Afsnit XIV

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Kap 71

KAPITEL 71 - NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER

Kapitul Navn
71.01 Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen
I. NATURPERLER OG KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN
7101.10.00 Naturperler
Kulturperler
7101.21.00 Ubearbejdede
7101.22.00 Bearbejdede
71.02 Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede
7102.10.00 Usorterede
Til industriel anvendelse
7102.21.00 Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet
7102.29.00 I andre tilfælde
Til anden anvendelse
7102.31.00 Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet
7102.39.00 I andre tilfælde
71.03 Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen
7103.10.00 Ubearbejdede eller kun savet eller groft formet
På anden måde bearbejdede
7103.91.00 Rubiner, safirer og smaragder
7103.99.00 Andre varer
71.04 Syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen
7104.10.00 Piezo-elektrisk kvarts
7104.20.00 Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet
7104.90.00 I andre tilfælde
71.05 Støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten
7105.10.00 Af diamanter
7105.90.00 I andre tilfælde
71.06 Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
II. ÆDLE METALLER SAMT ÆDELMETALDUBLÉ
7106.10.00 Pulver
Andre varer
7106.91.00 Ubearbejdet
7106.92.00 Halvfabrikata
71.07
7107.00.00 Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata
71.08 Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
Ikke-monetært
7108.11.00 Pulver
7108.12.00 I andre former, ubearbejdet
I andre former, halvfabrikata
7108.13.10 Stænger, tråd og profiler, plader og bånd af tykkelse (uden underlag) over 0,15 mm
7108.13.80 Andre varer
7108.20.00 Monetært
71.09
7109.00.00 Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata
71.10 Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
Platin
7110.11.00 Ubearbejdet eller som pulver
I andre tilfælde
7110.19.10 Stænger, tråd og profiler, plader og bånd af tykkelse (uden underlag) over 0,15 mm
7110.19.80 Andre varer
Palladium
7110.21.00 Ubearbejdet eller som pulver
7110.29.00 I andre tilfælde
Rhodium
7110.31.00 Ubearbejdet eller som pulver
7110.39.00 I andre tilfælde
Iridium, osminum og ruthenium
7110.41.00 Ubearbejdet eller som pulver
7110.49.00 I andre tilfælde
71.11
7111.00.00 Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata
71.12 Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller
7112.30.00 Aske indeholdende ædle metaller eller ædelmetalforbindelser
Andre varer
7112.91.00 Af guld eller gulddublé, undtagen opfejning indeholdende andre ædle metaller
7112.92.00 Af platin eller platindublé, undtagen opfejning indeholdende andre ædle metaller
7112.99.00 Andre varer
71.13 Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
III. JUVELER, SMYKKER, GULD- OG SØLVSMEDEARBEJDER OG ANDRE VARER
Af ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller
7113.11.00 Af sølv, også forgyldte eller platinerede eller dublerede med andre ædle metaller
7113.19.00 Af andre ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller
7113.20.00 Af ædelmetaldublé på uædle metaller
71.14 Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
Af ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller
7114.11.00 Af sølv, også forgyldte eller platinerede eller dublerede med andre ædle metaller
7114.19.00 Af andre ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller
7114.20.00 Af ædelmetaldublé på uædle metaller
71.15 Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
7115.10.00 Katalysatorer i form af trådvæv eller trådnet, af platin
7115.90.00 Andre varer
71.16 Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)
7116.10.00 Af naturperler eller kulturperler
Af ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)
7116.20.11 Halskæder, armbånd og andre varer, udelukkende af naturlige ædel- og halvædelsten, trukket på snor, men uden lukkeanordning eller andet tilbehør
7116.20.80 Andre varer
71.17 Bijouterivarer
Af uædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede
7117.11.00 Manchetknapper og kraveknapper
7117.19.00 Andre varer
7117.90.00 I andre tilfælde
71.18 Mønter
7118.10.00 Mønter, undtagen guldmønter, der ikke er lovlige betalingsmidler
7118.90.00 Andre varer

Aftur