Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 72

KAPITEL 72 - JERN OG STÅL

Kapitul Navn
72.01 Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former
I. RÅPRODUKTER; PRODUKTER I FORM AF GRANULAT ELLER PULVER
Ulegeret råjern med indhold af fosfor på 0,5 vægtprocent og derunder
Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover
7201.10.11 Med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder
7201.10.19 Med indhold af silicium på over 1 vægtprocent
7201.10.30 Med indhold af mangan på 0,1 vægtprocent og derover, men under 0,4 vægtprocent
7201.10.90 Med indhold af mangan på under 0,1 vægtprocent
7201.20.00 Ulegeret råjern med indhold af fosfor på over 0,5 vægtprocent
Legeret råjern; spejljern
7201.50.10 Legeret råjern med indhold af titan på 0,3 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, og af vanadium på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent
7201.50.90 Andre varer
72.02 Ferrolegeringer
Ferromangan
Med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent
7202.11.20 Af kornstørrelse ikke over 5 mm og med indhold af mangan på over 65 vægtprocent
7202.11.80 I andre tilfælde
7202.19.00 I andre tilfælde
Ferrosilicium
7202.21.00 Med indhold af silicium på over 55 vægtprocent
I andre tilfælde
7202.29.10 Med indhold af magnesium på 4 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent
7202.29.90 I andre tilfælde
7202.30.00 Ferrosiliciummangan
Ferrokrom
Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent
7202.41.10 Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
7202.41.90 Med indhold af kulstof på over 6 vægtprocent
I andre tilfælde
7202.49.10 Med indhold af kulstof på 0,05 vægtprocent og derunder
7202.49.50 Med indhold af kulstof på over 0,05 vægtprocent, men ikke over 0,5 vægtprocent
7202.49.90 Med indhold af kulstof på over 0,5 vægtprocent, men ikke over 4 vægtprocent
7202.50.00 Ferrosiliciumkrom
7202.60.00 Ferronikkel
7202.70.00 Ferromolybdæn
7202.80.00 Ferrowolfram og ferrosiliciumwolfram
Andre varer
7202.91.00 Ferrotitan og ferrosiliciumtitan
7202.92.00 Ferrovanadium
7202.93.00 Ferroniobium
Andre varer
7202.99.10 Ferrofosfat
7202.99.30 Ferrosiliciummagnesium
7202.99.80 Andre varer
72.03 Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former
7203.10.00 Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm
7203.90.00 Andre varer
72.04 Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald
7204.10.00 Affald og skrot, af støbejern
Affald og skrot, af legeret stål
Af rustfrit stål
7204.21.10 Med indhold af nikkel på 8 vægtprocent og derover
7204.21.90 I andre tilfælde
7204.29.00 I andre tilfælde
7204.30.00 Affald og skrot, af fortinnet jern og stål
Andet affald og skrot
Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings- og klipningsaffald, også i pakker
7204.41.10 Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save- og høvleaffald
Stansnings- og klipningsaffald
7204.41.91 I pakker
7204.41.99 I andre tilfælde
Andre varer
7204.49.10 Fragmenteret affald og skrot (shredderskrot)
Andre varer
7204.49.30 I pakker
7204.49.90 I andre tilfælde
7204.50.00 Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald
72.05 Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stål
7205.10.00 Granulater
Pulver
7205.21.00 Af legeret stål
7205.29.00 I andre tilfælde
72.06 Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos. 7203
II. JERN OG ULEGERET STÅL
7206.10.00 Ingots
7206.90.00 Andre varer
72.07 Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål
Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
Med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7207.11.11 Af automatstål
I andre tilfælde
7207.11.14 Af tykkelse 130 mm og derunder
7207.11.16 Af tykkelse over 130 mm
7207.11.90 Smedede
I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit
7207.12.10 Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7207.12.90 Smedede
I andre tilfælde
Med cirkulært eller polygonalt tværsnit
7207.19.12 Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7207.19.19 Smedede
7207.19.80 I andre tilfælde
Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover
Med kvadratisk tværsnit, eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen
Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7207.20.11 Af automatstål
I andre tilfælde
7207.20.15 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
7207.20.17 Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover
7207.20.19 Smedede
I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit
7207.20.32 Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7207.20.39 Smedede
Med cirkulært eller polygonalt tværsnit
7207.20.52 Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7207.20.59 Smedede
