Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 59

KAPITEL 59 - IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL

Kapitul Navn
59.01 Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af hatte
5901.10.00 Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.
5901.90.00 Andre varer
59.02 Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose
Af nylon eller andre polyamider
5902.10.10 Imprægneret med gummi
5902.10.90 I andre tilfælde
Af polyestere
5902.20.10 Imprægneret med gummi
5902.20.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
5902.90.10 Imprægneret med gummi
5902.90.90 I andre tilfælde
59.03 Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902
Med poly(vinylklorid)
5903.10.10 Imprægneret
5903.10.90 Overtrukket, belagt eller lamineret
Med polyurethan
5903.20.10 Imprægneret
5903.20.90 Overtrukket, belagt eller lamineret
I andre tilfælde
5903.90.10 Imprægneret
Overtrukket, belagt eller lamineret
5903.90.91 Med cellulosederivater eller anden plast, med retside af tekstilmaterialer
5903.90.99 I andre tilfælde
59.04 Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker
5904.10.00 Linoleum
5904.90.00 Andre varer
59.05
Vægbeklædning af tekstilmaterialer
5905.00.10 Bestående af parallelle garner fastgjort på et hvilket som helst underlag
I andre tilfælde
5905.00.30 Af hør
5905.00.50 Af jute
5905.00.70 Af kemofibre
5905.00.90 Af andre tekstilmaterialer
59.06 Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902
5906.10.00 Klæbestrimler af bredde ikke over 20 cm
Andre varer
5906.91.00 Af trikotage
I andre tilfælde
5906.99.10 Stoffer som nævnt i bestemmelse 4 c) til dette kapitel
5906.99.90 Andre varer
59.07
5907.00.00 Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign.
59.08
5908.00.00 Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys og lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede
59.09
Brandslanger og lignende slanger, af tekstil, også med foring, armering og armaturer af andre materialer
5909.00.10 Af syntetiske fibre
5909.00.90 Af andre tekstilmaterialer
59.10
5910.00.00 Driv- og transportremme af tekstil, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast eller forstærket med metal eller andet materiale
59.11 Tekstilvarer til teknisk brug, som nævnt i bestemmelse 7 til dette kapitel
5911.10.00 Tekstilstof, filt og vævet stof med underlag af filt, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, læder eller andet materiale, af den art der anvendes til fremstilling af kartebeslag, samt lignende tekstilstof til anden teknisk brug, herunder plysbånd imprægneret med gummi, til belægning på vævespindler (vævebomme)
5911.20.00 Sigteflor, også konfektioneret
Tekstilstof og filt, endeløst eller forsynet med beslag, af den art der anvendes i papirmaskiner eller lignende maskiner
Af vægt under 650 g pr. m²
Af natursilke eller af kemofibre
5911.31.11 Tekstilstof, af den art der anvendes i papirmaskiner (fx viredug)
5911.31.19 Andre varer
5911.31.90 Af andre tekstilmaterialer
Af vægt 650 g eller derover pr. m²
Af natursilke eller af kemofibre
5911.32.11 Tekstilstof med et påsyet filtlag, af den art der anvendes i papirmaskiner (fx pressefilt)
5911.32.19 Andre varer
5911.32.90 Af andre tekstilmaterialer
5911.40.00 Filterdug og groft vævet stof, af den art der anvendes i oliepressere og lign., også af menneskehår
Andre varer
5911.90.10 Af filt
Af andre tekstilmaterialer
5911.90.91 Selvklæbende cirkulære svampe til polering af den art, der anvendes ved fremstilling af halvlederwafers
5911.90.99 Andre varer

Aftur