Afsnit XV

Uædle metaller og varer deraf

Kap 78

KAPITEL 78 - BLY OG VARER DERAF

Kapitul Navn
78.01 Ubearbejdet bly
7801.10.00 Raffineret bly
Andre varer
7801.91.00 Med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden bestanddel
I andre tilfælde
7801.99.10 Med indhold af sølv på 0,02 vægtprocent og derover, til raffinering
7801.99.90 I andre tilfælde
78.02
7802.00.00 Affald og skrot, af bly
78.04 Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager, af bly
Plader, bånd og folie
7804.11.00 Bånd og folie, af tykkelse ikke over 0,2 mm (uden underlag)
7804.19.00 Andre varer
7804.20.00 Pulver og flager
78.06
Andre varer af bly
7806.00.10 Beholdere med blyafskærmning mod radioaktiv bestråling til transport eller opbevaring af radioaktive stoffer (Euratom)
7806.00.80 Andre varer

Aftur