Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 74

KAPITEL 74 - KOBBER OG VARER DERAF

Kapitul Navn
74.01
7401.00.00 Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)
74.02
7402.00.00 Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering
74.03 Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form
Raffineret kobber
7403.11.00 Katoder og dele deraf
7403.12.00 Trådemner (wirebars)
7403.13.00 Billets
7403.19.00 Andre varer
Kobberlegeringer
7403.21.00 Kobber-zinklegeringer (messing)
7403.22.00 Kobber-tinlegeringer (bronze)
7403.29.00 Andre kobberlegeringer (undtagen kobberforlegeringer henhørende under pos. 7405)
74.04
Affald og skrot, af kobber
7404.00.10 Af raffineret kobber
Af kobberlegeringer
7404.00.91 Af kobber-zinklegeringer (messing)
7404.00.99 Af andre kobberlegeringer
74.05
7405.00.00 Kobberforlegeringer
74.06 Pulver og flager, af kobber
7406.10.00 Pulver med ikke-lamelagtig struktur
7406.20.00 Pulver med lamelagtig struktur; flager
74.07 Stænger og profiler, af kobber
7407.10.00 Af raffineret kobber
Af kobberlegeringer
Af kobber-zinklegeringer (messing)
7407.21.10 Stænger
7407.21.90 Andre varer
7407.29.00 Af andre kobberlegeringer
74.08 Tråd af kobber
Af raffineret kobber
7408.11.00 Med største tværmål over 6 mm
I andre tilfælde
7408.19.10 Med største tværmål over 0,5 mm
7408.19.90 Med største tværmål 0,5 mm og derunder
Af kobberlegeringer
7408.21.00 Af kobber-zinklegeringer (messing)
7408.22.00 Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)
7408.29.00 Af andre kobberlegeringer
74.09 Plader og bånd, af kobber, af tykkelse over 0,15 mm
Af raffineret kobber
7409.11.00 I oprullet stand
7409.19.00 I andre tilfælde
Af kobber-zinklegeringer (messing)
7409.21.00 I oprullet stand
7409.29.00 I andre tilfælde
Af kobber-tinlegeringer (bronze)
7409.31.00 I oprullet stand
7409.39.00 I andre tilfælde
7409.40.00 Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)
7409.90.00 Af andre kobberlegeringer
74.10 Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer
Uden underlag
7410.11.00 Af raffineret kobber
7410.12.00 Af kobberlegeringer
Med underlag
7410.21.00 Af raffineret kobber
7410.22.00 Af kobberlegeringer
74.11 Rør af kobber
Af raffineret kobber
7411.10.10 Lige rør
7411.10.90 Andre varer
Af kobberlegeringer
Af kobber-zinklegeringer (messing)
7411.21.10 Lige rør
7411.21.90 Andre varer
7411.22.00 Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)
7411.29.00 Af andre kobberlegeringer
74.12 Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af kobber
7412.10.00 Af raffineret kobber
7412.20.00 Af kobberlegeringer
74.13
7413.00.00 Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug
74.15 Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lign., af kobber eller af jern og stål med hoved af kobber; skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, kiler, splitter samt underlagsskiver (også fjedrende) og lignende varer, af kobber
7415.10.00 Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer og lign.
Andre varer, uden gevind
7415.21.00 Underlagsskiver (også fjedrende)
7415.29.00 Andre varer
Andre varer, med gevind
7415.33.00 Skruer; bolte og møtrikker
7415.39.00 Andre varer
74.18 Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af kobber; sanitetsartikler samt dele dertil, af kobber
Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering
7418.10.10 Koge- og varmeapparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug, ikke-elektriske, samt dele dertil
7418.10.90 Andre varer
7418.20.00 Sanitetsartikler samt dele dertil
74.19 Andre varer af kobber
7419.10.00 Kæder og dele dertil
Andre varer
7419.91.00 Støbte eller smedede, men ikke yderligere bearbejdet
I andre tilfælde
7419.99.10 Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter, af tråd med et største tværmål på 6 mm eller derunder; strækmetal
7419.99.30 Fjedre
7419.99.90 Andre varer

Aftur