Afsnit XIII

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

Kap 70

KAPITEL 70 - GLAS OG GLASVARER

Kapitul Navn
70.01
Glasskår og andet glasaffald; glasmasse
7001.00.10 Glasskår og andet glasaffald
Glasmasse
7001.00.91 Optisk glas
7001.00.99 Andre varer
70.02 Glas i form af kugler (undtagen mikrokugler henhørende under pos. 7018), stænger eller rør, ubearbejdet
7002.10.00 Kugler
Stænger
7002.20.10 Af optisk glas
7002.20.90 Af andet glas
Rør
7002.31.00 Af kvartsglas
7002.32.00 Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 106 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C
7002.39.00 I andre tilfælde
70.03 Planglas og glasprofiler, støbt eller valset, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
Planglas, ikke armeret
Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag
7003.12.10 Af optisk glas
Af andet glas
7003.12.91 Med et ikke-reflekterende lag
7003.12.99 I andre tilfælde
I andre tilfælde
7003.19.10 Af optisk glas
7003.19.90 Af andet glas
7003.20.00 Planglas, armeret
7003.30.00 Glasprofiler
70.04 Planglas, trukket eller blæst, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
Planglas, farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag
7004.20.10 Optisk glas
Andet glas
7004.20.91 Med et ikke-reflekterende lag
7004.20.99 I andre tilfælde
Andet planglas
7004.90.10 Optisk glas
7004.90.80 Andet glas
70.05 Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
Ikke armeret glas, med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag
7005.10.05 Med et ikke-reflekterende lag
I andre tilfælde, af tykkelse
7005.10.25 Ikke over 3,5 mm
7005.10.30 Over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm
7005.10.80 Over 4,5 mm
Andet ikke armeret glas
Farvet i massen, matteret, overfanget eller kun slebet
7005.21.25 Af tykkelse ikke over 3,5 mm
7005.21.30 Af tykkelse over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm
7005.21.80 Af tykkelse over 4,5 mm
I andre tilfælde
7005.29.25 Af tykkelse ikke over 3,5 mm
7005.29.35 Af tykkelse over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm
7005.29.80 Af tykkelse over 4,5 mm
7005.30.00 Armeret glas
70.06
Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer
7006.00.10 Optisk glas
7006.00.90 Andre varer
70.07 Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas
Hærdet sikkerhedsglas
Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer
7007.11.10 Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i motorkøretøjer og traktorer
7007.11.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
7007.19.10 Emaljeret
7007.19.20 Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende eller reflekterende lag
7007.19.80 I andre tilfælde
Lamineret sikkerhedsglas
Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer
7007.21.20 Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i motorkøretøjer og traktorer
7007.21.80 I andre tilfælde
7007.29.00 I andre tilfælde
70.08
Isolationsruder bestående af flere lag glas
7008.00.20 Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende eller reflekterende lag
I andre tilfælde
7008.00.81 To lag glas, der er sammenføjet i hele omkredsen med en lufttæt ramme og adskilt ved et luftlag, andre gasarter eller et tomrum
7008.00.89 Andre varer
70.09 Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle
7009.10.00 Bakspejle til køretøjer
Andre varer
7009.91.00 Ikke indrammede
7009.92.00 Indrammede
70.10 Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas
7010.10.00 Ampuller
7010.20.00 Propper, låg og andre lukkeanordninger
Andre varer
7010.90.10 Henkogningsglas (steriliseringsglas)
Andre varer
7010.90.21 Fremstillet af glasrør
Andre beholdere, med nominelt rumindhold
7010.90.31 2,5 liter og derover
Under 2,5 liter
Til fødevarer og drikkevarer
Flasker
Af ikke farvet glas, med nominelt rumindhold
7010.90.41 1 liter og derover
7010.90.43 Over 0,33 liter, men under 1 liter
7010.90.45 0,15 liter og derover, men ikke over 0,33 liter
7010.90.47 Under 0,15 liter
Af farvet glas, med nominelt rumindhold
7010.90.51 1 liter og derover
7010.90.53 Over 0,33 liter, men under 1 liter
7010.90.55 0,15 liter og derover, men ikke over 0,33 liter
7010.90.57 Under 0,15 liter
Andre beholdere, med nominelt rumindhold
7010.90.61 0,25 liter og derover
7010.90.67 Under 0,25 liter
Til farmaceutiske produkter, med nominelt rumindhold
7010.90.71 Over 0,055 liter
7010.90.79 0,055 liter og derunder
Til andre produkter
7010.90.91 Af ikke farvet glas
7010.90.99 Af farvet glas
70.11 Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende
7011.10.00 Til glødelamper
7011.20.00 Til katodestrålerør
