5608.19.11 Af sejlgarn, reb og tovværk
5608.19.19 I andre tilfælde
5608.19.30 I andre tilfælde
5608.19.90 Andre varer
5608.90.00 I andre tilfælde
56.09
5609.00.00 Varer fremstillet af garn, strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 eller sejlgarn, reb og tovværk, ikke andetsteds tariferet

Aftur