7207.20.80 I andre tilfælde
72.08 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne
7208.10.00 I oprullet stand, kun varmvalset, med reliefmønster
I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmvalsede, dekaperet
7208.25.00 Af tykkelse 4,75 mm og derover
7208.26.00 Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7208.27.00 Af tykkelse under 3 mm
I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmvalsede
7208.36.00 Af tykkelse over 10 mm
7208.37.00 Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm
7208.38.00 Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7208.39.00 Af tykkelse under 3 mm
7208.40.00 Ikke oprullet, kun varmvalset, med reliefmønster
I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmvalsede
Af tykkelse over 10 mm
7208.51.20 Af tykkelse over 15 mm
Af tykkelse over 10 mm, men ikke over 15 mm, af bredde
7208.51.91 2050 mm og derover
7208.51.98 Under 2050 mm
I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm
7208.52.10 Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1250 mm
I andre tilfælde, af bredde
7208.52.91 2050 mm og derover
7208.52.99 Under 2050 mm
I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7208.53.10 Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1250 mm og af tykkelse 4 mm og derover
7208.53.90 I andre tilfælde
7208.54.00 Af tykkelse under 3 mm
I andre tilfælde
7208.90.20 Perforerede
7208.90.80 I andre tilfælde
72.09 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne
I oprullet stand, kun koldvalsede
7209.15.00 Af tykkelse 3 mm og derover
Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm
7209.16.10 »Elektriske«
7209.16.90 I andre tilfælde
Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm
7209.17.10 »Elektriske«
7209.17.90 I andre tilfælde
Af tykkelse under 0,5 mm
7209.18.10 »Elektriske«
I andre tilfælde
7209.18.91 Af tykkelse 0,35 mm og derover, men under 0,5 mm
7209.18.99 Af tykkelse under 0,35 mm
Ikke oprullet, kun koldvalsede
7209.25.00 Af tykkelse 3 mm og derover
Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm
7209.26.10 »Elektriske«
7209.26.90 I andre tilfælde
Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm
7209.27.10 »Elektriske«
7209.27.90 I andre tilfælde
Af tykkelse under 0,5 mm
7209.28.10 »Elektriske«
7209.28.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde
7209.90.20 Perforerede
7209.90.80 I andre tilfælde
72.10 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne
Belagt eller overtrukket med tin
7210.11.00 Af tykkelse 0,5 mm og derover
Af tykkelse under 0,5 mm
7210.12.20 Hvidblik
7210.12.80 Andre varer
7210.20.00 Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader
7210.30.00 Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink
Belagt eller overtrukket med zink på anden måde
7210.41.00 Bølgede
7210.49.00 I andre tilfælde
7210.50.00 Belagt eller overtrukket med kromoxider eller med krom og kromoxider
Belagt eller overtrukket med aluminium
7210.61.00 Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer
7210.69.00 I andre tilfælde
Malet, lakeret eller overtrukket med plast
7210.70.10 Hvidblik, lakeret; produkter belagt eller overtrukket med kromoxider eller med krom og kromoxider, lakeret
7210.70.80 Andre varer
I andre tilfælde
7210.90.30 Pletteret
7210.90.40 Fortinnet og med påtryk
7210.90.80 I andre tilfælde
72.11 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne
Kun varmvalsede
7211.13.00 Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster
7211.14.00 I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover
7211.19.00 I andre tilfælde
Kun koldvalsede
Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7211.23.20 »Elektriske«
I andre tilfælde
7211.23.30 Af tykkelse 0,35 mm og derover
7211.23.80 Af tykkelse under 0,35 mm
7211.29.00 I andre tilfælde
I andre tilfælde
7211.90.20 Perforerede
7211.90.80 I andre tilfælde
72.12 Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne
Belagt eller overtrukket med tin
7212.10.10 Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
7212.10.90 Andre varer
7212.20.00 Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink
7212.30.00 Belagt eller overtrukket med zink på anden måde
Malet, lakeret eller overtrukket med plast
7212.40.20 Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end lakeret; produkter belagt eller overtrukket med kromoxider eller med krom og kromoxider, lakeret
7212.40.80 Andre varer
Belagt eller overtrukket på anden måde
7212.50.20 Belagt eller overtrukket med kromoxider eller med krom og kromoxider
7212.50.30 Forkromet eller forniklet
7212.50.40 Forkobret
Belagt eller overtrukket med aluminium
7212.50.61 Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer
7212.50.69 I andre tilfælde
7212.50.90 I andre tilfælde
