Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 75

KAPITEL 75 - NIKKEL OG VARER DERAF

Kapitul Navn
75.01 Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel
7501.10.00 Nikkelsten
7501.20.00 Nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel
75.02 Ubearbejdet nikkel
7502.10.00 Ulegeret nikkel
7502.20.00 Nikkellegeringer
75.03
Affald og skrot, af nikkel
7503.00.10 Af ulegeret nikkel
7503.00.90 Af nikkellegeringer
75.04
7504.00.00 Pulver og flager, af nikkel
75.05 Stænger, profiler og tråd, af nikkel
Stænger og profiler
7505.11.00 Af ulegeret nikkel
7505.12.00 Af nikkellegeringer
Tråd
7505.21.00 Af ulegeret nikkel
7505.22.00 Af nikkellegeringer
75.06 Plader, bånd og folie, af nikkel
7506.10.00 Af ulegeret nikkel
7506.20.00 Af nikkellegeringer
75.07 Rør og rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af nikkel
Rør
7507.11.00 Af ulegeret nikkel
7507.12.00 Af nikkellegeringer
7507.20.00 Rørfittings
75.08 Andre varer af nikkel
7508.10.00 Tråddug, trådnet og trådgitter, af nikkel
7508.90.00 Andre varer

Aftur