Afsnit XI

Tekstilvarer

Kap 60

KAPITEL 60 - TRIKOTAGESTOF

Kapitul Navn
60.01 Fløjls- og plysstof, herunder stof med lang luv samt frottéstof, af trikotage
6001.10.00 Stof med lang luv
Stof med uopskåret luv
6001.21.00 Af bomuld
6001.22.00 Af kemofibre
6001.29.00 Af andre tekstilmaterialer
Andre varer
6001.91.00 Af bomuld
6001.92.00 Af kemofibre
6001.99.00 Af andre tekstilmaterialer
60.02 Trikotagestof af bredde ikke over 30 cm, med indhold af elastomergarn eller gummitråde på 5 vægtprocent eller derover, bortset fra varer henhørende under pos. 6001
6002.40.00 Med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover, men uden indhold af gummitråde
6002.90.00 I andre tilfælde
60.03 Trikotagestof af bredde ikke over 30 cm, bortset fra varer henhørende under pos. 6001 og 6002
6003.10.00 Af uld eller fine dyrehår
6003.20.00 Af bomuld
Af syntetiske fibre
6003.30.10 Blondestoffer
6003.30.90 Andre stoffer
6003.40.00 Af regenererede fibre
6003.90.00 Af andre tekstilmaterialer
60.04 Trikotagestof af bredde over 30 cm, med indhold af elastomergarn eller gummitråde på 5 vægtprocent eller derover, bortset fra varer henhørende under pos. 6001
6004.10.00 Med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover, men uden indhold af gummitråde
6004.90.00 I andre tilfælde
60.05 Trikotagestof, kædestolsvarer (herunder varer fremstillet på hæklegallonmaskiner), bortset fra varer henhørende under pos. 6001 til 6004
Af bomuld
6005.21.00 Ubleget eller bleget
6005.22.00 Farvet
6005.23.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
6005.24.00 Trykt
Af syntetiske fibre
6005.35.00 Vævet stof som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel
6005.36.00 Andet vævet stof, ubleget eller bleget
6005.37.00 Andet vævet stof, farvet
6005.38.00 Andet vævet stof, fremstillet af garn af forskellige farver
6005.39.00 Andet vævet stof, trykt
Af regenererede fibre
6005.41.00 Ubleget eller bleget
6005.42.00 Farvet
6005.43.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
6005.44.00 Trykt
Af andre tekstilmaterialer
6005.90.10 Af uld eller fine dyrehår
6005.90.90 Af andre tekstilmaterialer
60.06 Andet trikotagestof
6006.10.00 Af uld eller fine dyrehår
Af bomuld
6006.21.00 Ubleget eller bleget
6006.22.00 Farvet
6006.23.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
6006.24.00 Trykt
Af syntetiske fibre
6006.31.00 Ubleget eller bleget
6006.32.00 Farvet
6006.33.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
6006.34.00 Trykt
Af regenererede fibre
6006.41.00 Ubleget eller bleget
6006.42.00 Farvet
6006.43.00 Fremstillet af garn af forskellige farver
6006.44.00 Trykt
6006.90.00 Af andre tekstilmaterialer

Aftur