7212.60.00 Pletteret
72.13 Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål
7213.10.00 Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen
7213.20.00 I andre tilfælde, af automatstål
I andre tilfælde
Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm
7213.91.10 Af den art der anvendes til armering af beton
7213.91.20 Af den art der anvendes til forstærkning af dæk
I andre tilfælde
7213.91.41 Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder
7213.91.49 Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25 vægtprocent
7213.91.70 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 0,75 vægtprocent
7213.91.90 Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent
I andre tilfælde
7213.99.10 Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7213.99.90 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
72.14 Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen
7214.10.00 Smedet
7214.20.00 Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen
7214.30.00 I andre tilfælde, af automatstål
I andre tilfælde
Med rektangulært tværsnit
7214.91.10 Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7214.91.90 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover
I andre tilfælde
Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7214.99.10 Af den art der anvendes til armering af beton
I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter
7214.99.31 80 mm og derover
7214.99.39 Under 80 mm
7214.99.50 I andre tilfælde
Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover
Med cirkelformet tværsnit af diameter
7214.99.71 80 mm og derover
7214.99.79 Under 80 mm
7214.99.95 I andre tilfælde
72.15 Andre stænger af jern og ulegeret stål
7215.10.00 Af automatstål, kun koldbehandlede
I andre tilfælde, kun koldbehandlede
Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7215.50.11 Med rektangulært tværsnit
7215.50.19 I andre tilfælde
7215.50.80 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover
7215.90.00 I andre tilfælde
72.16 Profiler af jern og ulegeret stål
7216.10.00 U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm
L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm
7216.21.00 L-profiler
7216.22.00 T-profiler
U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover
U-profiler
7216.31.10 Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm
7216.31.90 Af højde over 220 mm
I-profiler
Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm
7216.32.11 Parallelflangede
7216.32.19 I andre tilfælde
Af højde over 220 mm
7216.32.91 Parallelflangede
7216.32.99 I andre tilfælde
H-profiler
7216.33.10 Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm
7216.33.90 Af højde over 180 mm
L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover
7216.40.10 L-profiler
7216.40.90 T-profiler
Andre profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede
7216.50.10 Med et tværsnit, som kan indpasses i et kvadrat, hvis sidelængde ikke overstiger 80 mm
I andre tilfælde
7216.50.91 Vulstfladjern
7216.50.99 Andre varer
Profiler, kun koldbehandlede
Fremstillet af fladvalsede produkter
7216.61.10 C-, L-, U-, Z- eller omega-profiler eller åbne rør
7216.61.90 Andre varer
7216.69.00 I andre tilfælde
Andre varer
Koldbehandlede, fremstillet af fladvalsede produkter
7216.91.10 Profilplader
7216.91.80 Andre varer
7216.99.00 I andre tilfælde
72.17 Tråd af jern og ulegeret stål
Ikke belagt eller overtrukket, også poleret
Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7217.10.10 Med største tværmål under 0,8 mm
Med største tværmål 0,8 mm og derover
7217.10.31 Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen
7217.10.39 I andre tilfælde
7217.10.50 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
7217.10.90 Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover
Belagt eller overtrukket med zink
Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7217.20.10 Med største tværmål under 0,8 mm
7217.20.30 Med største tværmål 0,8 mm og derover
7217.20.50 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
7217.20.90 Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover
Belagt eller overtrukket med andre uædle metaller
Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7217.30.41 Forkobret
7217.30.49 I andre tilfælde
7217.30.50 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
7217.30.90 Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover
I andre tilfælde
7217.90.20 Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent
7217.90.50 Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent
7217.90.90 Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover
72.18 Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stål
III. RUSTFRIT STÅL
7218.10.00 Ingots og andre ubearbejdede former
