Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 57

KAPITEL 57 - GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING AF TEKSTILMATERIALER

Kapitul Navn
57.01 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede, også konfektionerede
Af uld eller fine dyrehår
5701.10.10 Med indhold af natursilke eller affald af natursilke, undtagen bourettesilke, på over 10 vægtprocent
5701.10.90 I andre tilfælde
Af andre tekstilmaterialer
5701.90.10 Af natursilke eller affald af natursilke, undtagen bourettesilke, syntetiske fibre, garn henhørende pos. 5605 eller af tekstilmateriale indeholdende metaltråd
5701.90.90 Af andre tekstilmaterialer
57.02 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«, også konfektionerede; kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper
5702.10.00 Kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper
5702.20.00 Gulvbelægning af kokosfibre
Andre varer, med luv, ikke konfektionerede
Af uld eller fine dyrehår
5702.31.10 Axminstertæpper
5702.31.80 Andre varer
5702.32.00 Af kemofibre
5702.39.00 Af andre tekstilmaterialer
Andre varer, med luv, konfektionerede
Af uld eller fine dyrehår
5702.41.10 Axminstertæpper
5702.41.90 Andre varer
5702.42.00 Af kemofibre
5702.49.00 Af andre tekstilmaterialer
Andre varer, uden luv, ikke konfektionerede
5702.50.10 Af uld eller fine dyrehår
Af kemofibre
5702.50.31 Af polypropylen
5702.50.39 Af andre kemofibre
5702.50.90 Af andre tekstilmaterialer
Andre varer, uden luv, konfektionerede
5702.91.00 Af uld eller fine dyrehår
Af kemofibre
5702.92.10 Af polypropylen
5702.92.90 Af andre kemofibre
5702.99.00 Af andre tekstilmaterialer
57.03 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede, også konfektionerede
5703.10.00 Af uld eller fine dyrehår
Af nylon eller andre polyamider
Trykte
5703.20.12 Fliser af størrelse 1 m² og derunder
5703.20.18 Andre varer
I andre tilfælde
5703.20.92 Fliser af størrelse 1 m² og derunder
5703.20.98 Andre varer
Af andre kemofibre
Af polypropylen
5703.30.12 Fliser af størrelse 1 m² og derunder
5703.30.18 Andre varer
I andre tilfælde
5703.30.82 Fliser af størrelse 1 m² og derunder
5703.30.88 Andre varer
Af andre tekstilmaterialer
5703.90.20 Fliser af størrelse 1 m2 og derunder
5703.90.80 Andre varer
57.04 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«, også konfektionerede
5704.10.00 Fliser af størrelse 0,3 m² og derunder
5704.20.00 Fliser af størrelse 0,3 m² og derover men ikke over 1 m²
5704.90.00 Andre varer
57.05
Andre gulvtæpper og gulvbelægninger af tekstilmaterialer, også konfektionerede
5705.00.30 Af kemofibre
5705.00.80 Af andre tekstilmaterialer

Aftur