Afsnit XII

Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske og ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Kap 67

KAPITEL 67 - BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR

Kapitul Navn
67.01
6701.00.00 Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer, dele af fjer, dun og varer af disse materialer (bortset fra varer henhørende under pos. 0505, og forarbejdede fjerposer og fjerskafter)
67.02 Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf; varer af kunstige blomster, blade eller frugter
6702.10.00 Af plast
6702.90.00 Af andre materialer
67.03
6703.00.00 Menneskehår, der er sorteret med rodenderne i samme retning, bleget eller bearbejdet på anden måde; uld og andre dyrehår eller andre tekstilmaterialer, bearbejdet til fremstilling af parykker og lign.
67.04 Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger og lign., af menneske- eller dyrehår eller af tekstilmaterialer; varer af menneskehår, ikke andetsteds tariferet
Af syntetiske tekstilmaterialer
6704.11.00 Komplette parykker
6704.19.00 Andre varer
6704.20.00 Af menneskehår
6704.90.00 Af andre materialer

Aftur