Andre varer
Med rektangulært tværsnit
7218.91.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7218.91.80 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
I andre tilfælde
Med kvadratisk tværsnit
7218.99.11 Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7218.99.19 Smedede
I andre tilfælde
7218.99.20 Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7218.99.80 Smedede
72.19 Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover
Kun varmvalsede, i oprullet stand
7219.11.00 Af tykkelse over 10 mm
Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm
7219.12.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.12.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7219.13.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.13.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af tykkelse under 3 mm
7219.14.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.14.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Kun varmvalsede, ikke oprullet
Af tykkelse over 10 mm
7219.21.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.21.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm
7219.22.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.22.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7219.23.00 Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7219.24.00 Af tykkelse under 3 mm
Kun koldvalsede
7219.31.00 Af tykkelse 4,75 mm og derover
Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7219.32.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.32.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm
7219.33.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.33.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm
7219.34.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.34.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af tykkelse under 0,5 mm
7219.35.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219.35.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
I andre tilfælde
7219.90.20 Perforerede
7219.90.80 I andre tilfælde
72.20 Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm
Kun varmvalsede
7220.11.00 Af tykkelse 4,75 mm og derover
7220.12.00 Af tykkelse under 4,75 mm
Kun koldvalsede
Af tykkelse 3 mm og derover
7220.20.21 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7220.20.29 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af tykkelse over 0,35 mm, men under 3 mm
7220.20.41 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7220.20.49 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af tykkelse 0,35 mm og derunder
7220.20.81 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7220.20.89 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
I andre tilfælde
7220.90.20 Perforerede
7220.90.80 I andre tilfælde
72.21
Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål
7221.00.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7221.00.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
72.22 Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål
Stænger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede
Med cirkulært tværsnit
Af diameter 80 mm og derover
7222.11.11 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222.11.19 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af diameter under 80 mm
7222.11.81 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222.11.89 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
I andre tilfælde
7222.19.10 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222.19.90 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Stænger, kun koldbehandlede
Med cirkulært tværsnit
Af diameter 80 mm og derover
7222.20.11 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222.20.19 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af diameter 25 mm og derover, men under 80 mm
7222.20.21 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222.20.29 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Af diameter under 25 mm
7222.20.31 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222.20.39 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
I andre tilfælde
7222.20.81 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222.20.89 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
Andre stænger
Smedede
7222.30.51 Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7222.30.91 Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7222.30.97 I andre tilfælde
Profiler
7222.40.10 Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede
7222.40.50 Kun koldbehandlede
7222.40.90 I andre tilfælde
72.23
Tråd af rustfrit stål
Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7223.00.11 Med indhold af nikkel på 28 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent, og af krom på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 22 vægtprocent
