Afsnit XII

Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske og ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Kap 66

KAPITEL 66 - PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL

Kapitul Navn
66.01 Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller og lign.)
6601.10.00 Haveparasoller og lign.
Andre varer
6601.91.00 Med sammenskydelig stok eller skaft
I andre tilfælde
6601.99.20 Med overtræk af vævet tekstilstof
6601.99.90 I andre tilfælde
66.02
6602.00.00 Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.
66.03 Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601 og 6602
6603.20.00 Stel til paraplyer og parasoller, herunder stel monteret på skaft
Andre varer
6603.90.10 Håndtag, greb og knopper
6603.90.90 Andre varer

Aftur