7011.90.00 I andre tilfælde
70.13 Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018
7013.10.00 Af glaskeramisk materiale
Drikkeglas på stilk og fod, undtagen af glaskeramisk materiale
Af blykrystal
7013.22.10 Fremstillet ved manuel glasudtagning
7013.22.90 Fremstillet ved mekanisk glasudtagning
I andre tilfælde
7013.28.10 Fremstillet ved manuel glasudtagning
7013.28.90 Fremstillet ved mekanisk glasudtagning
Andre drikkeglas, undtagen af glaskeramisk materiale
Af blykrystal
Fremstillet ved manuel glasudtagning
7013.33.11 Slebne eller på anden måde dekorerede
7013.33.19 I andre tilfælde
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning
7013.33.91 Slebne eller på anden måde dekorerede
7013.33.99 I andre tilfælde
I andre tilfælde
7013.37.10 Af hærdet glas
I andre tilfælde
Fremstillet ved manuel glasudtagning
7013.37.51 Slebne eller på anden måde dekorerede
7013.37.59 I andre tilfælde
Fremstillet ved mekanisk glasudtagning
7013.37.91 Slebne eller på anden måde dekorerede
7013.37.99 I andre tilfælde
Bordservice (undtagen drikkeglas) og køkkenartikler, undtagen af glaskeramisk materiale
Af blykrystal
7013.41.10 Fremstillet ved manuel glasudtagning
7013.41.90 Fremstillet ved mekanisk glasudtagning
7013.42.00 Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 106 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C
I andre tilfælde
7013.49.10 Af hærdet glas
I andre tilfælde
7013.49.91 Fremstillet ved manuel glasudtagning
7013.49.99 Fremstillet ved mekanisk glasudtagning
Andre varer
Af blykrystal
7013.91.10 Fremstillet ved manuel glasudtagning
7013.91.90 Fremstillet ved mekanisk glasudtagning
7013.99.00 I andre tilfælde
70.14
7014.00.00 Refleksglas og optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet
70.15 Urglas og lignende glas samt korrigerende og ikke korrigerende brilleglas, hvælvede, bøjede eller lignende, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer
7015.10.00 Korrigerende brilleglas
7015.90.00 Andre varer
70.16 Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas, også armeret, af den art der anvendes til bygnings- eller konstruktionsbrug; glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former
7016.10.00 Glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål
Andre varer
7016.90.10 Blyindfattede ruder og lign.
7016.90.40 Blokke og mursten, af den art der anvendes til bygnings eller konstruktionsbrug
7016.90.70 Andre varer
70.17 Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler, af glas, også graderede eller justerede
7017.10.00 Af kvartsglas
7017.20.00 Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 106 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C
7017.90.00 I andre tilfælde
70.18 Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas samt varer deraf, undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæselampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder
Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas
Glasperler
7018.10.11 Slebne og mekanisk polerede
7018.10.19 I andre tilfælde
7018.10.30 Imitationer af naturperler
Imitationer af ædel- og halvædelsten
7018.10.51 Slebne og mekanisk polerede
7018.10.59 I andre tilfælde
7018.10.90 Andre varer
7018.20.00 Mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder
Andre varer
7018.90.10 Glasøjne; varer fremstillet af glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas
7018.90.90 Andre varer
70.19 Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (fx garn og vævet stof)
Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde
7019.11.00 Afhuggede tråde, af længde 50 mm og derunder
7019.12.00 Rovings
Andre varer
7019.19.10 Af filamenter
7019.19.90 Af korte fibre
Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende ikke-vævede varer
7019.31.00 Måtter
7019.32.00 Glasulddug (vlies)
7019.39.00 Andre varer
7019.40.00 Vævede stoffer af rovings
Andre vævede stoffer
7019.51.00 Af bredde 30 cm og derunder
7019.52.00 Lærredsvævet, af bredde over 30 cm, af vægt under 250 g pr. m², af filamenter af finhed pr. garn på 136 tex og derunder
7019.59.00 Andre varer
7019.90.00 Andre varer
70.20
Andre varer af glas
7020.00.05 Reaktorrør og holdere af kvartsglas bestemt til indsætning i diffusions- og iltningsovne til fremstilling af halvledermaterialer
Glaskolber til termoflasker og andre termobeholdere med vakuumisolering
7020.00.07 Ufærdige
7020.00.08 I andre tilfælde
Andre varer
7020.00.10 Af kvartsglas
7020.00.30 Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 106 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C
7020.00.80 Af andet glas

Aftur