7223.00.19 I andre tilfælde
Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
7223.00.91 Med indhold af krom på 13 vægtprocent og derover, men ikke over 25 vægtprocent, og af aluminium på 3,5 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent
7223.00.99 I andre tilfælde
72.24 Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål
IV. ANDET LEGERET STÅL; HULE BORESTÆNGER, AF LEGERET ELLER ULEGERET STÅL
Ingots og andre ubearbejdede former
7224.10.10 Af værktøjsstål
7224.10.90 I andre tilfælde
Andre varer
7224.90.02 Af værktøjsstål
I andre tilfælde
Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit
Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning
Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen
7224.90.03 Af hurtigstål
7224.90.05 Med indhold af kulstof på 0,7 vægtprocent og derunder, af mangan på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 vægtprocent, af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 2,3 vægtprocent; med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapitel
7224.90.07 I andre tilfælde
7224.90.14 I andre tilfælde
7224.90.18 Smedede
I andre tilfælde
Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning
7224.90.31 Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent
7224.90.38 I andre tilfælde
7224.90.90 Smedede
72.25 Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover
Af silicium-elektrisk stål
7225.11.00 Korn-orienteret
I andre tilfælde
7225.19.10 Varmvalsede
7225.19.90 Koldvalsede
I andre tilfælde, kun varmvalsede, i oprullet stand
7225.30.10 Af værktøjsstål
7225.30.30 Af hurtigstål
7225.30.90 I andre tilfælde
I andre tilfælde, kun varmvalsede, ikke oprullet
7225.40.12 Af værktøjsstål
7225.40.15 Af hurtigstål
I andre tilfælde
7225.40.40 Af tykkelse over 10 mm
7225.40.60 Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm
7225.40.90 Af tykkelse under 4,75 mm
I andre tilfælde, kun koldvalsede
7225.50.20 Af hurtigstål
7225.50.80 I andre tilfælde
I andre tilfælde
7225.91.00 Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink
7225.92.00 Belagt eller overtrukket med zink på anden måde
7225.99.00 I andre tilfælde
72.26 Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm
Af silicium-elektrisk stål
7226.11.00 Korn-orienteret
I andre tilfælde
7226.19.10 Kun varmvalsede
7226.19.80 I andre tilfælde
7226.20.00 Af hurtigstål
I andre tilfælde
Kun varmvalsede
7226.91.20 Af værktøjsstål
I andre tilfælde
7226.91.91 Af tykkelse 4,75 mm og derover
7226.91.99 Af tykkelse under 4,75 mm
7226.92.00 Kun koldvalsede
I andre tilfælde
7226.99.10 Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink
7226.99.30 Belagt eller overtrukket med zink på anden måde
7226.99.70 I andre tilfælde
72.27 Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål
7227.10.00 Af hurtigstål
7227.20.00 Af siliciummanganstål
I andre tilfælde
7227.90.10 Med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapitel
7227.90.50 Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent
7227.90.95 I andre tilfælde
72.28 Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål
Stænger af hurtigstål
7228.10.20 Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret
7228.10.50 Smedede
7228.10.90 I andre tilfælde
Stænger af siliciummanganstål
7228.20.10 Med rektangulært tværsnit, varmvalset på fire sider
I andre tilfælde
7228.20.91 Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret
7228.20.99 I andre tilfælde
Andre stænger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede
7228.30.20 Af værktøjsstål
Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent
7228.30.41 Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover
7228.30.49 I andre tilfælde
I andre tilfælde
Med cirkulært tværsnit, af diameter
7228.30.61 80 mm og derover
7228.30.69 Under 80 mm
7228.30.70 Med rektangulært tværsnit, varmvalset på fire flader
7228.30.89 I andre tilfælde
Andre stænger, kun smedede
7228.40.10 Af værktøjsstål
7228.40.90 I andre tilfælde
Andre stænger, kun koldbehandlede
7228.50.20 Af værktøjsstål
7228.50.40 Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent
I andre tilfælde
Med cirkulært tværsnit, af diameter
7228.50.61 80 mm og derover
7228.50.69 Under 80 mm
7228.50.80 I andre tilfælde
Andre stænger
7228.60.20 Af værktøjsstål
7228.60.80 I andre tilfælde
Profiler
7228.70.10 Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede
7228.70.90 I andre tilfælde
7228.80.00 Hule borestænger
72.29 Tråd af andet legeret stål
7229.20.00 Af siliciummanganstål
I andre tilfælde
7229.90.20 Af hurtigstål
7229.90.50 Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent
7229.90.90 I andre tilfælde

Aftur